Příspěvky

PŘÍZNAKY A LÉČBA SRDEČNÍHO INFARKTU

„Má dobré srdce, zlomilo mu to srdce, je to srdeční záležitost, srdce na pravém místě,“ to je jenom několik z mnoha spojení, která dávají najevo, že srdce není jenom svalem, pumpou krevního oběhu.
Naše srdce je místem zrcadlení prožívaných emocí, centrum lásky a intuice.

Náhle vzniklá pálivá nebo svíravá bolest na hrudi, mezi lopatkami, šíření bolesti do levé horní končetiny, krku, čelisti, rameních kloubů nebo nadbřišku signalizuje možnou příčinu – srdeční infarkt. Současně výrazné pocení, strach a dušnost jsou rovněž jeho neklamnými známkami. Tento život ohrožující stav přichází po velmi dlouhé době našeho nezájmu o sebe samé. Nedostatek pravidelného pohybu na čerstvém vzduchu, nevhodná strava, psychický stres, zájem o potřeby všech okolo nás větší, než zájem o potřeby své, to jenom několik příčin poškození srdce.

Pokud máme podezření na možný srdeční infarkt, je zcela nezbytné okamžité přivolání záchranné lékařské služby na tísňové lince 155 nebo 112. Doporučuji všem stáhnout si do chytrého mobilu aplikaci „Záchranka“, přivolávaní záchranáři totiž okamžitě dostanou GPS souřadnice polohy volajícího, což usnadní hledání pacienta zejména venku v terénu.

První laickou pomocí je podání 200 mg (půl tablety) aspirinu do úst, pokud je při ruce, nebo alespoň panák tvrdého alkoholu. Pacient do příjezdu záchranky musí zůstav v naprostém fyzickém klidu (zásada „už ani krok“). Záchranáři na místě  stabilizují zdravotní stav pacienta a odvážejí jej do nejbližšího kardiocentra. Po  kardiologickém vyšetření je zaveden jeden nebo více stentů do zúžených srdečních cév, pacientův život je zachráněn.

Mnoho lidí v české republice srdeční infarkt přežije. Je potom jen na nich samotných, jestli novou šanci na dlouhý spokojený život využijí a pochopí důrazné poselství srdečního infarktu.

O jaké poselství jde?

Zvolni životní tempo, přehodnoť priority, ty sám jsi na prvním místě a pak až všichni ostatní, nauč se říkat „ne“, pokud od tebe někdo něco žádá a tobě se to nehodí nebo nemáš dost sil. Pozornost, volný čas nebo peníze věnuj napřed sobě a pak až ostatním. Vyhledávej  pravidelný  pohyb na čerstvém vzduchu. Měj se rád a chovej se k sobě slušně, láskyplně. Pak bude tvé srdce spokojené a bude ti ještě dlouho neúnavně sloužit.

A to ti přeje z celého srdce

Slávek

ANATOMIE ČLOVĚKA JAK JI NEZNÁME

Existují podrobné anatomické atlasy člověka, které znají velmi dobře studenti medicíny. Do dnešních dnů se opotím, když si vzpomenu na hodiny a dny trávené ve studovně. Znát všechny kosti, svaly, šlachy, cévy, nervy a tělesné orgány se zdálo jako nadlidský úkol, tím spíše, že vše bylo latinsky. Bez znalosti anatomie lidského těla však vystudovat medicínu nelze.

Až mnohem později jsem zjistil, že mé znalosti anatomie člověka jsou jen jedním z předpokladů pro léčení pacienta. Na Karlově univerzitě v Praze nám zatajili existenci dalších těl a struktur, bez jejichž znalosti léčení nemůže být a není úplné .

Budoucností  medicíny je medicína integrální,  celostní. Jen takový pohled na člověka a  jeho zdraví je správný a pacienta nepoškozující. Tato medicína počítá s léčbou dalších těl člověka, která sice nevidíme zrakem, přesto však existují a mají zcela zásadní význam jak pro vznik nemocí, tak i jejich léčení.

Jaká těla člověk  má?

  1. Fyzické tělo
  2. Vitální tělo
  3. Emoční tělo
  4. Mentální tělo

Tento výčet není úplný, ještě tři další těla máme – ale o tom někdy později.

Pamatujete si na ruské dřevěné hračky, figurky „matrjošky“, které se vkládají jedna do druhé a všechny jsou tedy obsaženy v té největší? Podobně jsou uspořádána naše různá těla. Základem je fyzické tělo, které je nejmenší, následuje vitální tělo, které je v celém fyzickém těle a přesahuje jeho hranice, dalším tělem je tělo emoční (astrální),  obsahující v sobě vitální a fyzické tělo. Mentální tělo v sobě obsahuje fyzické, vitální a emoční tělo a je opět větší.

Velmi důležité je pochopit, že vitální, emoční a mentální těla nevidíme naším zrakem, přesto existují jako energetické roviny. Tato těla mají vůči fyzickému tělu nadřazené a řídící postavení: pokud tedy léčíme pouze na úrovni fyzického těla a pomineme léčbu vyšších těl, potom nemoc nelze vyléčit.

Naše energetická těla jsou dobře popsána. Existují jedinci, kteří jsou schopni je zachytit zrakem. Já sám mohu vidět naše druhé, tedy vitální tělo, pokud se na to soustředím. Existují  také technické prostředky, kterými lze těla zviditelnit.

Na základě těchto informací je pochopitelné, že naše zdraví ovlivňují naše myšlenky (mentální tělo), podle charakteru myšlenek reagujeme emocemi (emoční tělo). Myšlenky a emoce mají dopad na naše éterické (vitální tělo). Toto energetické tělo je řídící pro naše tělo fyzické.

Proto si prosím hlídejte kvalitu myšlenek a charakter emocí. Jak z výše uvedené anatomie jistě chápete, je to pro naše zdraví zásadní.

Já vím, že to není vůbec jednoduché.

Slávek