Příspěvky

DÁL OD ORDINACÍ LÉKAŘŮ A BLÍŽE KE ZDRAVÍVážení přátelé, všichni jsme na jedné lodi a život nám někdy poskytuje tvrdé lekce úrazů nebo nemocí jako lék na naše špatná rozhodnutí a chybné směřování. Zdraví i nemoc jsou naší volbou, ale my často nevidíme souvislost mezi způsobem našeho myšlení či jednání a úrazem nebo nemocí. Častěji reagujeme jako oběť, propadáme sebelítosti nebo agresi. Při trvajícím nepochopení poselství nemoci se nemůžeme uzdravit, naopak další problémy jsou za rohem. Smutnou realitou je nekompetentnost řady lékařů pochopit a snažit se objevit skutečnou příčinu pacientových obtíží a následuje selhání léčby. Beze nalezení příčiny mohu pacienta léčit, ale nikdy vyléčit.

Vřele doporučuji vyhledat na youtube rozhovor pana Jaroslava Duška s MUDr. Janem Šulou: &7 bran imunity a imunologie odpuštění&. Dr. Šula je excelentní lékař, který velmi jednoduše vysvětluje složité téma. Je zakladatelem medicínského oboru Psychoneuroimunologie a dokazuje vědecky rozhodující vliv našeho záměru, myšlenek a emocí na kvalitu zdraví. Jeho práce vychází také z výzkumu Dr.  Candace Pert, které byla udělena prestižní cena Alberta Laskera. Nejedná se tedy o teorii na vratkých základech. Nakonec výsledky aplikace tohoto oboru při léčení vážných nemocí jako roztroušená skleróza nebo rakovina mluví za vše.

Ve společnosti je dnes nemoc nebo více nemocí od určitého věku považováno za normu a samozřejmost. V Německu byla provedena studie,která prokázala , že kolem 40. roku věku dostáváme první léky k pravidelnému užívání a ve věku 75 let už 99 % lidí bere více jak 7 druhů
léků. Přitom normální by mělo být naopak zdraví bez léků. Jasně že s věkem máme opotřebované klouby a páteř a nic nefunguje optimálně jako dříve, ale naším cílem by mělo být umřít zdraví, řečeno s mírnou nadsázkou. Velmi se mi líbí přirovnání paní MUDr. Partykové. Ta označila současný způsob léčby chronických onemocnění tabletkami za odborně řízenou chronickou intoxikaci /otravu/ organismu.

Začal Nový rok 2018. Neodkládejme již ani o den svoji cestu k uzdravení a spokojenému životu. Je jasné, že ta práce je na nás a musíme bojovat s předsudky. Výsledek ale stojí za to, jak občas vidím u svých pacientů. Nevzdávejte se ani v tom případě, pokud nějakou vážnou nemocí již trpíte. Někdo kdysi řekl, že největší perly lze nalézt na dně, a proto i velké utrpení může přinést mnoho pozitivního a být startem k dobrému žití.

Pokud se rozhodnete postavit na start a následovat mé rady, tady jsou.

Základní tři roviny naší práce jsou:

1. Kvalita našich myšlenek a emocí
2. Pravidelný a přiměřený pohyb

3.Zdraví nepoškozující strava s dostatkem vody

1. práce s myšlenkami

Myslete na zdraví a ne na nemoc. Neposilujte nemoc tím , že se jí neustále věnujete, tak ji udržujete u sebe a přivoláváte nemoci jiné. Sledujte pouze pozitivní události, nečtěte bulvár a černou kroniku, zejména se vyvarujte sledování politiky, teorií o zániku lidstva a podobně. Pokud nevíte, koho volit ve volbách, pak nevolte. Snažte se trávit svůj čas ve společnosti veselých a optimistických lidí. Pořiďte si domů psa , kočku či jakéhokoli jiného zvířecího mazlíčka, to jsou naši léčitelé. Věnujte alespoň hodinu denně sobě a svým koníčkům nebo zálibám. Naučte se říkat ne, pokud vám něco nevyhovuje. Vnímejte krásu přírody ve všech ročních obdobích a nezabývejte se negativitou.

2. pravidelný pohyb

Vyberte si pohybovou aktivitu , která je vám blízká, a tu pak provozujte. Je jedno, jestli to budou procházky, práce na zahradě, jízda na kole nebo jiný oblíbený sport. Zásadní je potom hýbat se pravidelně a ne nárazově – prostě ať je pohyb vaší pravidelnou aktivitou.

3.  věnujte pozornost tomu, co vložíte do úst, co jíte a pijete

Podrobnější informace k jednotlivým bodům naleznete v našich předchozích článcích na webových stránkách.

Čemu se vyhnout na cestě za zdravím?

1. očkování všeho druhu
2. léky na snížení cholesterolu ze skupiny statinů
3. umělá sladidla
4. margariny
5. časté preventivní prohlídky, zejména mamografie (po Rentgenovém vyšetření, CT vyšetření nebo mamografii vypijte 0,7 litru červeného vína, které ochrání vaše buňky před následky ozáření)
7. ohřívání potravy v mikrovlnce (jídlo ohřívá radiace)
8. kravské pasterizované mléko
9. fruktóza a cukr obecně
10. potraviny s glutamáty
11. veškeré výroby z pšeničné mouky

Co vám prospěje?

1. pravidelný přiměřený konzum alkoholu, zejména vína, za předpokladu ! dobré nálady ! – ne jako náplasti na nezvládnutý stress

2. pití černé kávy do množství 5 šálků denně (ale bez mléka)

3. červená řepa, kurkuma, hlíva ústřičná, česnek, kysané zelí, zázvor

4. jedno pivo denně jako zdroj vitaminů a minerálů, zejména křemíku

5. pravidelný režim spánku v noci, optimální je jít spát kolem 22. hodiny, vhodná je siesta po obědě – &šlofíček& – posiluje nemocná srdíčka

6. občasné hladovění – půst, velmi účinný je půst s vodou (v Rusku u jezera Bajkal půstem léčí většinu nemocí od depresí a hypertenze přes cukrovku, astma a ekzémy až po nádory. Podobně ve Švýcarsku nebo v Německu, třeba v nejstarší nemocnici v Berlíně, Univerzitní nemocnici Charitè. Půst tedy není blbost, jak je někdy prezentováno, ale velmi ozdravný proces.

Jaký je nejsilnější lék?

Láska, Odpuštění a Čisté svědomí

Přátelé věřte v sebe a ve schopnosti vašeho těla. Pokud budou vaše kroky činěny s láskou, pak vám celý vesmír pomůže k dosažení cíle.

Pevné zdraví v tomto novém roce 2018 přeje Slávek

OTEVŘETE OČI, PROBUĎTE SE PŘÁTELÉ A SMĚŘUJTE KE ZDRAVÍ

 


Je smutné, když vidím stále mladší lidi stonat , brát léky a umírat. Otázka, proč se to děje, je mým motorem ke studiu. Jedno ale vím dnes zcela jasně. Naše školská věda a doškolovací kurzy pro lékaře mi v mé snaze nepomohou. Oficiálně vyučovaná teorie o vzniku a původu nemoci je za nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a biologie desítky let pozadu a je skutečně nevědecká, ač se tak tváří. Za vším jsou, jak jinak, peníze.

Medicíny se již dávno zmocnila nenasytná farmaceutická lobby , výrobci krásných barevných pilulek. A my uvěřili. Předali jsme odpovědnost lékařům a vzdali jsme se moci nad svým zdravím. Kdo nemá moc, je ne-mocný, Slyšíte to? Nemocný! Moc nad zdravím a šťastnějším životem je bez boje odevzdána do rukou bílých plášťů, složitých přístrojů a lékáren. Je to pro nás pohodlné a také se tím zbavujeme odpovědnosti. Mám přece kartičku pojištěnce a lékař ví, co dělá.

Musím vás ale zklamat, ve světle mých poznatků – až na výjimky – lékař neví, co činí. Také jsem skládal po ukončení Karlovy Univerzity Hippokratovu přísahu / Hippokrates  – řecký lékař cca 460 př. n . l. /  Důraz kladl na: nihil nocere – nikdy neškoď. A my velmi často škodíme. Ano, i lékař je oběť nesprávné výchovy a odborného vzdělání. To ale není v tak důležité a posvátné profesi relevantní omluva. Stačí zapojit zdravý selský rozum , být zvědavý a hlavně mít rád lidi. Pokud je každý pacient pro lékaře podobně důležitý jako člen vlastní rodiny, je lékař pro tuto profesi předurčen.

Vědomý člověk může jen těžko onemocnět. Kdo je to vědomý člověk? Je to ten, který si je vědom své odpovědnosti za své zdraví, za své tělo, tedy chrám duše. Není mu jedno, co a kdy jí, chápe důležitost pravidelného tělesného pohybu pro zdraví. Vnímá poselství jemných signálů, ale i kopanců od života a zjemňuje své myšlení a chování. Takový člověk nežije v nefunkčních vztazích, pečlivě si vybírá své přátele, dělá práci, která jej baví a naplňuje. Má se rád, ale nezasahuje nevhodným způsobem do osudu jiných lidí, zejména svých dětí. Jak řekl kdysi ve svých básních autor Chalíl Džibrán v kapitole o dětech z díla Prorok:

Vaše děti nejsou vašimi dětmi
Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě samém
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří

Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky , neboť ony mají své myšlenky
Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším
Neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit
dokonce ani ve svých snech.

Připadá vám těžké stát se vědomým člověkem? Popravdě první kroky na cestě jsou těžké ,ale i další naši cestu musíme pozorně sledovat, abychom nezabloudili. Ale ten pocit, když opustíte stádo a vezmete si zpět svoji svobodu, zdraví a sílu… ten pocit je k nezaplacení.

Je dáno, že se narodíme a zemřeme. Mezi narozením a smrtí žijeme život. Snažme se o to, aby ten živost stál za to, byl radostný a dlouhý ve zdravějším těle. Soustřeďme se na přítomný okamžik a neodkládejme důležité věci do budoucna. Naplňujme většinu takových přítomných okamžiků láskou, pokorou a nebojácností. Inspirujme svým příkladem ostatní. Nevnucujte jim ale svůj pohled na svět a způsob života. Počkejte na okamžik, kdy se nás zeptají: &Jak to děláte že tak dobře vypadáte a vede se vám dobře?&

Teprve tehdy jim řekněte, co nyní určuje váš život, a nechte na nich, zda vás budou následovat.

Přeji hodně zdraví na cestě a naše články berte jako ukazatele směru. Pokud bychom s Ivankou na cestě zabloudili, budeme vás co nejdříve informovat.

Slávek


FYZICKÁ AKTIVITA A SPORT Z POHLEDU LÉKAŘE

Dnes navazuji na předcházející článek , který se pohybem a jeho přínosem pro zdraví zabýval.

Předpokladem pro dobré fungování naší páteře, kloubů, šlach i svalů je přiměřená pohybová aktivita – sport. Moje generace, která neznala mobily a počítače, byla ve výhodě oproti současnosti. Po návratu ze školy jsme „šli do tepláků“ a do večera jsme trávili čas venku na čerstvém vzduchu, a to celoročně. Různorodý pohyb posiloval naše svaly a klouby a zpevňoval páteř. Sport byl samozřejmostí. Tak kupříkladu já jsem stačil do 15 let věku hrát stolní tenis, fotbal, hokej, volejbal a tenis. Poznal jsem v  té době mnoho zapálených trenérů, kteří se nám naplno věnovali a naučili rychle zvládat základy konkrétního sportu. Jediným nákladem pro rodiče bylo zaplacení registračního průkazu, sportovní vybavení poskytl oddíl – tehdy neexistovaly ekonomické bariéry. Není divu, že při takové historii sportovních aktivit je pro mne pohyb doposud velkou radostí.

Dnešní uspěchaná a přetechnizovaná doba sportu nepřeje. Zeptejte se učitele tělesné výchovy ve škole, jak se mu pracuje s dětmi, které nikdy neudělaly kotrmelec či stojku, nepřeskočí lavičku a veletoč na hrazdě je utopie. Na dětech je to znát na první pohled. Až na výjimky mají nadváhu, špatná pohybová koordinace narušuje chůzi nebo pokusy o běh. Ano, i tyto děti jdou občas ven – v uších mají sluchátka, v ruce (v lepším případě) energetický nápoj, v puse cigaretu. Kolem 16. roku věku ale i tito dospívající touží po hezčí postavě a tak většinou poprvé v životě začnou s pravidelným pohybem. Dívky běhají, chlapci chodí do posilovny. Protože ale většinou žádný sport doposud neprovozovali, dělají mnoho chyb a také nechtějí dlouho čekat na pozitivní výsledky svého snažení. Tělesná zranění a zdravotní problémy často ukončí jejich snahu o pohyb v samém zárodku.

Je tedy nějaký obecný postup jak zatěžovat netrénované tělo a nepoškodit ho?

1. Bez ohledu na zvolený typ fyzické zátěže je důležité začít páteří. Východisko každého pohybu je v páteři a dopad pohybu opět se do páteře vrací. Nejdůležitější pro správné fungování páteře jsou drobné svaly, které jsou nejhlouběji uložené a propojují jednotlivé obratle mezi sebou. Tyto svaly se aktivují při pouhé myšlence na pohyb a stabilizují páteř před započetím vlastního pohybu. Takto zpevněná a přednastavená páteř je východiskem pro správný a nepoškozující pohyb. Tyto drobné, ale důležité svaly mohou trénovat a posilovat různými způsoby: patří k nim cvičení na labilních plochách, kdy balancujeme a aktivujeme svalstvo podél páteře (chůze po kladině, zábradlí, kamenech, balanční podložky bosu, gymnastické míče), SM cvičení, plavání a obecně pohyb ve vodě.

Bederní páteř je klíčovým místem a oporou. Na správné funkci bederní páteře se podílí „stabilizační systém páteře“, který si představte jako hrnec. Od spodu – svaly pánevního dna, přední strana – příčný břišní sval, zadní strana – svaly podél páteře a pokličku hrnce tvoří bránice. Správná aktivita svalů stabilizačního systému je předpokladem pevnosti a pružnosti páteře a prevence zranění. Radím tedy vyhledat odborníka fyzioterapeuta nebo kondičního trenéra , který vás zasvětí do posilování. Jsem si vědom nezáživnosti tohoto důležitého prvního kroku, odměnou vám ale později bude sportování bez úrazů a bolestí.

2. Trpělivost a postupné zvyšování tělesné zátěže (uběhnutých kilometrů, váhy činek )

3. Nezapomínejte na regeneraci po výkonu a dostatečný odpočinek.

4. Podpořte vaši snahu také kvalitním jídlem a dostatečným příjmem tekutin. Nedoporučuji (!) energetické nápoje, nízkokalorické light nápoje, potraviny a tekutiny slazené fruktózou, kravské pasterizované mléko, margariny, jídlo s glutamáty, produkty z pšeničné mouky (chleba, rohlíky, knedlíky, těstoviny). Doporučuji: maso, vejce, zeleninu, rýži natural, luštěniny, pohanku, ovoce, ořechy, máslo, sádlo, olej olivový, lněný, dýňový, kokosový, čistou neperlivou vodu.

5. Pokud sportujete aktivně celý život, je třeba reagovat na aktuální zdravotní stav a jeho změny. Jestliže sport, který máte rádi a provozujete mnoho let, začne poškozovat vaše zdraví, radím pověste ho na hřebík a najděte jinou alternativu. Tak i já, i když nerad, opustil ze dne na den tenis a fotbálky s kamarády. Tím také ustaly bolesti kolenních kloubů, ramen a páteře. Znáte to, můžete si stokrát říci dopředu, že se budete šetřit, ale v zápalu hry stejně jedete naplno. Zažil jsem šatny na sportovištích, kde „voněl“ kafr a francovka a sportovec v nejlepším věku s několika ortézami a tejpy připomínal spíše invalidu. Pro zralé muže a ženy nedoporučuji sporty jako sjezdové lyžování, hokej, fotbal, volejbal, basketbal, házenou nebo tenis. Pokud budete sveřepě tyto sporty provozovat, pak poznáte jak bolí artróza kloubů, vyhřezlá obratlová plotýnka, prasklá Achillova šlacha a všelijaké zlomeniny. Radím vám dobře z vlastní zkušenosti – najděte si včas za oblíbený sport, který vás již ohrožuje, nějakou alternativu. Já jsem si pro sebe našel cyklistiku a posilovnu.

6. Velmi se přimlouvám za potravinové doplňky jako: vitaminy, minerály a kolagenové produkty, ale i pivo a sulc. Na trhu najdete mnoho dobrých produktů a vaše páteř, klouby a šlachy vám poděkují

7. Cyklistika je ideální pro stárnoucího aktivního sportovce, ale i pro začátečníky. Jízda na kole je ohleduplná k nosným kloubů, tedy kyčlím i kolenům, správně nastavený rám a sedlo vyhovují také páteři. Neznám lepší a šetrnější trénování srdce a vůbec krevního oběhu. Povzbuzujeme na kole také sebevědomí, protože i v pokročilém věku se můžeme výkonnostně zlepšovat. Francouzský cyklista ve věku 116 (!) let nedávno ujel za hodinu na cyklistickém oválu 22.5 kilometru.

8. Cvičení v posilovně na strojích i s činkami formuje tělo, zpevňuje trup, posiluje svaly.

Jaký je tedy profit z pravidelné sportovní aktivity a pohybu obecně?

Hned po práci s našimi myšlenkami a emocemi je pohyb nejdůležitějším opatřením pro dosažení celkového zdraví. Pohyb zajišťuje násobné množství kyslíku v našem krevním oběhu a proto zaručuje kvalitní metabolické spalování a eliminuje překyselení organismu. Dále zlepšuje podmínky pro fungování kloubů – chrupavky jsou totiž bezcévné a pouze pohyb zajišťuje jejich výživu, stejně tak oddaluje řídnutí našich kostí – osteoporózu. Budování a udržování svalové hmoty je podstatné pro funkci trupu i končetin, více svalů znamená také více „mitochondrií“ – chemických továren v našich svalových buňkách. Mitochondrie se podílejí na tvorbě naší životní energie a spalování živin (více svalů = lepší spalování, tedy i udržování tělesné váhy). Pohyb ve spolupráci s břišními svaly odstraňuje zácpu a zlepšuje trávení. Sportování uvolňuje „hormony štěstí“ endorfiny a mizí stress. Pivo i víno nelépe chutná po sportu.

Přeji vám přátelé radost ve zdravém a pohyblivém těle.
Slávek

ZDRAVÝ LÉKAŘ REKLAMU NEPOTŘEBUJE

Profese lékaře je náročná psychicky, ale i fyzicky, zvláště v určitých oborech medicíny. Po letech poctivě odváděné práce je mnoho lékařů nemocných, často více než většina jejich pacientů. I lékař je jenom člověk, někdy zaslechneme. To ale není správný argument.

Ve staré Číně byl lékař placen za své služby pouze tehdy, když byli lidé zdraví. Pokud onemocněli, nejenom přestali lékaři platit, ale pokud byli výše postavení, mohl lékař přijít s licencí i o hlavu. Lékař učil klienty, jak zůstat zdráv, samozřejmostí bylo jít příkladem. Do vysokého věku pracovali a netrpěli závažnými chorobami.

Dobré zdraví je k nezaplacení a pro lékaře ještě více. Je to jeho reklama a výstavní štít. Těžko věřit lékaři z metabolické poradny, který má značnou nadváhu a trpí diabetem. Těžko věřit kardiologovi, který je po infarktu srdečním, nebo po operaci srdce. Tak by se dalo pokračovat dále.

Myslím, že přirozenou povinností lékaře je, správně se starat o své psychické a fyzické zdraví. Pak není problém tyto na sobě ověřené metody přenášet na  pacienty. Možná není daleko doba, kdy se lékařská komora bude zajímat o zdraví svých členů a dobrý zdravotní stav lékaře bude pro výkon jeho profese stejně důležitý jako titul MUDr před jménem.

Ale nevím, protože lékařů u nás ubývá.

Přeji všem svým kolegům lékařům pevné zdraví.

Slávek