Příspěvky

ROK 2020 A JAK HO PŘEŽÍT VE ZDRAVÍ

Nevím, zdali si to uvědomujete přátelé, ale žijeme v novém prostředí, které klade na naše fyzická těla a psychiku velké nároky. Zjišťujeme, že způsob, jakým jsme žili ještě nedávno v letech minulých, jde nyní jenom velmi těžko realizovat.

Někteří z nás mají potřebu jít večer dříve do postele, jiní nespí téměř vůbec. Střídání nálad i několikrát během jednoho dne, či náhle přicházející smutek jakoby bez příčiny. Náhlý nedostatek energie, který vede i během dne ke zdřímnutí, pokud k tomu máme možnost. Je to snad tím, že stárneme? Musím odpovědět, že není, anebo pouze okrajově. Pocity výše uvedené mají i mladí a zdraví lidé. Co je tedy jinak?

Současné okamžiky našeho života se odehrávají v prostředí Transformace. Co si pod tímto pojmem máme představit? Naše planeta matka Země stejně jako naše sluneční soustava změnila své energetické frekvence. Naše nedokonalé smyslové orgány energii a její změny nevidí, ale to neznamená, že neexistují.  Odlišné a nové frekvence kosmického záření dopadajícího na Zemi, stejně tak jiná intenzita a kvalita slunečních paprsků, razantní snížení magnetického pole Země, zvýšení Schumanovy rezonance (srdeční frekvence naší planety) z hodnoty 7.83 HZ na 8.5-16 Hz, to jsou jenom některé faktory měnícího se životního prostředí, ve kterém žijeme své každodenní životy.

Další typickou novou skutečností je odhazování masek „lidé už nejsou schopni přetvářky, a tak najednou je zřejmé kdo je kdo“. Je těžké nadále lhát a pokud to zkusíme, pravda si velmi rychle najde cestu na povrch.

Chybování a nedůslednost v naší životosprávě, ale i myšlení a emocích, vede velmi rychle k nemoci. Doba, kdy rakovina byla důsledkem mnoha předchozích let nesprávného života je pryč, stejně tak jako projev ostatních fyzických nemocí. A NAOPAK. Návrat k čistotě našich myšlenek a úmyslů, budování vnitřního klidu bez ohledu na zevní okolnosti, naslouchání potřebám těla a duše, vede k nezvyklé odolnosti a k fyzickému zdraví. Vzpomínáte na Popelku, jak třídila hrách a popel? Tak to je ono, naše životy dospěly nyní do fáze nezbytné upřímnosti a probuzení v nás těch prastarých hodnot, jako jsou poznání sama sebe, bezpodmínečná láska, pokora, soucitnost, empatie a slušnost. Dále si ale musíme uvědomit hodnotu všech prožívaných emocí, a umožnit tedy i těm tzv negativním se projevit. Pozitivní i negativní emoce nám uškodí nejvíce pokud je v sobě zadržujeme a neprojevíme. Z tohoto pohledu není žádná emoce dobrá, anebo špatná, ale rozhodující je kdy, a za jakých okolností, je motorem našeho konání.

Dnes jsem se pokusil jenom naznačit změnu našich životních podmínek. Nové a náročné prostředí transformace je pro někoho darem, a pro jiné jejich koncem. Další fyzická existence našich těl, a tedy naše budoucnost na této planetě, je podmíněna naší poctivou každodenní prací na sobě, našich myšlenkách, emocích, životosprávě a víře v něco, co nás přesahuje a je naprosto objektivní. Jestli to nazveme Bohem, Univerzem, Matkou přírodou, Láskou, to je jen na nás.

 

Přeji vám všem zdraví a štěstí

Slávek