maxresdefault

DATUM NAROZENÍ NEŘÍKÁ NIC O NAŠEM VĚKU

Provokativní název mého dnešního zamyšlení naznačuje velký rozdíl mezi datem našeho narození a skutečným biologickým věkem. To jsou v mnoha případech zcela odlišné veličiny. Existují kolem nás tedy jak Mladí-Staří tak Staří-Mladí lidé. Po dobu existence fyzického těla se naše buňky obnovují a to nestejnou rychlostí. Oční buňky máme nové každé tři dny, jiným trvá obnova déle. Tak jako tak máme každý rok zbrusu nové tělo, složené z nových buněk. Pro zdárný chod obnovy a tvorbu buněk je nutný správný přepis naší DNA (DNA poskytuje údaje o stavbě a funkci nově vznikající buňky). Případná poucha přepisu genetické informace vytvoří základ pro postupnou degeneraci, vznik nemocí a rychlejší stárnutí.

Kdy dochází k poruše přepisu genetické informace?

1. Při nedostatku stavebních kamenů pro tvorbu správné kopie DNA. DNA je šroubovicí vytvořenou propojením aminokyselin a polysacharidů. Na propojení tohoto spirálového „žebříku“ jsou nezbytné minerály, které fungují jako lepidlo těchto struktur. Deficit minerálů vede ke vzniku chybné kopie DNA a tedy i chybně vytvořené a fungující buňce.

  1. Když jsou geneticky modifikované potraviny (kukuřice, pšenice, zelenina, ovoce) zdrojem vstupů pro náš metabolismus. GMP obsahují pozměněné aminokyseliny, které naše tělo nezná, pokud nemá k dispozici nic jiného – pak i takové kyseliny zabuduje do struktury kopie DNA, výsledek je opět vadný přepis DNA a navazující porucha na buněčné úrovni.
  2. Na našich webových stránkách jsem již popisoval energetická těla člověka, která mají nadřazený a řídící vliv na tělo fyzické. Přirovnával jsem je k ruským „matrjoškám“.

Pro osvěžení paměti tedy připomínám: naše fyzické tělo je jedním ze sedmi našich těl. Je tělem rozměrově nejmenším a viditelným. Toto tělo je prostoupeno energetickým tělem – v i t á l n í m (eterickým) – to je tělo programující všechy pochody a úrovně řízení v těle fyzickém včetně manipulace s DNA.

 

Dalším nadřazeným tělem je tělo e m o č n í (astrální) a to podléhá kontrole a řízení tělem m y š l e n k o v ý m (mentálním) Fyzické, Vitální, Emoční a Mentální tělo je smrtelná čtveřice a zaniká se zánikem fyzického těla. Další tři nadřazená energetická těla jsou nesmrtelná a přecházejí do dalšího koloběhu inkarnace a smrti.

 

Smrtí fyzického těla nekončí naše individualita a existence, což je pro mne velmi povzbuzující poznatek, ale to je zase jiná kapitola. Pokud máme zdravé m e n t á l n í tělo /pozitivní láskyplné myšlenky/, pak je zdravé i naše tělo e m o č n í /pozitivní a posilující emoce/ a logicky jsou vytvořeny předpoklady pro zdravé a bezchybně pracující tělo  v i t á l n í a tedy správné řídící programy našich fyzických pochodů, tedy zdravé tělo f y z i c k é.

Nedávno byla provedena vědecká studie, která prokázala, že změna výživy, pohybové aktivity, koloběhu tekutin a práce s psychikou přímo ovlivnila genetickou informaci nemocných mužů s rakovinou prostaty. Vybraní jedinci s diagnozou zhoubného onemocnění se podrobili celostnímu způsobu léčby. Tato metoda zahrnovala zdravou nejedovatou stravu plnou minerálů, vitaminů a enzymů. Dále byl kladen důraz na přiměřenou pravidelnou fyzickou aktivitu, dostatek čerstvé vody. Nedílnou součátí léčby byla pravidelná meditace a pěstování pozitivní optimistické mysli bez ohledu na nemoc. Výsledek šokoval vědce, protože už po třech týdnech terapie došlo k výrazným změnám v genetické informaci obsažené v DNA pacientů. Došlo k „vypnutí“ nemoc způsobujících genů a „zapnutí“ genů uzdravujících. Došlo k aktivaci sebeléčebných schopností lidského organismu.
Omluvte mi odborné pasáže, ale dnes mi šlo o to, abyste pochopili stejně jako já, jak moc je pro naše zdraví a vitalitu podstatná kvalita myšlenek, emocí, pravidelný pohyb, příjem vody a kvalitní nejedovatá na minerály a vitaminy bohatá strava. Z hiarchie našich těl je tak nyní jasné, jak myšlenky a emoce zásadně zdraví ovlivňují.

Jsem rád, že v poslední době na dotaz „Jak se máš?“ odpovídám vždy stejně. Mám se dobře, léky neberu, operace jsem neprodělal a k lékaři nechodím. Cítím se dnes lépe než před deseti lety. Někdy vidím překvapení v očích tazatele, který spíše očekával klasiku: „To víš je tu už věk“, „Nic moc“, „Lepší už to nebude“, „Proti věku není léku“, „Stáří je hnusný“ apod.  Já ale vím, že má odpověď je pravdivá. Fotografie také nelžou a vidím, jak vrásky a šediny ve vlasech přibývají. Ale i tak sám na sobě poznávám, že věk může být jenom mýtus a mám ve své moci prožít dlouhý život ve zdravém těle, pokud je to samozřejmě v souladu s božím účetnictvím. Tak snad se mi to povede.

Držte mi palce a pokud najdete odhodlání, nechte se inspirovat a přidejte se.

Sláve

Komentáře

komentáře