SŮL NAD ZLATO

Nadměrná spotřeba cukru v potravě vede ke zdravotním katastrofám, jak je to ale v případě soli? Odpovídající množství soli v potravě je stále předmětem dohadů odborníků, ale i laiků. Lékaři sůl často zavrhují a zdůrazňují její podíl na vysokém krevním tlaku a zadržování vody v těle (přitom dodnes medicína neví, co je příčinou hypertenze). Existují ale i radikální názory opačné, které tvrdí, že bychom měli solit vždy a téměř vše. Tak tedy solit nebo nesolit?

Já pracuji jako lékař 33 let a až v tomto Kristově věku mé kariery jsem si udělal o soli jasno. Po přečtení vynikající knihy akademika Borise Bolotova Zdravý člověk v nezdravém světě jsem vykřikl „hurá!“  – konečně mi někdo srozumitelně a přitom vědecky vysvětlil, jak je sůl zásadní pro naše zdraví.

Stárnutím každého z nás se snižuje v žaludku tvorba kyseliny solné a pepsinu. Ve věku 60 let je produkce o 60% nižší! Náš žaludek je kyselé místo určené pro trávení živočišných bílkovin (masa). Ph v žaludku by mělo být kolem hodnoty 1,2. Naopak úsek pod žaludkem – dvanácterník – je místo pro trávení rostlinných bílkovin a žluč spolu s trávicími enzymy ze slinivky tráví také tuky. Ph v dvanácterníku je zásadité a hodnoty kolem 12! Tato dvě diametrálně odlišná prostředí odděluje dolní svěrač žaludku – Pylorus -tedy pokud funguje.

Z logiky věci vyplývá, že nedostatečné množství žaludečních šťáv vede k nedokonalému trávení bílkovin, nedostatečně natrávené procházejí do dvanácterníku a dále do střev. Tam už takové maso tiše hnije a hnitím vznikají jedy otravující organismus po vstřebání ze střev do krve. Složky žaludeční šťávy – kyselina solná a pepsin – hrají veledůležitou roli v naší krvi. Já donedávna netušil, že z celkového množství žaludečními buňkami za 24 hodin vyrobené žaludeční šťávy (8-9 litrů) je využito pro účely trávení v žaludku pouze 15 procent. 85 procent kyseliny chlorovodíkové a pepsinu se dostává do krve a zde likviduje odumřelé buňky našeho těla (vytvoříme asi půl kilogramu tohoto odpadu za 24 hodin!), ničí bakterie i jiné vetřelce.

Z výše uvedeného vyplývá důležitost příjmu soli pro naše zdraví. Ze soli – NaCl – totiž v žaludku vzniká HCl – kyselina solná. Málo soli vede k nedostatečné tvorbě kyseliny a špatnému trávení. Navíc prudce klesá schopnost našeho imunitního systému likvidovat bakterie a viry v krvi. Málo soli narušuje funkci lymfatického systému a tedy naši imunitu. Lymfa je nasycený roztok soli. Pokud chcete mít představu, jak je lymfa slaná, pak vařte vodu a přidávejte do ni sůl do okamžiku, kdys se přestane sůl rozpouštět. Pouze taková lymfa likviduje v lymfatických cestách odpad, vetřelce a podílí se na dobrém stavu naší imunity.

Jaká je tedy rada pro zvýšenou tvorbu žaludečních šťáv a ozdravení organismu? Rada je velmi jednoduchá. Po každém jídle (tedy i 5x denně) dáme na špičku jazyka sůl a necháme ji v ústech rozpustit. Slanou slinu spolkneme. Tím se do žaludku dostane NaCl (sůl) a okamžitě vzniká v žaludku HCl (kyselina chlorovodíková). Je třeba dodržet interval pět minut až do půl hodiny po jídle, kdy sůl takto přijmeme. Ne dříve a ne později.

Je velmi destruktivní předepisovat na recept pacientům léky na snížení tvorby žaludeční kyseliny (blokátory protonové pumpy jako Omeprazol, Helicid apod.). Tyto léky na pálení žáhy sníží její tvorbu, ale také sníží schopnosti trávení a obranyschopnosti organismu. Navíc pálení žáhy je způsobeno nedomykavostí pylorického svěrače žaludku a pronikáním žluče a trávících slinivkových enzymů z duodena do žaludku. Opačným směrem teče kyselina do duodena.

Doporučuji všem, které můj článek zaujal, koupit knihu akademika Borise Bolotova, která vyšla česky pod názvem Zdravý člověk v nezdravém světě. Po jejím přečtení pochopíte, stejně jako já, důležitou roli soli pro naše zdraví.

Princezna měla pravdu, když tatínkovi řekla, že ho má ráda jako sůl. Sůl je nad zlato a drahé kamení. Pohádky se opět nemýlí.

Krásný den přeje Slávek

HLADOVĚNÍ JE ÚČINNÁ CESTA KE ZDRAVÍ

Opět se blíží velikonoční svátky a tedy také období vhodné pro půst. V dávných časech byl člověk každoročně vystaven realitě, kdy po dlouhé zimě došly zásoby potravin a on měl hlad. V našich genech máme tuto informaci o hladovění uloženu a bylo by tedy zdravější dát si občas od jídla pauzu.  Půst je součástí náboženských tradic a nejnovější věda potvrzuje zázračný vliv půstu na naše zdraví. Tato metoda nás na rozdíl o jiných léčebných postupů nic nestojí – krom odvahy začít.

Už před více jak 60 lety si ruský psychiatr Jurij Nikolajev povšiml vyléčení pacienta z těžké deprese díky hladovění. Tento velmi nemocný člověk v nemocnici sveřepě odmítal jídlo. Oproti dosavadním zvyklostem se lékař rozhodl nenutit pacienta jíst a dal mu k dispozici pouze vodu. V průběhu dobrovolné hladovky se zdravotní stav zlepšoval, po měsíci byl tento člověk propuštěn domů a nastoupil do zaměstnání. Toto zázračné uzdravení vedlo psychiatra k dalšímu, teď již cílenému výzkumu, na základě jehož kladných výsledků byla později v Sovětském svazu vytvořena odborná komise z řad tehdejších lékařských kapacit. Výsledek studie na tisících pacientů byl ohromující. Nelepšil se pouze psychický stav, ale nad očekávání došlo k léčení vysokého krevního tlaku, cukrovky, střevních onemocnění, plicního astmatu, revmatických onemocnění, lupénky a ekzému. Bylo vědecky prokázáno, že hladovění představuje pro náš organismus stres, který startuje proces „sanogeneze“ jako vlastní mechanismus uzdravování.

V současné době existují po celém světě léčebná centra využívající léčbu půstem. Známé centrum ve městě Gorjačinskoje na břehu Bajkalského jezera používá půst s vodou, centra v Německu a Švýcarsku u Bodamského jezera razí cestu půstu s vodou, ale i zeleninovými vývary nebo ovocnými šťávami. Největší nemocnice Charité v Berlíně má celé jedno podlaží určeno pro léčbu půstem a na hospitalizaci tam mají pořadníky. A co u nás? Nic! Jistě by mnoho kolegů lékařů tvrdilo, že zavedení léčby půstem je nevědecké, protože je opustila již dávno přirozená zvědavost a kromě brožur farmaceutických firem jiné informace neznají.

Dnešní špičkové laboratoře a přístroje objektivně potvrzují léčebný vliv půstu na zdraví. Dr. Valter Longo ze Spojených států provedl výzkum na potkanech a k jeho údivu potkani vystavení hladu přežili v dobré kondici velké dávky podávaných cytostatik, využívaných pro chemoterapii rakoviny. Skupina dobře živených potkanů naopak ve 100 % takovou masivní chemoterapii nepřežila. Dnes v Norrisově nemocnici ve Spojených státech dobrovolníky léčí chemoterapií při současném půstu. Výsledky předčily očekávání lékařů. Dokonce mohou bez většího rizika navyšovat dávky chemoterapie a díky půstu nedochází k vedlejším ničivým důsledkům agresivní léčby na zdravé nenádorové buňky. Dr. Longo také potvrzuje, že i bez chemoterapie při půstu zanikají nádorové buňky, a tedy že skutečně lze rakovinu vyhladovět. Princip sebedestrukce nádorové buňky při půstu je jednoduchý. Rakovinová buňka existuje pouze z energie cukrů – glukózy. Jinak neumí získat pro své přežití energii. Naopak zdravá nenádorová buňka umí kromě cukru využít pro tvorbu energie bílkoviny a tuky. Bez přísunu glukózy do těla rakovinná buňka umírá, zdravá přepne metabolismus na zpracování bílkovin a tuků.

Po úvodních 24 hodinách půstu vyčerpá naše tělo zásoby glukózy a probíhá přepnutí metabolismu na využití bílkovin a tuků jako zdrojů energie. Bylo potvrzeno, že náš organismus využívá bílkovin odbouraných ze svalové hmoty pouze ze 4 % a tedy inteligentně umí bílkoviny šetřit. Veškerou další energii získáváme z tuků. Štíhlý člověk vysoký 175 cm a vážící 75 kg má zásobu 15 kg tuku. Je tedy reálné postit se bez rizika poškození organismu i 40 dní.

Vlastní průběh půstu:

První tři dny hladovění nejsou jednoduché, naše tělo, ale zejména hlava, vyžaduje jídlo. Třetí den přichází tzv. acidická krize, způsobená nahromaděním zplodin metabolismu, a přechodně se zhoršují příznaky, pro které jsme půst zahájili, tedy bolesti hlavy, migrény, plicní astma, revmatické bolesti, lupénka atd. Tato krize však trvá maximálně 12 hodin a od čtvrtého dne již dochází k velmi pozitivnímu obratu. Naše tělo ožívá přebytkem životní energie, mizí hlad, zlepšuje se náš zdravotní stav, tedy uzdravuje se psychika, odcházejí bolesti revmatického původu, bolesti hlavy, snižuje se hladina cholesterolu, insulinu, krevní tlak, hubneme ztrátou tukových zásob, mizí kožní onemocnění.
Nutnou součástí půstu je pravidelný pohyb trvající dle intenzity dvě až tři hodiny denně. Vhodným doplňkem je návštěva sauny, termálních pramenů, masáže. Po ukončení půstu je třeba velmi pozvolna a opatrně začínat s jídlem, nejdříve použijeme zeleninové vývary, ovocné šťávy a pak postupně další složky naší výživy.

Já sám letos plánuji ruskou variantu půstu a to půst s vodou. Již vím o studánce, ze které budu brát vodu pro mé hladovění. Půst zahájím před Velikonocemi a délku půstu nechám na svých pocitech a intuici. Minimálně 10 dní, je ale možné, že budu mít potřebu nejíst déle. Sám jsem zvědavý. Doplním režim o každodenní pohyb, cyklistiku, procházky a posilovnu. Netrpím žádným nemocněním a neužívám léky. Jsem přesvědčen, že velmi prospěji svému zdraví, a to také preventivně. Láká mne představa, že i v průběhu roku budu zařazovat jeden den v týdnu bez jídla. Uvidím.

Tak mi přátelé držte palce a já vás samozřejmě budu o svém půstu s vodou po jeho skončení informovat.

Krásný den

Slávek

Doporučuji: „Léčba půstem“(film Francie s překladem) na You Tube

DÁL OD ORDINACÍ LÉKAŘŮ A BLÍŽE KE ZDRAVÍVážení přátelé, všichni jsme na jedné lodi a život nám někdy poskytuje tvrdé lekce úrazů nebo nemocí jako lék na naše špatná rozhodnutí a chybné směřování. Zdraví i nemoc jsou naší volbou, ale my často nevidíme souvislost mezi způsobem našeho myšlení či jednání a úrazem nebo nemocí. Častěji reagujeme jako oběť, propadáme sebelítosti nebo agresi. Při trvajícím nepochopení poselství nemoci se nemůžeme uzdravit, naopak další problémy jsou za rohem. Smutnou realitou je nekompetentnost řady lékařů pochopit a snažit se objevit skutečnou příčinu pacientových obtíží a následuje selhání léčby. Beze nalezení příčiny mohu pacienta léčit, ale nikdy vyléčit.

Vřele doporučuji vyhledat na youtube rozhovor pana Jaroslava Duška s MUDr. Janem Šulou: &7 bran imunity a imunologie odpuštění&. Dr. Šula je excelentní lékař, který velmi jednoduše vysvětluje složité téma. Je zakladatelem medicínského oboru Psychoneuroimunologie a dokazuje vědecky rozhodující vliv našeho záměru, myšlenek a emocí na kvalitu zdraví. Jeho práce vychází také z výzkumu Dr.  Candace Pert, které byla udělena prestižní cena Alberta Laskera. Nejedná se tedy o teorii na vratkých základech. Nakonec výsledky aplikace tohoto oboru při léčení vážných nemocí jako roztroušená skleróza nebo rakovina mluví za vše.

Ve společnosti je dnes nemoc nebo více nemocí od určitého věku považováno za normu a samozřejmost. V Německu byla provedena studie,která prokázala , že kolem 40. roku věku dostáváme první léky k pravidelnému užívání a ve věku 75 let už 99 % lidí bere více jak 7 druhů
léků. Přitom normální by mělo být naopak zdraví bez léků. Jasně že s věkem máme opotřebované klouby a páteř a nic nefunguje optimálně jako dříve, ale naším cílem by mělo být umřít zdraví, řečeno s mírnou nadsázkou. Velmi se mi líbí přirovnání paní MUDr. Partykové. Ta označila současný způsob léčby chronických onemocnění tabletkami za odborně řízenou chronickou intoxikaci /otravu/ organismu.

Začal Nový rok 2018. Neodkládejme již ani o den svoji cestu k uzdravení a spokojenému životu. Je jasné, že ta práce je na nás a musíme bojovat s předsudky. Výsledek ale stojí za to, jak občas vidím u svých pacientů. Nevzdávejte se ani v tom případě, pokud nějakou vážnou nemocí již trpíte. Někdo kdysi řekl, že největší perly lze nalézt na dně, a proto i velké utrpení může přinést mnoho pozitivního a být startem k dobrému žití.

Pokud se rozhodnete postavit na start a následovat mé rady, tady jsou.

Základní tři roviny naší práce jsou:

1. Kvalita našich myšlenek a emocí
2. Pravidelný a přiměřený pohyb

3.Zdraví nepoškozující strava s dostatkem vody

1. práce s myšlenkami

Myslete na zdraví a ne na nemoc. Neposilujte nemoc tím , že se jí neustále věnujete, tak ji udržujete u sebe a přivoláváte nemoci jiné. Sledujte pouze pozitivní události, nečtěte bulvár a černou kroniku, zejména se vyvarujte sledování politiky, teorií o zániku lidstva a podobně. Pokud nevíte, koho volit ve volbách, pak nevolte. Snažte se trávit svůj čas ve společnosti veselých a optimistických lidí. Pořiďte si domů psa , kočku či jakéhokoli jiného zvířecího mazlíčka, to jsou naši léčitelé. Věnujte alespoň hodinu denně sobě a svým koníčkům nebo zálibám. Naučte se říkat ne, pokud vám něco nevyhovuje. Vnímejte krásu přírody ve všech ročních obdobích a nezabývejte se negativitou.

2. pravidelný pohyb

Vyberte si pohybovou aktivitu , která je vám blízká, a tu pak provozujte. Je jedno, jestli to budou procházky, práce na zahradě, jízda na kole nebo jiný oblíbený sport. Zásadní je potom hýbat se pravidelně a ne nárazově – prostě ať je pohyb vaší pravidelnou aktivitou.

3.  věnujte pozornost tomu, co vložíte do úst, co jíte a pijete

Podrobnější informace k jednotlivým bodům naleznete v našich předchozích článcích na webových stránkách.

Čemu se vyhnout na cestě za zdravím?

1. očkování všeho druhu
2. léky na snížení cholesterolu ze skupiny statinů
3. umělá sladidla
4. margariny
5. časté preventivní prohlídky, zejména mamografie (po Rentgenovém vyšetření, CT vyšetření nebo mamografii vypijte 0,7 litru červeného vína, které ochrání vaše buňky před následky ozáření)
7. ohřívání potravy v mikrovlnce (jídlo ohřívá radiace)
8. kravské pasterizované mléko
9. fruktóza a cukr obecně
10. potraviny s glutamáty
11. veškeré výroby z pšeničné mouky

Co vám prospěje?

1. pravidelný přiměřený konzum alkoholu, zejména vína, za předpokladu ! dobré nálady ! – ne jako náplasti na nezvládnutý stress

2. pití černé kávy do množství 5 šálků denně (ale bez mléka)

3. červená řepa, kurkuma, hlíva ústřičná, česnek, kysané zelí, zázvor

4. jedno pivo denně jako zdroj vitaminů a minerálů, zejména křemíku

5. pravidelný režim spánku v noci, optimální je jít spát kolem 22. hodiny, vhodná je siesta po obědě – &šlofíček& – posiluje nemocná srdíčka

6. občasné hladovění – půst, velmi účinný je půst s vodou (v Rusku u jezera Bajkal půstem léčí většinu nemocí od depresí a hypertenze přes cukrovku, astma a ekzémy až po nádory. Podobně ve Švýcarsku nebo v Německu, třeba v nejstarší nemocnici v Berlíně, Univerzitní nemocnici Charitè. Půst tedy není blbost, jak je někdy prezentováno, ale velmi ozdravný proces.

Jaký je nejsilnější lék?

Láska, Odpuštění a Čisté svědomí

Přátelé věřte v sebe a ve schopnosti vašeho těla. Pokud budou vaše kroky činěny s láskou, pak vám celý vesmír pomůže k dosažení cíle.

Pevné zdraví v tomto novém roce 2018 přeje Slávek

DATUM NAROZENÍ NEŘÍKÁ NIC O NAŠEM VĚKU

Provokativní název mého dnešního zamyšlení naznačuje velký rozdíl mezi datem našeho narození a skutečným biologickým věkem. To jsou v mnoha případech zcela odlišné veličiny. Existují kolem nás tedy jak Mladí-Staří tak Staří-Mladí lidé. Po dobu existence fyzického těla se naše buňky obnovují a to nestejnou rychlostí. Oční buňky máme nové každé tři dny, jiným trvá obnova déle. Tak jako tak máme každý rok zbrusu nové tělo, složené z nových buněk. Pro zdárný chod obnovy a tvorbu buněk je nutný správný přepis naší DNA (DNA poskytuje údaje o stavbě a funkci nově vznikající buňky). Případná poucha přepisu genetické informace vytvoří základ pro postupnou degeneraci, vznik nemocí a rychlejší stárnutí.

Kdy dochází k poruše přepisu genetické informace?

1. Při nedostatku stavebních kamenů pro tvorbu správné kopie DNA. DNA je šroubovicí vytvořenou propojením aminokyselin a polysacharidů. Na propojení tohoto spirálového „žebříku“ jsou nezbytné minerály, které fungují jako lepidlo těchto struktur. Deficit minerálů vede ke vzniku chybné kopie DNA a tedy i chybně vytvořené a fungující buňce.

  1. Když jsou geneticky modifikované potraviny (kukuřice, pšenice, zelenina, ovoce) zdrojem vstupů pro náš metabolismus. GMP obsahují pozměněné aminokyseliny, které naše tělo nezná, pokud nemá k dispozici nic jiného – pak i takové kyseliny zabuduje do struktury kopie DNA, výsledek je opět vadný přepis DNA a navazující porucha na buněčné úrovni.
  2. Na našich webových stránkách jsem již popisoval energetická těla člověka, která mají nadřazený a řídící vliv na tělo fyzické. Přirovnával jsem je k ruským „matrjoškám“.

Pro osvěžení paměti tedy připomínám: naše fyzické tělo je jedním ze sedmi našich těl. Je tělem rozměrově nejmenším a viditelným. Toto tělo je prostoupeno energetickým tělem – v i t á l n í m (eterickým) – to je tělo programující všechy pochody a úrovně řízení v těle fyzickém včetně manipulace s DNA.

 

Dalším nadřazeným tělem je tělo e m o č n í (astrální) a to podléhá kontrole a řízení tělem m y š l e n k o v ý m (mentálním) Fyzické, Vitální, Emoční a Mentální tělo je smrtelná čtveřice a zaniká se zánikem fyzického těla. Další tři nadřazená energetická těla jsou nesmrtelná a přecházejí do dalšího koloběhu inkarnace a smrti.

 

Smrtí fyzického těla nekončí naše individualita a existence, což je pro mne velmi povzbuzující poznatek, ale to je zase jiná kapitola. Pokud máme zdravé m e n t á l n í tělo /pozitivní láskyplné myšlenky/, pak je zdravé i naše tělo e m o č n í /pozitivní a posilující emoce/ a logicky jsou vytvořeny předpoklady pro zdravé a bezchybně pracující tělo  v i t á l n í a tedy správné řídící programy našich fyzických pochodů, tedy zdravé tělo f y z i c k é.

Nedávno byla provedena vědecká studie, která prokázala, že změna výživy, pohybové aktivity, koloběhu tekutin a práce s psychikou přímo ovlivnila genetickou informaci nemocných mužů s rakovinou prostaty. Vybraní jedinci s diagnozou zhoubného onemocnění se podrobili celostnímu způsobu léčby. Tato metoda zahrnovala zdravou nejedovatou stravu plnou minerálů, vitaminů a enzymů. Dále byl kladen důraz na přiměřenou pravidelnou fyzickou aktivitu, dostatek čerstvé vody. Nedílnou součátí léčby byla pravidelná meditace a pěstování pozitivní optimistické mysli bez ohledu na nemoc. Výsledek šokoval vědce, protože už po třech týdnech terapie došlo k výrazným změnám v genetické informaci obsažené v DNA pacientů. Došlo k „vypnutí“ nemoc způsobujících genů a „zapnutí“ genů uzdravujících. Došlo k aktivaci sebeléčebných schopností lidského organismu.
Omluvte mi odborné pasáže, ale dnes mi šlo o to, abyste pochopili stejně jako já, jak moc je pro naše zdraví a vitalitu podstatná kvalita myšlenek, emocí, pravidelný pohyb, příjem vody a kvalitní nejedovatá na minerály a vitaminy bohatá strava. Z hiarchie našich těl je tak nyní jasné, jak myšlenky a emoce zásadně zdraví ovlivňují.

Jsem rád, že v poslední době na dotaz „Jak se máš?“ odpovídám vždy stejně. Mám se dobře, léky neberu, operace jsem neprodělal a k lékaři nechodím. Cítím se dnes lépe než před deseti lety. Někdy vidím překvapení v očích tazatele, který spíše očekával klasiku: „To víš je tu už věk“, „Nic moc“, „Lepší už to nebude“, „Proti věku není léku“, „Stáří je hnusný“ apod.  Já ale vím, že má odpověď je pravdivá. Fotografie také nelžou a vidím, jak vrásky a šediny ve vlasech přibývají. Ale i tak sám na sobě poznávám, že věk může být jenom mýtus a mám ve své moci prožít dlouhý život ve zdravém těle, pokud je to samozřejmě v souladu s božím účetnictvím. Tak snad se mi to povede.

Držte mi palce a pokud najdete odhodlání, nechte se inspirovat a přidejte se.

Sláve

ZÁKLADEM PEVNÉHO ZDRAVÍ JE VNITŘNÍ HARMONIE

Přátelé, na našich stránkách vás informujeme o zásadách cesty ke zdraví a všechny doporučované změny ve stravě, tělesném pohybu i odpočinku nebo hospodaření s tekutinami jsou důležité. Zcela zásadní je pro nás ale stav naší mysli a emocí.

Bez víry v dobro, vyrovnané mysli, pokory a lásky k sobě a bližnímu nemůžeme dobrého zdraví dosáhnout, popřípadě jej udržet. Dosažení stupně vnitřní harmonie se projeví rychle na našem zdravotním stavu, vyléčením z řady nemocí a krásou, kterou vnímá naše okolí – a to bez ohledu na náš věk. Jak ale dosáhnout vnitřní harmonie a jaké jsou signály , že se nacházím na správné cestě k jejímu dosažení? Vysvětlím vám to na svém vlastním životním příběhu.

Býval jsem velmi ambiciózní a soutěživý jedináček. Kolik ze vzteku zlomených tenisových raket lemovalo moji sportovní kariéru, dnes už ani nespočítám, mé nepovedené tenisové údery často doprovázely vulgární výkřiky, prohry jsem nemohl vystát. Běh v hodině tělocviku na gymnáziu byl
také prestižní záležitost a raději bych vypustil duši, nežli nebýt na špici. Zarputilost a tvrdost, s jakou jsem hrál fotbal nebo hokej, byla pověstná a případné „sejmutí“ soupeře nebylo v zápalu boje o výsledek na překážku. Dnes si samozřejmě uvědomuji, že tato nedospělá nátura moji výkonnost a sportovní výsledky poškozovala a s opačným přístupem mohlo být doma více pohárů nebo diplomů a méně úrazů.

Nevím, kdy přesně se to přihodilo, ale stalo se to ze dne na den. Přišla změna, o kterou jsem vědomě neusiloval. Jednoho dne jsem ztratil motivaci k soutěžení a pryč byla snaha být lepší než můj soupeř. To co pro mne ještě včera bylo důležité a prestižní, se v okamžiku stalo nepodstatným. Tenisovou raketu jsem odložil a na fotbal nadále nechodil. Jsem společenský člověk , extrovert, ale čas po práci jsem začal trávit ve sportu sám, přestal jsem se s ostatními poměřovat. Jsem vděčný za cyklistiku a tisíce najetých kilometrů v krásné přírodě.

Další signál vnitřní proměny přišel jednoho letního dne na břehu chorvatského moře. Potřeboval jsem návnadu na ryby a tak jako mnohokráte předtím jsem vylovil několik mořských potvůrek v barevných ulitách. Ještě než jsem vzal kámen, abych se dostal k jejich tělíčku, zasvítilo slunce na hlavičku vynořující z ulity a na mne se dívaly oči drobného korýše. Celým mým tělem a bytostí zaznělo jednoznačné:

N e z a b i j e š ! Od tohoto  magického momentu nerybařím a nezabiju ani komára, problém nastal o Vánocích, protože hlava rodiny nebyla schopna zabít kapra.

Jsem vnuk řezníka a syn veterináře a tak o maso na talíři nebyla u nás nikdy nouze. Více jak 12 let nejím hovězí. Opět to nebyl kalkul myšlení nebo delší dobu připravovaný krok. Jednoho dne jsme vyrazili s Ivankou na houby. Polní cesta vedla kolem ohradníku s pasoucím se dobytkem. Jedna kravka přišla až k ohradníku, olízla mi nastavenou ruku a podívala se do očí. Ten vzájemný pohled netrval dlouho, ale dosáhl zřejmě hloubi mé duše. Já okamžitě pochopil, že hovězí maso zmizelo z mého jídelníčku.

Co jsem chtěl výše uvedenými útržky ze života vyjádřit?

Pochopil jsem sám na svém příkladu, že k nečekaným změnám našeho  vnímání světa a názorů dochází náhle a nečekaně. Ve vteřině dojde k radikální proměně v našem nitru jakožto následku zvýšeného stupně našeho vědomí. Nové změny jsou v nás pevně uložené, jako by byly vytesány z kamene, a není žádné pochybnosti nebo návratu ke starému způsobu života.

Jak vědomě stupínek po stupínku zjemňujeme naše vibrace, city a myšlenky, dochází souběžně s tím k přílivu životní energie, zvýšené citlivosti na násilí a disharmonii v našem okolí. Charakteristickou kvalitou je také náš klid i ve vypjatých situacích života, objevování krásy i tam , kde jsme ji dříve nehledali, pevná víra v příznivou budoucnost. Naši radost ze života podporuje dobrý zdravotní stav a zdar ve všem našem konání.

Doporučuji jako lékař i vám vydat se na cestu dosažení vnitřní harmonie. Cesta to není přímá a čeká na ní hodně nástrah, pádů i přechodných zklamání. Někdy nás na tuto cestu přivede až vážná nemoc, úraz nebo jiné velké životní trápení. To vidím na příbězích mnoha mých pacientů. Proto nečekejte na těžké a bolestivé mantinely, které vás budou tlačit správným směrem. Zabývejte se nejenom svým tělem a vnějším životem, ale nastupte cestu do svého nitra. Tam je totiž uložen ten poklad nejcennější, základ zdraví a štěstí. Přibližte se tak ke své duši, která je nesmrtelná, a budete zaplaveni láskou, kterou pak budete rozdávat bez podmínek. To, co hledáme ve vnějším světě a u druhých, máme totiž celou dobu sami v sobě.

Slávek

BOLESTI KLOUBŮ A JEJICH PŘÍČINY

Pravidelný fyzický pohyb je velmi důležitý pro udržení dobrého zdraví a duševní pohody. Problém nastává při bolesti kloubů. Nová situace nás donutí podle místa postižení omezit naši aktivitu, a to i na dlouhou dobu. Nejčastějším důvodem kloubních potíží je opotřebení chrupavek, tedy artróza. Toto onemocnění postihuje zejména klouby dolních končetin, ale podle charakteru zátěže také ramena, lokty nebo drobné ruční klouby. Typická je bolest provokovaná při pohybu postiženým kloubem, která v klidu odezní. Pohyb v kloubu i přes bolest vede k rozvoji doprovodného zánětu, kloub bolí více při zátěži, ale také v klidu.
Diagnoza je určená po vyšetření RTG nebo CT. Pak nastává kolečko: praktický lékař – ortoped – injekce – opichy- léky proti zánětu a bolesti-rehabilitace – lázně – operace. Při pokročilejším stupni artrózy se velmi osvědčuje lázeňská léčba, kterou hradí zdravotní pojišťovny. Po měsíci léčby pacient i půl roku doma opět jezdí na kole, pracuje na zahradě, chodí na houby. Bolesti kloubů jsou na delší dobu zmírněny a je zpomalen proces kloubní destrukce, oddálena nutnost výměny kloubu.
Jestliže časem pokročilá artróza znemožnuje běžný způsob života a ambulantní nebo lázeňská léčba nepomáhá, je na řadě výměna kloubu, tedy totální endoprotéza. Nejčastějšími operacemi jsou náhrady kyčelního, kolenního nebo ramenního kloubu. Vzácněji se operuje loket či hlezenní kloub. Díky kvalitním kloubním náhradám a profesionálně odvedené práci operatéra je pacientovi umožněn pohyb bez bolesti a návrat k běžnému způsobu života.

Je nějaká prevence předčasného opotřebení kloubů ? Ano, je to možné – v několika krocích:

1. Předcházet úrazům a varovat se nepřiměřené kloubní zátěže

2. Včas se vzdát sportů přetěžujícíh kloubní struktury a rizikových na vnik úrazů

3. Po sportovní nebo pracovní zátěži vhodně regenerovat

4. Podpořit správnou výživou chrupavku a svalově šlachový aparát

Naše kyčle a kolena ohrožuje mimo jiné zejména sportovní gymnastika, sjezdové lyžování, házená, fotbal, volejbal, basketbal. Pokud se věnujete dlouhodobě těmto aktivitám a byla vám zjištěna artróza, je nejlepším rozhodnutím hledat jiné sportovní vyžití. Jako vždy se přimlouvám za  cyklistiku, plavání, posilovnu. Bonusem za odvahu opustit milovaný ale nevhodný sport je opětovná radost z bezbolestného pohybu.

Každý úraz nebo operace kloubu (např. meniskus v koleni) je rizikovým faktorem do  budoucna. Změna kloubní mechaniky nebo narušení struktury urychluje rozvoj degenerativních změn.

Nezbytným doplňkem aktivního sportování je pravidelná regenerace ve formě masáží, vodoléčby, cvičení pod dohledem fyzioterapeuta. Výsledek  se projeví na zlepšeném sportovním výkonu a je dobrou prevencí zranění.

Naše výživa by měla být i naším lékem a velmi ovlivňuje kvalitu kloubních struktur. Zdravá strava by neměla opominout důležité složky výživy jako kvalitní bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály, ovoce, zeleninu, ale také například nejlepší iontový nápoj – pivo. Je také nutno předcházet nebezpečnému překyselní organismu při nedostatku vody a špatné struktuře potravin.

Poznám, že mám kloubní arthrozu?

Kyčelní kloub:

Bolest v oblasti kyčelního kloubu při poloze vleže na boku nebo při námaze. Bolest při vstávání ze židle, směřování bolesti do třísla na postižené straně. Dolní končetina se stáčí špičkou dovnitř, ochabuje hýžďový sval. Pokročilé stadium kloubních změn na obou kyčelních kloubech poznáme podla tzv. kachní chůze – člověk se kymácí ze strany na stranu jako kachna, není schopen navléknout si ponožku nebo zavázat tkaničku.

Koleno:

Bolest při chůzi se schodů dolů, při chůzi s kopce dolů a také po větší námaze. Deformace a otok kolena, atrofie svalová kolem kloubu a dolní končetiny deformované „do O“

Drobné klouby rukou

Bolest a deformace na kloubech jednotlivých článků prstů, provokace potíží prochlazením nebo námahou.

Přeji vám přátele zdravé klouby do pozdního věku a radost z pravidelného pohybu. Pokud již máte artrózu, nechte si napsat lázeňskou léčbu. Vzpomeňte na herce Vlastu Buriana, jak ve filmu pro pamětníky „U pokladny stál“ nechtěl od pojišťovny zubní protézu a bojoval za „bahno“.

O jiných příčinách kloubních potíží zas někdy jindy

Slávek

OTEVŘETE OČI, PROBUĎTE SE PŘÁTELÉ A SMĚŘUJTE KE ZDRAVÍ

 


Je smutné, když vidím stále mladší lidi stonat , brát léky a umírat. Otázka, proč se to děje, je mým motorem ke studiu. Jedno ale vím dnes zcela jasně. Naše školská věda a doškolovací kurzy pro lékaře mi v mé snaze nepomohou. Oficiálně vyučovaná teorie o vzniku a původu nemoci je za nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a biologie desítky let pozadu a je skutečně nevědecká, ač se tak tváří. Za vším jsou, jak jinak, peníze.

Medicíny se již dávno zmocnila nenasytná farmaceutická lobby , výrobci krásných barevných pilulek. A my uvěřili. Předali jsme odpovědnost lékařům a vzdali jsme se moci nad svým zdravím. Kdo nemá moc, je ne-mocný, Slyšíte to? Nemocný! Moc nad zdravím a šťastnějším životem je bez boje odevzdána do rukou bílých plášťů, složitých přístrojů a lékáren. Je to pro nás pohodlné a také se tím zbavujeme odpovědnosti. Mám přece kartičku pojištěnce a lékař ví, co dělá.

Musím vás ale zklamat, ve světle mých poznatků – až na výjimky – lékař neví, co činí. Také jsem skládal po ukončení Karlovy Univerzity Hippokratovu přísahu / Hippokrates  – řecký lékař cca 460 př. n . l. /  Důraz kladl na: nihil nocere – nikdy neškoď. A my velmi často škodíme. Ano, i lékař je oběť nesprávné výchovy a odborného vzdělání. To ale není v tak důležité a posvátné profesi relevantní omluva. Stačí zapojit zdravý selský rozum , být zvědavý a hlavně mít rád lidi. Pokud je každý pacient pro lékaře podobně důležitý jako člen vlastní rodiny, je lékař pro tuto profesi předurčen.

Vědomý člověk může jen těžko onemocnět. Kdo je to vědomý člověk? Je to ten, který si je vědom své odpovědnosti za své zdraví, za své tělo, tedy chrám duše. Není mu jedno, co a kdy jí, chápe důležitost pravidelného tělesného pohybu pro zdraví. Vnímá poselství jemných signálů, ale i kopanců od života a zjemňuje své myšlení a chování. Takový člověk nežije v nefunkčních vztazích, pečlivě si vybírá své přátele, dělá práci, která jej baví a naplňuje. Má se rád, ale nezasahuje nevhodným způsobem do osudu jiných lidí, zejména svých dětí. Jak řekl kdysi ve svých básních autor Chalíl Džibrán v kapitole o dětech z díla Prorok:

Vaše děti nejsou vašimi dětmi
Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě samém
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří

Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky , neboť ony mají své myšlenky
Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším
Neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit
dokonce ani ve svých snech.

Připadá vám těžké stát se vědomým člověkem? Popravdě první kroky na cestě jsou těžké ,ale i další naši cestu musíme pozorně sledovat, abychom nezabloudili. Ale ten pocit, když opustíte stádo a vezmete si zpět svoji svobodu, zdraví a sílu… ten pocit je k nezaplacení.

Je dáno, že se narodíme a zemřeme. Mezi narozením a smrtí žijeme život. Snažme se o to, aby ten živost stál za to, byl radostný a dlouhý ve zdravějším těle. Soustřeďme se na přítomný okamžik a neodkládejme důležité věci do budoucna. Naplňujme většinu takových přítomných okamžiků láskou, pokorou a nebojácností. Inspirujme svým příkladem ostatní. Nevnucujte jim ale svůj pohled na svět a způsob života. Počkejte na okamžik, kdy se nás zeptají: &Jak to děláte že tak dobře vypadáte a vede se vám dobře?&

Teprve tehdy jim řekněte, co nyní určuje váš život, a nechte na nich, zda vás budou následovat.

Přeji hodně zdraví na cestě a naše články berte jako ukazatele směru. Pokud bychom s Ivankou na cestě zabloudili, budeme vás co nejdříve informovat.

Slávek


AKUTNÍ ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA – „SLEPÁK“

V každém věku nás může postihnout a na životě ohrozit akutní zánět slepého střeva. Nebezpečí této náhlé břišní příhody se skrývá za často netypickým průběhem.

Slepé střevo je výchlipka střeva, která nemá zdánlivě užitečnou funkci a zdá se, jako by rostla jenom pro zlost chirurgům. Vše v našem těle má však svoji roli a slepé střevo je pohotovostní zásobárnou „hodných“ probiotických bakterií, které jsou důležité pro naše zdraví a funkční imunitní systém. Proto
preventivní odstranění slepého střeva při jiné břišní operaci není vhodné a nemělo by se provádět. Jiná situace ale nastane při zánětu slepého střeva. Pak není času nazbyt a musíme jednat.
Jak se projevuje akutní apendicitida?

1.Bolest v nadbřišku, která se postupně stěhuje do pravého podbřišku, nemůžeme se pro bolest při chůzi narovnat, ležíme s pokrčenými dolními končetinami, což nám uleví, zvracíme nebo máme silné nucení na zvracení, naše tělesná teplota se zvyšuje nad 37 stupňů.

2. Bolest v nadbřišku jdoucí do pravého podžebří a pod pravou lopatku, podobá se žlučníkové kolice.

3. Bolest v nadbřišku, která se postupně stěhuje do levého podbřišku a celkové příznaky stejné jako v bodě 1.

4. Bolest v podbřišku, bolesti při častějším močení, bolest v bederní krajině vpravo, zvýšená tělesná teplota a zvracení. Podobá se banálnímu zánětu močových cest.

Slepé střevo máme každý z nás originálně umístěné a různě dlouhé, proto někdy příznaky jeho zánětu popletou nejen pacienty, ale také lékaře. Nikdy nezapomenu na případ z počátků mé lékařské kariery, který nakonec skončil šťastně, i když snadno nemusel. V pohotovostní službě jsem navštívil osmnáctiletou dívku, která si stěžovala na častější bolestivé močení, bolesti v podbřišku a zvýšenou teplotu. Můj kolega lékař vyšetřil pacientku před asi dvěma hodinami a nasadil jí léky na zánět močového měchýře, které začala užívat. Tak jsem už chtěl odbýt její potíže mávnutím ruky a potvrdit správnost léčby, když – naštěstí – musela dívka najednou „na malou“ a prošla kolem mne v předklonu. Okamžitě jsem si uvědomil možný zánět pobřišnice a ještě ten den byla operována. A jak zněla diagnóza z operačního sálu? Akutní zánět slepého střeva naléhajícího na stěnu močového měchýře a počínající zánět pobřišnice.

Jiný případ tak dobře nedopadl. Pacient z mého venkovského obvodu měl od pátku bolesti břicha. Byl velmi slušný a nechtěl „obtěžovat doma o víkendu lékaře“. Přijel tedy za mnou až v ordinačních hodinách v pondělí. Operace potvrdila mé podezření z rozvinutého zánětu slepého střeva a
pobřišnice. Pacient brzy v nemocnici zemřel. Byla to zbytečná smrt jinak zdravého padesátníka.

Jaké tedy plyne ponaučení z předchozích řádků?

Pokud se objeví bolesti břicha a příznaky výše popsané, vyhledejte lékaře, a to třeba i během noci. Možná, že je za vašimi potížemi banalita, v horším případě to však může být právě „slepák“. A ten je nebezpečný vždy.

Přeji Vám hezký život ve zdravém těle

Slávek

FYZICKÁ AKTIVITA A SPORT Z POHLEDU LÉKAŘE

Dnes navazuji na předcházející článek , který se pohybem a jeho přínosem pro zdraví zabýval.

Předpokladem pro dobré fungování naší páteře, kloubů, šlach i svalů je přiměřená pohybová aktivita – sport. Moje generace, která neznala mobily a počítače, byla ve výhodě oproti současnosti. Po návratu ze školy jsme „šli do tepláků“ a do večera jsme trávili čas venku na čerstvém vzduchu, a to celoročně. Různorodý pohyb posiloval naše svaly a klouby a zpevňoval páteř. Sport byl samozřejmostí. Tak kupříkladu já jsem stačil do 15 let věku hrát stolní tenis, fotbal, hokej, volejbal a tenis. Poznal jsem v  té době mnoho zapálených trenérů, kteří se nám naplno věnovali a naučili rychle zvládat základy konkrétního sportu. Jediným nákladem pro rodiče bylo zaplacení registračního průkazu, sportovní vybavení poskytl oddíl – tehdy neexistovaly ekonomické bariéry. Není divu, že při takové historii sportovních aktivit je pro mne pohyb doposud velkou radostí.

Dnešní uspěchaná a přetechnizovaná doba sportu nepřeje. Zeptejte se učitele tělesné výchovy ve škole, jak se mu pracuje s dětmi, které nikdy neudělaly kotrmelec či stojku, nepřeskočí lavičku a veletoč na hrazdě je utopie. Na dětech je to znát na první pohled. Až na výjimky mají nadváhu, špatná pohybová koordinace narušuje chůzi nebo pokusy o běh. Ano, i tyto děti jdou občas ven – v uších mají sluchátka, v ruce (v lepším případě) energetický nápoj, v puse cigaretu. Kolem 16. roku věku ale i tito dospívající touží po hezčí postavě a tak většinou poprvé v životě začnou s pravidelným pohybem. Dívky běhají, chlapci chodí do posilovny. Protože ale většinou žádný sport doposud neprovozovali, dělají mnoho chyb a také nechtějí dlouho čekat na pozitivní výsledky svého snažení. Tělesná zranění a zdravotní problémy často ukončí jejich snahu o pohyb v samém zárodku.

Je tedy nějaký obecný postup jak zatěžovat netrénované tělo a nepoškodit ho?

1. Bez ohledu na zvolený typ fyzické zátěže je důležité začít páteří. Východisko každého pohybu je v páteři a dopad pohybu opět se do páteře vrací. Nejdůležitější pro správné fungování páteře jsou drobné svaly, které jsou nejhlouběji uložené a propojují jednotlivé obratle mezi sebou. Tyto svaly se aktivují při pouhé myšlence na pohyb a stabilizují páteř před započetím vlastního pohybu. Takto zpevněná a přednastavená páteř je východiskem pro správný a nepoškozující pohyb. Tyto drobné, ale důležité svaly mohou trénovat a posilovat různými způsoby: patří k nim cvičení na labilních plochách, kdy balancujeme a aktivujeme svalstvo podél páteře (chůze po kladině, zábradlí, kamenech, balanční podložky bosu, gymnastické míče), SM cvičení, plavání a obecně pohyb ve vodě.

Bederní páteř je klíčovým místem a oporou. Na správné funkci bederní páteře se podílí „stabilizační systém páteře“, který si představte jako hrnec. Od spodu – svaly pánevního dna, přední strana – příčný břišní sval, zadní strana – svaly podél páteře a pokličku hrnce tvoří bránice. Správná aktivita svalů stabilizačního systému je předpokladem pevnosti a pružnosti páteře a prevence zranění. Radím tedy vyhledat odborníka fyzioterapeuta nebo kondičního trenéra , který vás zasvětí do posilování. Jsem si vědom nezáživnosti tohoto důležitého prvního kroku, odměnou vám ale později bude sportování bez úrazů a bolestí.

2. Trpělivost a postupné zvyšování tělesné zátěže (uběhnutých kilometrů, váhy činek )

3. Nezapomínejte na regeneraci po výkonu a dostatečný odpočinek.

4. Podpořte vaši snahu také kvalitním jídlem a dostatečným příjmem tekutin. Nedoporučuji (!) energetické nápoje, nízkokalorické light nápoje, potraviny a tekutiny slazené fruktózou, kravské pasterizované mléko, margariny, jídlo s glutamáty, produkty z pšeničné mouky (chleba, rohlíky, knedlíky, těstoviny). Doporučuji: maso, vejce, zeleninu, rýži natural, luštěniny, pohanku, ovoce, ořechy, máslo, sádlo, olej olivový, lněný, dýňový, kokosový, čistou neperlivou vodu.

5. Pokud sportujete aktivně celý život, je třeba reagovat na aktuální zdravotní stav a jeho změny. Jestliže sport, který máte rádi a provozujete mnoho let, začne poškozovat vaše zdraví, radím pověste ho na hřebík a najděte jinou alternativu. Tak i já, i když nerad, opustil ze dne na den tenis a fotbálky s kamarády. Tím také ustaly bolesti kolenních kloubů, ramen a páteře. Znáte to, můžete si stokrát říci dopředu, že se budete šetřit, ale v zápalu hry stejně jedete naplno. Zažil jsem šatny na sportovištích, kde „voněl“ kafr a francovka a sportovec v nejlepším věku s několika ortézami a tejpy připomínal spíše invalidu. Pro zralé muže a ženy nedoporučuji sporty jako sjezdové lyžování, hokej, fotbal, volejbal, basketbal, házenou nebo tenis. Pokud budete sveřepě tyto sporty provozovat, pak poznáte jak bolí artróza kloubů, vyhřezlá obratlová plotýnka, prasklá Achillova šlacha a všelijaké zlomeniny. Radím vám dobře z vlastní zkušenosti – najděte si včas za oblíbený sport, který vás již ohrožuje, nějakou alternativu. Já jsem si pro sebe našel cyklistiku a posilovnu.

6. Velmi se přimlouvám za potravinové doplňky jako: vitaminy, minerály a kolagenové produkty, ale i pivo a sulc. Na trhu najdete mnoho dobrých produktů a vaše páteř, klouby a šlachy vám poděkují

7. Cyklistika je ideální pro stárnoucího aktivního sportovce, ale i pro začátečníky. Jízda na kole je ohleduplná k nosným kloubů, tedy kyčlím i kolenům, správně nastavený rám a sedlo vyhovují také páteři. Neznám lepší a šetrnější trénování srdce a vůbec krevního oběhu. Povzbuzujeme na kole také sebevědomí, protože i v pokročilém věku se můžeme výkonnostně zlepšovat. Francouzský cyklista ve věku 116 (!) let nedávno ujel za hodinu na cyklistickém oválu 22.5 kilometru.

8. Cvičení v posilovně na strojích i s činkami formuje tělo, zpevňuje trup, posiluje svaly.

Jaký je tedy profit z pravidelné sportovní aktivity a pohybu obecně?

Hned po práci s našimi myšlenkami a emocemi je pohyb nejdůležitějším opatřením pro dosažení celkového zdraví. Pohyb zajišťuje násobné množství kyslíku v našem krevním oběhu a proto zaručuje kvalitní metabolické spalování a eliminuje překyselení organismu. Dále zlepšuje podmínky pro fungování kloubů – chrupavky jsou totiž bezcévné a pouze pohyb zajišťuje jejich výživu, stejně tak oddaluje řídnutí našich kostí – osteoporózu. Budování a udržování svalové hmoty je podstatné pro funkci trupu i končetin, více svalů znamená také více „mitochondrií“ – chemických továren v našich svalových buňkách. Mitochondrie se podílejí na tvorbě naší životní energie a spalování živin (více svalů = lepší spalování, tedy i udržování tělesné váhy). Pohyb ve spolupráci s břišními svaly odstraňuje zácpu a zlepšuje trávení. Sportování uvolňuje „hormony štěstí“ endorfiny a mizí stress. Pivo i víno nelépe chutná po sportu.

Přeji vám přátelé radost ve zdravém a pohyblivém těle.
Slávek

LETNÍ PŘEDNÁŠKA 19.7.

Dne 19.7. od 15.00 bude ve Františkových Lázních v lázeňském domě Monti (Kollárova 170/4, v Zimní zahradě) probíhat moje speciální letní přednáška,  na téma: „Jak si uchovat zdraví.“

Jste srdečně zváni

Slávek