voda

HLADOVĚNÍ JE ÚČINNÁ CESTA KE ZDRAVÍ

Opět se blíží velikonoční svátky a tedy také období vhodné pro půst. V dávných časech byl člověk každoročně vystaven realitě, kdy po dlouhé zimě došly zásoby potravin a on měl hlad. V našich genech máme tuto informaci o hladovění uloženu a bylo by tedy zdravější dát si občas od jídla pauzu.  Půst je součástí náboženských tradic a nejnovější věda potvrzuje zázračný vliv půstu na naše zdraví. Tato metoda nás na rozdíl o jiných léčebných postupů nic nestojí – krom odvahy začít.

Už před více jak 60 lety si ruský psychiatr Jurij Nikolajev povšiml vyléčení pacienta z těžké deprese díky hladovění. Tento velmi nemocný člověk v nemocnici sveřepě odmítal jídlo. Oproti dosavadním zvyklostem se lékař rozhodl nenutit pacienta jíst a dal mu k dispozici pouze vodu. V průběhu dobrovolné hladovky se zdravotní stav zlepšoval, po měsíci byl tento člověk propuštěn domů a nastoupil do zaměstnání. Toto zázračné uzdravení vedlo psychiatra k dalšímu, teď již cílenému výzkumu, na základě jehož kladných výsledků byla později v Sovětském svazu vytvořena odborná komise z řad tehdejších lékařských kapacit. Výsledek studie na tisících pacientů byl ohromující. Nelepšil se pouze psychický stav, ale nad očekávání došlo k léčení vysokého krevního tlaku, cukrovky, střevních onemocnění, plicního astmatu, revmatických onemocnění, lupénky a ekzému. Bylo vědecky prokázáno, že hladovění představuje pro náš organismus stres, který startuje proces „sanogeneze“ jako vlastní mechanismus uzdravování.

V současné době existují po celém světě léčebná centra využívající léčbu půstem. Známé centrum ve městě Gorjačinskoje na břehu Bajkalského jezera používá půst s vodou, centra v Německu a Švýcarsku u Bodamského jezera razí cestu půstu s vodou, ale i zeleninovými vývary nebo ovocnými šťávami. Největší nemocnice Charité v Berlíně má celé jedno podlaží určeno pro léčbu půstem a na hospitalizaci tam mají pořadníky. A co u nás? Nic! Jistě by mnoho kolegů lékařů tvrdilo, že zavedení léčby půstem je nevědecké, protože je opustila již dávno přirozená zvědavost a kromě brožur farmaceutických firem jiné informace neznají.

Dnešní špičkové laboratoře a přístroje objektivně potvrzují léčebný vliv půstu na zdraví. Dr. Valter Longo ze Spojených států provedl výzkum na potkanech a k jeho údivu potkani vystavení hladu přežili v dobré kondici velké dávky podávaných cytostatik, využívaných pro chemoterapii rakoviny. Skupina dobře živených potkanů naopak ve 100 % takovou masivní chemoterapii nepřežila. Dnes v Norrisově nemocnici ve Spojených státech dobrovolníky léčí chemoterapií při současném půstu. Výsledky předčily očekávání lékařů. Dokonce mohou bez většího rizika navyšovat dávky chemoterapie a díky půstu nedochází k vedlejším ničivým důsledkům agresivní léčby na zdravé nenádorové buňky. Dr. Longo také potvrzuje, že i bez chemoterapie při půstu zanikají nádorové buňky, a tedy že skutečně lze rakovinu vyhladovět. Princip sebedestrukce nádorové buňky při půstu je jednoduchý. Rakovinová buňka existuje pouze z energie cukrů – glukózy. Jinak neumí získat pro své přežití energii. Naopak zdravá nenádorová buňka umí kromě cukru využít pro tvorbu energie bílkoviny a tuky. Bez přísunu glukózy do těla rakovinná buňka umírá, zdravá přepne metabolismus na zpracování bílkovin a tuků.

Po úvodních 24 hodinách půstu vyčerpá naše tělo zásoby glukózy a probíhá přepnutí metabolismu na využití bílkovin a tuků jako zdrojů energie. Bylo potvrzeno, že náš organismus využívá bílkovin odbouraných ze svalové hmoty pouze ze 4 % a tedy inteligentně umí bílkoviny šetřit. Veškerou další energii získáváme z tuků. Štíhlý člověk vysoký 175 cm a vážící 75 kg má zásobu 15 kg tuku. Je tedy reálné postit se bez rizika poškození organismu i 40 dní.

Vlastní průběh půstu:

První tři dny hladovění nejsou jednoduché, naše tělo, ale zejména hlava, vyžaduje jídlo. Třetí den přichází tzv. acidická krize, způsobená nahromaděním zplodin metabolismu, a přechodně se zhoršují příznaky, pro které jsme půst zahájili, tedy bolesti hlavy, migrény, plicní astma, revmatické bolesti, lupénka atd. Tato krize však trvá maximálně 12 hodin a od čtvrtého dne již dochází k velmi pozitivnímu obratu. Naše tělo ožívá přebytkem životní energie, mizí hlad, zlepšuje se náš zdravotní stav, tedy uzdravuje se psychika, odcházejí bolesti revmatického původu, bolesti hlavy, snižuje se hladina cholesterolu, insulinu, krevní tlak, hubneme ztrátou tukových zásob, mizí kožní onemocnění.
Nutnou součástí půstu je pravidelný pohyb trvající dle intenzity dvě až tři hodiny denně. Vhodným doplňkem je návštěva sauny, termálních pramenů, masáže. Po ukončení půstu je třeba velmi pozvolna a opatrně začínat s jídlem, nejdříve použijeme zeleninové vývary, ovocné šťávy a pak postupně další složky naší výživy.

Já sám letos plánuji ruskou variantu půstu a to půst s vodou. Již vím o studánce, ze které budu brát vodu pro mé hladovění. Půst zahájím před Velikonocemi a délku půstu nechám na svých pocitech a intuici. Minimálně 10 dní, je ale možné, že budu mít potřebu nejíst déle. Sám jsem zvědavý. Doplním režim o každodenní pohyb, cyklistiku, procházky a posilovnu. Netrpím žádným nemocněním a neužívám léky. Jsem přesvědčen, že velmi prospěji svému zdraví, a to také preventivně. Láká mne představa, že i v průběhu roku budu zařazovat jeden den v týdnu bez jídla. Uvidím.

Tak mi přátelé držte palce a já vás samozřejmě budu o svém půstu s vodou po jeho skončení informovat.

Krásný den

Slávek

Doporučuji: „Léčba půstem“(film Francie s překladem) na You Tube

Komentáře

komentáře