Příspěvky

ZÁKLADEM PEVNÉHO ZDRAVÍ JE VNITŘNÍ HARMONIE

Přátelé, na našich stránkách vás informujeme o zásadách cesty ke zdraví a všechny doporučované změny ve stravě, tělesném pohybu i odpočinku nebo hospodaření s tekutinami jsou důležité. Zcela zásadní je pro nás ale stav naší mysli a emocí.

Bez víry v dobro, vyrovnané mysli, pokory a lásky k sobě a bližnímu nemůžeme dobrého zdraví dosáhnout, popřípadě jej udržet. Dosažení stupně vnitřní harmonie se projeví rychle na našem zdravotním stavu, vyléčením z řady nemocí a krásou, kterou vnímá naše okolí – a to bez ohledu na náš věk. Jak ale dosáhnout vnitřní harmonie a jaké jsou signály , že se nacházím na správné cestě k jejímu dosažení? Vysvětlím vám to na svém vlastním životním příběhu.

Býval jsem velmi ambiciózní a soutěživý jedináček. Kolik ze vzteku zlomených tenisových raket lemovalo moji sportovní kariéru, dnes už ani nespočítám, mé nepovedené tenisové údery často doprovázely vulgární výkřiky, prohry jsem nemohl vystát. Běh v hodině tělocviku na gymnáziu byl
také prestižní záležitost a raději bych vypustil duši, nežli nebýt na špici. Zarputilost a tvrdost, s jakou jsem hrál fotbal nebo hokej, byla pověstná a případné „sejmutí“ soupeře nebylo v zápalu boje o výsledek na překážku. Dnes si samozřejmě uvědomuji, že tato nedospělá nátura moji výkonnost a sportovní výsledky poškozovala a s opačným přístupem mohlo být doma více pohárů nebo diplomů a méně úrazů.

Nevím, kdy přesně se to přihodilo, ale stalo se to ze dne na den. Přišla změna, o kterou jsem vědomě neusiloval. Jednoho dne jsem ztratil motivaci k soutěžení a pryč byla snaha být lepší než můj soupeř. To co pro mne ještě včera bylo důležité a prestižní, se v okamžiku stalo nepodstatným. Tenisovou raketu jsem odložil a na fotbal nadále nechodil. Jsem společenský člověk , extrovert, ale čas po práci jsem začal trávit ve sportu sám, přestal jsem se s ostatními poměřovat. Jsem vděčný za cyklistiku a tisíce najetých kilometrů v krásné přírodě.

Další signál vnitřní proměny přišel jednoho letního dne na břehu chorvatského moře. Potřeboval jsem návnadu na ryby a tak jako mnohokráte předtím jsem vylovil několik mořských potvůrek v barevných ulitách. Ještě než jsem vzal kámen, abych se dostal k jejich tělíčku, zasvítilo slunce na hlavičku vynořující z ulity a na mne se dívaly oči drobného korýše. Celým mým tělem a bytostí zaznělo jednoznačné:

N e z a b i j e š ! Od tohoto  magického momentu nerybařím a nezabiju ani komára, problém nastal o Vánocích, protože hlava rodiny nebyla schopna zabít kapra.

Jsem vnuk řezníka a syn veterináře a tak o maso na talíři nebyla u nás nikdy nouze. Více jak 12 let nejím hovězí. Opět to nebyl kalkul myšlení nebo delší dobu připravovaný krok. Jednoho dne jsme vyrazili s Ivankou na houby. Polní cesta vedla kolem ohradníku s pasoucím se dobytkem. Jedna kravka přišla až k ohradníku, olízla mi nastavenou ruku a podívala se do očí. Ten vzájemný pohled netrval dlouho, ale dosáhl zřejmě hloubi mé duše. Já okamžitě pochopil, že hovězí maso zmizelo z mého jídelníčku.

Co jsem chtěl výše uvedenými útržky ze života vyjádřit?

Pochopil jsem sám na svém příkladu, že k nečekaným změnám našeho  vnímání světa a názorů dochází náhle a nečekaně. Ve vteřině dojde k radikální proměně v našem nitru jakožto následku zvýšeného stupně našeho vědomí. Nové změny jsou v nás pevně uložené, jako by byly vytesány z kamene, a není žádné pochybnosti nebo návratu ke starému způsobu života.

Jak vědomě stupínek po stupínku zjemňujeme naše vibrace, city a myšlenky, dochází souběžně s tím k přílivu životní energie, zvýšené citlivosti na násilí a disharmonii v našem okolí. Charakteristickou kvalitou je také náš klid i ve vypjatých situacích života, objevování krásy i tam , kde jsme ji dříve nehledali, pevná víra v příznivou budoucnost. Naši radost ze života podporuje dobrý zdravotní stav a zdar ve všem našem konání.

Doporučuji jako lékař i vám vydat se na cestu dosažení vnitřní harmonie. Cesta to není přímá a čeká na ní hodně nástrah, pádů i přechodných zklamání. Někdy nás na tuto cestu přivede až vážná nemoc, úraz nebo jiné velké životní trápení. To vidím na příbězích mnoha mých pacientů. Proto nečekejte na těžké a bolestivé mantinely, které vás budou tlačit správným směrem. Zabývejte se nejenom svým tělem a vnějším životem, ale nastupte cestu do svého nitra. Tam je totiž uložen ten poklad nejcennější, základ zdraví a štěstí. Přibližte se tak ke své duši, která je nesmrtelná, a budete zaplaveni láskou, kterou pak budete rozdávat bez podmínek. To, co hledáme ve vnějším světě a u druhých, máme totiž celou dobu sami v sobě.

Slávek

Short News

ÚPLNĚK V RYBÁCH NASTANE 6.9.2017 v 09:02

ÚPLNĚK  V RYBÁCH NASTANE 6.9.2017 v 09:02

Ryby jsou vodní znamení, tak spadají pod živel VODY a je to znamení, které je hodně citlivé a také hodně uvnitř sebe. Nevnímá svět jen na povrch, ale jde více do hloubky.
Hlavním tématem toho úplňku je využívání prostoru, ve kterém existujeme. Nyní je možný nový začátek, tak přestaňte bojovat a začněte tvořit. Přináší nám příležitosti a výzvy, které nás můžou posunout směrem, který nám bude více vyhovovat. Můžeme najít novou cestu, ale i dosáhnout dokonalosti vnímání, seberealizace a oživení cílů.
Vliv velmi silného úplňku pocítíme na svých emocích a citech. Rybí energie jsou intuitivní, otevírají mimosmyslové vnímání, zajímavé sny, emocionální zážitky. Lidé mohou mít vize, zažít neobvyklé situace.
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Ryb. Buďte na sebe opatrní a nenechte se cloumat emocemi.

Tento den si dejte pozor hlavně na chodidla, prsty u nohou, podvěsek mozkový, šišinku mozkovou (endorfin, melatonin).

Přeji krásný úplňkový den

Ivana