leonardo-vitruvian-man-b

ANATOMIE ČLOVĚKA JAK JI NEZNÁME

Existují podrobné anatomické atlasy člověka, které znají velmi dobře studenti medicíny. Do dnešních dnů se opotím, když si vzpomenu na hodiny a dny trávené ve studovně. Znát všechny kosti, svaly, šlachy, cévy, nervy a tělesné orgány se zdálo jako nadlidský úkol, tím spíše, že vše bylo latinsky. Bez znalosti anatomie lidského těla však vystudovat medicínu nelze.

Až mnohem později jsem zjistil, že mé znalosti anatomie člověka jsou jen jedním z předpokladů pro léčení pacienta. Na Karlově univerzitě v Praze nám zatajili existenci dalších těl a struktur, bez jejichž znalosti léčení nemůže být a není úplné .

Budoucností  medicíny je medicína integrální,  celostní. Jen takový pohled na člověka a  jeho zdraví je správný a pacienta nepoškozující. Tato medicína počítá s léčbou dalších těl člověka, která sice nevidíme zrakem, přesto však existují a mají zcela zásadní význam jak pro vznik nemocí, tak i jejich léčení.

Jaká těla člověk  má?

  1. Fyzické tělo
  2. Vitální tělo
  3. Emoční tělo
  4. Mentální tělo

Tento výčet není úplný, ještě tři další těla máme – ale o tom někdy později.

Pamatujete si na ruské dřevěné hračky, figurky „matrjošky“, které se vkládají jedna do druhé a všechny jsou tedy obsaženy v té největší? Podobně jsou uspořádána naše různá těla. Základem je fyzické tělo, které je nejmenší, následuje vitální tělo, které je v celém fyzickém těle a přesahuje jeho hranice, dalším tělem je tělo emoční (astrální),  obsahující v sobě vitální a fyzické tělo. Mentální tělo v sobě obsahuje fyzické, vitální a emoční tělo a je opět větší.

Velmi důležité je pochopit, že vitální, emoční a mentální těla nevidíme naším zrakem, přesto existují jako energetické roviny. Tato těla mají vůči fyzickému tělu nadřazené a řídící postavení: pokud tedy léčíme pouze na úrovni fyzického těla a pomineme léčbu vyšších těl, potom nemoc nelze vyléčit.

Naše energetická těla jsou dobře popsána. Existují jedinci, kteří jsou schopni je zachytit zrakem. Já sám mohu vidět naše druhé, tedy vitální tělo, pokud se na to soustředím. Existují  také technické prostředky, kterými lze těla zviditelnit.

Na základě těchto informací je pochopitelné, že naše zdraví ovlivňují naše myšlenky (mentální tělo), podle charakteru myšlenek reagujeme emocemi (emoční tělo). Myšlenky a emoce mají dopad na naše éterické (vitální tělo). Toto energetické tělo je řídící pro naše tělo fyzické.

Proto si prosím hlídejte kvalitu myšlenek a charakter emocí. Jak z výše uvedené anatomie jistě chápete, je to pro naše zdraví zásadní.

Já vím, že to není vůbec jednoduché.

Slávek

Komentáře

komentáře

3850 reakce

Komentáře jsou uzavřeny.