ramena

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY OD HLAVY K PATĚ : RAMENA A HRUDNÍK

Dělá ramena, nese celou tíhu světa na ramenou, vyplakal se mu na rameno, našli bychom ještě jiná slovní spojení.

Ramenní kloub je složitý, díky jeho propojení se svaly hrudníku, zad, ale i paží. Navíc nemá řádné kloubní pouzdro a jeho správná funkce závisí na vyváženosti všech svalových a šlachových poměrů. To je daň za pohyblivost všemi směry. Každý úraz v oblasti krční pateře, horních končetin nebo hrudníku tak negativně postihuje i funkci ramenního kloubu. Úrazy ramene se dlouho hojí a je třeba velmi rychle, jakmile to stav dovolí, provádět odborně vedenou včasnou rehabilitaci, jinak hrozí trvalé poškození jeho funkce.

Z postavení ramen už na dálku dostáváme informaci o emocích a psychickém naladění člověka. Ramena vytažená dopředu a předsunuté postavení hlavy charakterizují neprůbojného, citlivého a bázlivého jedince. Naopak rovné držení ramen a vztyčená hlava svědčí o zdravém sebevědomí, pozitivním optimistickém ladění a vitalitě.

Poranění ramenního kloubu bývá časté, stejně tak bolest a omezený rozsah pohybu v rameni i bez úrazu.

Řešením je návštěva chirurgické ambulance po úrazu ramena nebo ortopedické ambulance při neúrazových potížích.

Hrudník vytváří pevný a současně pružný obal pro životně důležité orgány – plíce a srdce. Bolest na hrudi patří k častým potížím a příčina může být banální, ale i velmi nebezpečná až život ohrožující. Zkušený lékař je schopen na základě informací od pacienta stanovit i bez dalšího vyšetření správnou diagnózu.

1. Náhle vzniklá svíravá bolest na hrudi, pálení či pocit tlaku, pocení, celková slabost s dušností, strach o život, šíření bolesti z hrudi do spodní čelisti, ramen, mezi lopatky nebo do levé horní končetiny po malíček je typická pro akutní infarkt srdeční nebo jeho bezprostřední hrozbu.

Přivolání rychlé záchranné služby!!!

2. Náhle vzniklá bolest na hrudi zhoršující se kašlem a dušnost mohou signalizovat plicní embolii. Toto podezření narůstá, pokud stavu předcházel delší pobyt na lůžku například po operaci, sádra na dolní končetině, nasazení hormonální antikoncepce, otok a bolest jedné dolní končetiny bez úrazu. Za vnikem plicní embolie je probíhající hluboká žilní trombóza.

Přivolání rychlé záchranné služby!!!

3. Bolest na hrudi nebo podél žeber píchavého ostřejšího rázu, provokace bolesti určitým pohybem, rotací trupu, kašlem nebo při hlubším nádechu ukazuje na vertebrogenní příčinu potíží (od páteře). V tomto případě jde o vadné postavení hrudních obratlů – blokáda hrudní pateře vede k blokaci žeber a bolesti.

Návštěva praktického lékaře, neurologa, rehabilitace!

4. Bolest na hrudi doprovázená zvýšenou tělesnou teplotou, horečkou, zimnicí, zhoršení bolesti kašlem, dušnost, zvracení nebo nucení na zvracení vedou ůlékaře k nutnosti vyloučit akutní zápal plic.

Návštěva praktického lékaře, internisty, rentgen plic!

Hrudník je sídlem energetického centra – s r d e č n í  č a k r y. Tato čakra má zelenou barvu, je umístěna na pateři na úrovni hrudní kosti. Je zdrojem pocitu bezprostřednosti, lehkosti, pohyblivosti, něžnosti a lásky. Při energetické b l o k á d ě tohoto centra nemáme rádi sami sebe a pak ani ostatní okolní svět, jsme netolerantní, bez vnitřního klidu a pokory. Protože čakry reprezentují naše v i t á l n í tělo, které je nadřazeno a řídí tělo fyzické, projeví se důsledek energetické blokády v srdeční čakře jako srdeční onemocnění, infarkt, ischemická choroba srdeční, dále současně dochází k útlumu výkonosti imunitního obranného systemu a tedy vzniku rakoviny nebo těžkých neurodegenerativních onemocnění jako například roztroušená skleroza.

Otevřená a dobře fungující n e b l o k o v a n á  srdeční čakra je předpokladem výkonného imunitního systemu, dobrého zdraví, spokojeného života. Takový člověk s probuzenou srdeční čakrou je srdečný, veselý, optimistický, tolerantní, vyrovnaný. Není také schopen brát jiným stvořením život (s výjimkou sebeobrany), prozáří každé místo, kde se zrovna nachází, a není důležité, zdali přitom mluví nebo mlčí.

Tak to je pro dnešek všechno a příště probereme břicho. Přeji Vám, přátelé, pevné zdraví.

Slávek

Komentáře

komentáře