Příspěvky

JAK VLASTNĚ FUNGUJE NAŠE TĚLO?

Víte, že novorozenec má energetické tělo, které má velikost a tvar, do kterého dorosteme v dospělosti? Zasazené semínko rostliny doprovází energetické tělo, které dopředu ukazuje velikost a tvar dospělé rostliny, a to do nejmenšího detailu. Zkrátka existují energetické formy, do kterých se odlévá stavební fyzický materiál. Jak je to možné? Je to proto, že pro lidský vývoj – ale nejenom lidský – je primární energetická úroveň, které je nadřazená té viditelné fyzické. Pod vlivem energetických těl a jejich plánů se formuje fyzická hmota. A také pod vlivem a v závislosti na kvalitě energetických těl (vitálního, emočního a mentálního) naše fyzická těla dobře nebo špatně fungují, jsme zdraví nebo nemocní.

Další zásadní převratnou prokázanou skutečností je schopnost měnit v průběhu života naši genetickou informaci uloženou v DNA. Dědičnost se dnes jeví ve zcela jiném světle než v předcházejících desetiletích. Mělo se dlouho za to, že geneticky zděděné dispozice jsou určující pro osud daného jedince a proto je dodnes důležitou součástí lékařského vyšetření zjištění zdravotního stavu prarodičů, rodičů, sourozenců – tzv. rodinná anamnéza. Genetika ale není statická a definitivní záležitost. Jsme všichni schopni během svého života přepisovat geneticky uložené informace v buňkách (přepisovat DNA) a to ve velmi krátké době. Takový přepis informace může být k našemu prospěchu, ale také nemusí. To záleží jenom na nás. Je to ale dobrá zpráva pro ty z nás, kteří se děsí nemocí, kterými trpí jejich pokrevní příbuzní. Je konec modelu myšlení: matka mi zemřela ve 40 letech věku na rakovinu prsu a mne tedy čeká totéž. Ale i naopak nemusí platit: dožiji se ve zdraví devadesáti let jako moji rodiče. Tak to nefunguje, neboť bez práce nejsou koláče. V tomto případě bez práce na sobě.

Bylo prokázáno, že nemáme pouze jeden mozek. Dnes se mluví o druhém mozku, který představuje naše tlusté střevo. Zde žijící kolonie bakterií /mikrobiom tlustého střeva/ produkují za optimálních poměrů až 80 procent množství serotoninu a dalších působků rozhodujících o našem psychickém stavu. V našem mozku tedy probíhá tvorba pouze 20 procent těchto látek. V tomto světle je léčba deprese bez léčení tlustého střeva marná. Tlusté střevo je také zodpovědné za úroveň imunity. Uvědomujeme si tato fakta my lékaři, když několikrát do roka předepisujeme našim pacientům antibiotika? Po léčbě Penicilinem trvá náprava poměrů v tlustém střevu více jak půl roku.

Jako lékař jsem dlouho věřil, že za odvod zplodin našeho metabolismu z těla jsou zodpovědné pouze ledviny a žlučové cesty. Velmi mne překvapila informace (navíc logická), že pokud se potíme, dostáváme touto cestou z těla až 70 procent odpadních látek. Pokud tedy dostatečně pijeme vodu, jsme pohybově aktivní a potíme se, pak naše ledviny a ostatní detoxikační cesty mohou odpočívat a nepřetěžujeme je a šetříme. Pro naše zdraví platí – čím více potu, tím lépe.

S ohledem na existenci orgánových hodin, které už před staletími objevila čínská medicína, není zdravé ráno snídat. První jídlo bychom měli pozřít v 11 hodin dopoledne. Od 05 hodin do 11 hodin totiž v našem těle probíhá úklid a detoxikace. Fakticky první po probuzení je cesta na záchod, stolice, močení. V našich končinách silně zakořeněná představa laiků, ale i výživových poradců, že základem pro zdraví je silná snídaně, u mne tedy pod tíhou logických argumentů vzala zasvé. Podle posledních nejnovějších výzkumů je možno pomocí cíleného hladovění -půstu- likvidovat rakovinové buňky, a po dobu chemoterapie rakoviny je vhodné také držet půst (například pít pouze vodu). Tímto způsobem ochráníme naše zdravé buňky před destrukčním vlivem cytostatik, jak bylo nedávno prokázáno při takto modifikované léčbě například ve Spojených státech. Nyní se běžně doporučuje u pacientů s rakovinou po dobu chemoterapie posilovat jídlem chřadnoucí organismus

Uvedl jsem dnes jenom zlomek nových převratných informací. Měli bychom tyto informace brát vážně, pokud nás zajímá zdraví naše nebo našich blízkých. Je faktem, že současná mainstreamová věda a medicína setrvá hodně dlouho u zaběhnutých představ a léčby. Vyplatí se ale v tomto případě vybočit ze stáda a jít proti proudu. Pokud nový způsob v léčbě nemocí a pochopení mechanismů jejich vzniku povede k vyléčení i těch nejtěžších nemocí, je to výhra pro konkrétní pacienty, ale také dojde k urychlení překonání starých paradigmat v medicíně. Dějiny nás učí, že změna vědeckého náhledu bývá pomalá, a trvá i třicet let, nežli vezmou novou realitu za svoji vědci a politici. Tak se kdysi na vrcholné akademické úrovni mohlo tvrdit, že je nesmysl, aby vzlétlo letadlo těžší než vzduch nebo vyjela lokomotiva poháněná silou páry.

Je velká škody, že místo spolupráce a spojování toho nejlepšího z dnešní moderní medicíny a na druhé straně fungující léčby bylinami, homeopatií, akupunkturou, meditací nebo kvantovým léčením, probíhá nesmiřitelný boj vedený představiteli medicíny „založené na důkazech“. Co na tom, že
důkazy bývají často vyrobeny na papíře na zakázku farmaceutických firem. Za tímto cynickým přístupem jsou samozřejmě peníze a kariérní jistoty v nejisté době.

Já osobně odmítám čekat i 30 let na změnu filozofie léčby, raději sám realizuji v praxi nové poznatky. Mám výhodu, že všechna nová opatření věnuji prevenci a neřeším doposud své zdravotní potíže, nemoci. Zejména pro ty z vás, kteří se potýkají s chronickým nebo život ohrožujícím onemocněním, jsou ty správné informace životně důležité. Také je ale nezbytná vytrvalost a odvaha jít u nás nevyšlapanou cestou, od které nás zrazují nejenom mnozí lékaři, ale i milující rodina.

Přeji vám přátelé pevné zdraví a v příštích článcích se pokusím poskytnou návody pro řešení konkrétních zdravotních potíží.

Slávek

DATUM NAROZENÍ NEŘÍKÁ NIC O NAŠEM VĚKU

Provokativní název mého dnešního zamyšlení naznačuje velký rozdíl mezi datem našeho narození a skutečným biologickým věkem. To jsou v mnoha případech zcela odlišné veličiny. Existují kolem nás tedy jak Mladí-Staří tak Staří-Mladí lidé. Po dobu existence fyzického těla se naše buňky obnovují a to nestejnou rychlostí. Oční buňky máme nové každé tři dny, jiným trvá obnova déle. Tak jako tak máme každý rok zbrusu nové tělo, složené z nových buněk. Pro zdárný chod obnovy a tvorbu buněk je nutný správný přepis naší DNA (DNA poskytuje údaje o stavbě a funkci nově vznikající buňky). Případná poucha přepisu genetické informace vytvoří základ pro postupnou degeneraci, vznik nemocí a rychlejší stárnutí.

Kdy dochází k poruše přepisu genetické informace?

1. Při nedostatku stavebních kamenů pro tvorbu správné kopie DNA. DNA je šroubovicí vytvořenou propojením aminokyselin a polysacharidů. Na propojení tohoto spirálového „žebříku“ jsou nezbytné minerály, které fungují jako lepidlo těchto struktur. Deficit minerálů vede ke vzniku chybné kopie DNA a tedy i chybně vytvořené a fungující buňce.

  1. Když jsou geneticky modifikované potraviny (kukuřice, pšenice, zelenina, ovoce) zdrojem vstupů pro náš metabolismus. GMP obsahují pozměněné aminokyseliny, které naše tělo nezná, pokud nemá k dispozici nic jiného – pak i takové kyseliny zabuduje do struktury kopie DNA, výsledek je opět vadný přepis DNA a navazující porucha na buněčné úrovni.
  2. Na našich webových stránkách jsem již popisoval energetická těla člověka, která mají nadřazený a řídící vliv na tělo fyzické. Přirovnával jsem je k ruským „matrjoškám“.

Pro osvěžení paměti tedy připomínám: naše fyzické tělo je jedním ze sedmi našich těl. Je tělem rozměrově nejmenším a viditelným. Toto tělo je prostoupeno energetickým tělem – v i t á l n í m (eterickým) – to je tělo programující všechy pochody a úrovně řízení v těle fyzickém včetně manipulace s DNA.

 

Dalším nadřazeným tělem je tělo e m o č n í (astrální) a to podléhá kontrole a řízení tělem m y š l e n k o v ý m (mentálním) Fyzické, Vitální, Emoční a Mentální tělo je smrtelná čtveřice a zaniká se zánikem fyzického těla. Další tři nadřazená energetická těla jsou nesmrtelná a přecházejí do dalšího koloběhu inkarnace a smrti.

 

Smrtí fyzického těla nekončí naše individualita a existence, což je pro mne velmi povzbuzující poznatek, ale to je zase jiná kapitola. Pokud máme zdravé m e n t á l n í tělo /pozitivní láskyplné myšlenky/, pak je zdravé i naše tělo e m o č n í /pozitivní a posilující emoce/ a logicky jsou vytvořeny předpoklady pro zdravé a bezchybně pracující tělo  v i t á l n í a tedy správné řídící programy našich fyzických pochodů, tedy zdravé tělo f y z i c k é.

Nedávno byla provedena vědecká studie, která prokázala, že změna výživy, pohybové aktivity, koloběhu tekutin a práce s psychikou přímo ovlivnila genetickou informaci nemocných mužů s rakovinou prostaty. Vybraní jedinci s diagnozou zhoubného onemocnění se podrobili celostnímu způsobu léčby. Tato metoda zahrnovala zdravou nejedovatou stravu plnou minerálů, vitaminů a enzymů. Dále byl kladen důraz na přiměřenou pravidelnou fyzickou aktivitu, dostatek čerstvé vody. Nedílnou součátí léčby byla pravidelná meditace a pěstování pozitivní optimistické mysli bez ohledu na nemoc. Výsledek šokoval vědce, protože už po třech týdnech terapie došlo k výrazným změnám v genetické informaci obsažené v DNA pacientů. Došlo k „vypnutí“ nemoc způsobujících genů a „zapnutí“ genů uzdravujících. Došlo k aktivaci sebeléčebných schopností lidského organismu.
Omluvte mi odborné pasáže, ale dnes mi šlo o to, abyste pochopili stejně jako já, jak moc je pro naše zdraví a vitalitu podstatná kvalita myšlenek, emocí, pravidelný pohyb, příjem vody a kvalitní nejedovatá na minerály a vitaminy bohatá strava. Z hiarchie našich těl je tak nyní jasné, jak myšlenky a emoce zásadně zdraví ovlivňují.

Jsem rád, že v poslední době na dotaz „Jak se máš?“ odpovídám vždy stejně. Mám se dobře, léky neberu, operace jsem neprodělal a k lékaři nechodím. Cítím se dnes lépe než před deseti lety. Někdy vidím překvapení v očích tazatele, který spíše očekával klasiku: „To víš je tu už věk“, „Nic moc“, „Lepší už to nebude“, „Proti věku není léku“, „Stáří je hnusný“ apod.  Já ale vím, že má odpověď je pravdivá. Fotografie také nelžou a vidím, jak vrásky a šediny ve vlasech přibývají. Ale i tak sám na sobě poznávám, že věk může být jenom mýtus a mám ve své moci prožít dlouhý život ve zdravém těle, pokud je to samozřejmě v souladu s božím účetnictvím. Tak snad se mi to povede.

Držte mi palce a pokud najdete odhodlání, nechte se inspirovat a přidejte se.

Sláve