Příspěvky

JAK VLASTNĚ FUNGUJE NAŠE TĚLO?

Víte, že novorozenec má energetické tělo, které má velikost a tvar, do kterého dorosteme v dospělosti? Zasazené semínko rostliny doprovází energetické tělo, které dopředu ukazuje velikost a tvar dospělé rostliny, a to do nejmenšího detailu. Zkrátka existují energetické formy, do kterých se odlévá stavební fyzický materiál. Jak je to možné? Je to proto, že pro lidský vývoj – ale nejenom lidský – je primární energetická úroveň, které je nadřazená té viditelné fyzické. Pod vlivem energetických těl a jejich plánů se formuje fyzická hmota. A také pod vlivem a v závislosti na kvalitě energetických těl (vitálního, emočního a mentálního) naše fyzická těla dobře nebo špatně fungují, jsme zdraví nebo nemocní.

Další zásadní převratnou prokázanou skutečností je schopnost měnit v průběhu života naši genetickou informaci uloženou v DNA. Dědičnost se dnes jeví ve zcela jiném světle než v předcházejících desetiletích. Mělo se dlouho za to, že geneticky zděděné dispozice jsou určující pro osud daného jedince a proto je dodnes důležitou součástí lékařského vyšetření zjištění zdravotního stavu prarodičů, rodičů, sourozenců – tzv. rodinná anamnéza. Genetika ale není statická a definitivní záležitost. Jsme všichni schopni během svého života přepisovat geneticky uložené informace v buňkách (přepisovat DNA) a to ve velmi krátké době. Takový přepis informace může být k našemu prospěchu, ale také nemusí. To záleží jenom na nás. Je to ale dobrá zpráva pro ty z nás, kteří se děsí nemocí, kterými trpí jejich pokrevní příbuzní. Je konec modelu myšlení: matka mi zemřela ve 40 letech věku na rakovinu prsu a mne tedy čeká totéž. Ale i naopak nemusí platit: dožiji se ve zdraví devadesáti let jako moji rodiče. Tak to nefunguje, neboť bez práce nejsou koláče. V tomto případě bez práce na sobě.

Bylo prokázáno, že nemáme pouze jeden mozek. Dnes se mluví o druhém mozku, který představuje naše tlusté střevo. Zde žijící kolonie bakterií /mikrobiom tlustého střeva/ produkují za optimálních poměrů až 80 procent množství serotoninu a dalších působků rozhodujících o našem psychickém stavu. V našem mozku tedy probíhá tvorba pouze 20 procent těchto látek. V tomto světle je léčba deprese bez léčení tlustého střeva marná. Tlusté střevo je také zodpovědné za úroveň imunity. Uvědomujeme si tato fakta my lékaři, když několikrát do roka předepisujeme našim pacientům antibiotika? Po léčbě Penicilinem trvá náprava poměrů v tlustém střevu více jak půl roku.

Jako lékař jsem dlouho věřil, že za odvod zplodin našeho metabolismu z těla jsou zodpovědné pouze ledviny a žlučové cesty. Velmi mne překvapila informace (navíc logická), že pokud se potíme, dostáváme touto cestou z těla až 70 procent odpadních látek. Pokud tedy dostatečně pijeme vodu, jsme pohybově aktivní a potíme se, pak naše ledviny a ostatní detoxikační cesty mohou odpočívat a nepřetěžujeme je a šetříme. Pro naše zdraví platí – čím více potu, tím lépe.

S ohledem na existenci orgánových hodin, které už před staletími objevila čínská medicína, není zdravé ráno snídat. První jídlo bychom měli pozřít v 11 hodin dopoledne. Od 05 hodin do 11 hodin totiž v našem těle probíhá úklid a detoxikace. Fakticky první po probuzení je cesta na záchod, stolice, močení. V našich končinách silně zakořeněná představa laiků, ale i výživových poradců, že základem pro zdraví je silná snídaně, u mne tedy pod tíhou logických argumentů vzala zasvé. Podle posledních nejnovějších výzkumů je možno pomocí cíleného hladovění -půstu- likvidovat rakovinové buňky, a po dobu chemoterapie rakoviny je vhodné také držet půst (například pít pouze vodu). Tímto způsobem ochráníme naše zdravé buňky před destrukčním vlivem cytostatik, jak bylo nedávno prokázáno při takto modifikované léčbě například ve Spojených státech. Nyní se běžně doporučuje u pacientů s rakovinou po dobu chemoterapie posilovat jídlem chřadnoucí organismus

Uvedl jsem dnes jenom zlomek nových převratných informací. Měli bychom tyto informace brát vážně, pokud nás zajímá zdraví naše nebo našich blízkých. Je faktem, že současná mainstreamová věda a medicína setrvá hodně dlouho u zaběhnutých představ a léčby. Vyplatí se ale v tomto případě vybočit ze stáda a jít proti proudu. Pokud nový způsob v léčbě nemocí a pochopení mechanismů jejich vzniku povede k vyléčení i těch nejtěžších nemocí, je to výhra pro konkrétní pacienty, ale také dojde k urychlení překonání starých paradigmat v medicíně. Dějiny nás učí, že změna vědeckého náhledu bývá pomalá, a trvá i třicet let, nežli vezmou novou realitu za svoji vědci a politici. Tak se kdysi na vrcholné akademické úrovni mohlo tvrdit, že je nesmysl, aby vzlétlo letadlo těžší než vzduch nebo vyjela lokomotiva poháněná silou páry.

Je velká škody, že místo spolupráce a spojování toho nejlepšího z dnešní moderní medicíny a na druhé straně fungující léčby bylinami, homeopatií, akupunkturou, meditací nebo kvantovým léčením, probíhá nesmiřitelný boj vedený představiteli medicíny „založené na důkazech“. Co na tom, že
důkazy bývají často vyrobeny na papíře na zakázku farmaceutických firem. Za tímto cynickým přístupem jsou samozřejmě peníze a kariérní jistoty v nejisté době.

Já osobně odmítám čekat i 30 let na změnu filozofie léčby, raději sám realizuji v praxi nové poznatky. Mám výhodu, že všechna nová opatření věnuji prevenci a neřeším doposud své zdravotní potíže, nemoci. Zejména pro ty z vás, kteří se potýkají s chronickým nebo život ohrožujícím onemocněním, jsou ty správné informace životně důležité. Také je ale nezbytná vytrvalost a odvaha jít u nás nevyšlapanou cestou, od které nás zrazují nejenom mnozí lékaři, ale i milující rodina.

Přeji vám přátelé pevné zdraví a v příštích článcích se pokusím poskytnou návody pro řešení konkrétních zdravotních potíží.

Slávek

REPORTÁŽ O PŮSTU S VODOU

 

V jednom z posledních článků jsem psal o půstu a slíbil jsem vám informace o jeho průběhu. Takže tady jsou mé poznatky. Nadšení bylo předem veliké, stejně jako zvědavost. Drželi jsme s Ivankou půst s vodou, který proběhl v období před Velikonocemi. Důležitým bodem našeho plánu byla kvalitní voda, pro kterou jsem jel s předstihem k vyhlášené studánce. Velký barel vody se tak na několik příštích dnů stal jediným zdrojem obživy a osvěžení.

Považoval jsem za rozumné přejít na půst pozvolna a dva dny před jeho zahájením jsem jedl pouze jablka a pil vodu. Připravil jsem tedy zažívání a střeva na období bez jídla. Naše plány s půstem narušily pouze panující nízké venkovní teploty, v noci pod minus deset stupňů a během dne pod nulou. To působilo větší metabolický obrat. Nezbytou součástí půstu je pohybová aktivita a také z toho důvodu jsem si vzal v zaměstnání dovolenou. Jezdil jsem venku na kole, ale s ohledem na mrazy bylo příjemněji v posilovně.

Náš půst trval pět dní, tedy méně, nežli jsem plánoval. Ověřil jsem si, že kritický je třetí den půstu. Po dobu půstu jsem měl přebytek energie, potřeba spánku byla menší, od druhého dne pominul pocit hladu nebo nějaké chutě. Pití vody jsme doplňovali černou kávou pro její stimulační a detoxikační účinky. I přes pravidelný a intenzivní pohyb se nedostavovala hypoglykémie nebo jiná slabost. Vedlejším efektem půstu byl váhový pokles o pět kilogramů.

Pátý den hladovění jsme s Ivankou usoudili, že půst ukončíme. Tělo nám, oběma signalizovalo „stop!“ a pokračování v hladovce by bylo kontraproduktivní. Prvním naším jídlem byla čerstvě uvařená hrášková polévka a chutnala přímo božsky.

Co tedy říci na závěr?

Půst s vodou byl zajímavou zkušeností. Příště zvolím pouze lepší načasování. Tedy nebudu přihlížet pouze k předvelikonočnímu termínu, ale také k panujícímu počasí a počkám na oteplení. Jinak se mi upravilo zažívání, váhový úbytek nešel na úkor svalové hmoty, ale pouze tuku. Po dobu půstu raketově narostla výkonnost imunitního systému, proběhl generální úklid opotřebovaných buněk a likvidace možných onkologicky změněných. Plánuji vynechat jeden den v týdnu jídlo a pouze pít vodu. Konkrétní den jsem zatím nevybral, trochu to odkládám.

Přeji vám hodně zdraví – půst vám k tomu může výrazně pomoci.

Slávek

HLADOVĚNÍ JE ÚČINNÁ CESTA KE ZDRAVÍ

Opět se blíží velikonoční svátky a tedy také období vhodné pro půst. V dávných časech byl člověk každoročně vystaven realitě, kdy po dlouhé zimě došly zásoby potravin a on měl hlad. V našich genech máme tuto informaci o hladovění uloženu a bylo by tedy zdravější dát si občas od jídla pauzu.  Půst je součástí náboženských tradic a nejnovější věda potvrzuje zázračný vliv půstu na naše zdraví. Tato metoda nás na rozdíl o jiných léčebných postupů nic nestojí – krom odvahy začít.

Už před více jak 60 lety si ruský psychiatr Jurij Nikolajev povšiml vyléčení pacienta z těžké deprese díky hladovění. Tento velmi nemocný člověk v nemocnici sveřepě odmítal jídlo. Oproti dosavadním zvyklostem se lékař rozhodl nenutit pacienta jíst a dal mu k dispozici pouze vodu. V průběhu dobrovolné hladovky se zdravotní stav zlepšoval, po měsíci byl tento člověk propuštěn domů a nastoupil do zaměstnání. Toto zázračné uzdravení vedlo psychiatra k dalšímu, teď již cílenému výzkumu, na základě jehož kladných výsledků byla později v Sovětském svazu vytvořena odborná komise z řad tehdejších lékařských kapacit. Výsledek studie na tisících pacientů byl ohromující. Nelepšil se pouze psychický stav, ale nad očekávání došlo k léčení vysokého krevního tlaku, cukrovky, střevních onemocnění, plicního astmatu, revmatických onemocnění, lupénky a ekzému. Bylo vědecky prokázáno, že hladovění představuje pro náš organismus stres, který startuje proces „sanogeneze“ jako vlastní mechanismus uzdravování.

V současné době existují po celém světě léčebná centra využívající léčbu půstem. Známé centrum ve městě Gorjačinskoje na břehu Bajkalského jezera používá půst s vodou, centra v Německu a Švýcarsku u Bodamského jezera razí cestu půstu s vodou, ale i zeleninovými vývary nebo ovocnými šťávami. Největší nemocnice Charité v Berlíně má celé jedno podlaží určeno pro léčbu půstem a na hospitalizaci tam mají pořadníky. A co u nás? Nic! Jistě by mnoho kolegů lékařů tvrdilo, že zavedení léčby půstem je nevědecké, protože je opustila již dávno přirozená zvědavost a kromě brožur farmaceutických firem jiné informace neznají.

Dnešní špičkové laboratoře a přístroje objektivně potvrzují léčebný vliv půstu na zdraví. Dr. Valter Longo ze Spojených států provedl výzkum na potkanech a k jeho údivu potkani vystavení hladu přežili v dobré kondici velké dávky podávaných cytostatik, využívaných pro chemoterapii rakoviny. Skupina dobře živených potkanů naopak ve 100 % takovou masivní chemoterapii nepřežila. Dnes v Norrisově nemocnici ve Spojených státech dobrovolníky léčí chemoterapií při současném půstu. Výsledky předčily očekávání lékařů. Dokonce mohou bez většího rizika navyšovat dávky chemoterapie a díky půstu nedochází k vedlejším ničivým důsledkům agresivní léčby na zdravé nenádorové buňky. Dr. Longo také potvrzuje, že i bez chemoterapie při půstu zanikají nádorové buňky, a tedy že skutečně lze rakovinu vyhladovět. Princip sebedestrukce nádorové buňky při půstu je jednoduchý. Rakovinová buňka existuje pouze z energie cukrů – glukózy. Jinak neumí získat pro své přežití energii. Naopak zdravá nenádorová buňka umí kromě cukru využít pro tvorbu energie bílkoviny a tuky. Bez přísunu glukózy do těla rakovinná buňka umírá, zdravá přepne metabolismus na zpracování bílkovin a tuků.

Po úvodních 24 hodinách půstu vyčerpá naše tělo zásoby glukózy a probíhá přepnutí metabolismu na využití bílkovin a tuků jako zdrojů energie. Bylo potvrzeno, že náš organismus využívá bílkovin odbouraných ze svalové hmoty pouze ze 4 % a tedy inteligentně umí bílkoviny šetřit. Veškerou další energii získáváme z tuků. Štíhlý člověk vysoký 175 cm a vážící 75 kg má zásobu 15 kg tuku. Je tedy reálné postit se bez rizika poškození organismu i 40 dní.

Vlastní průběh půstu:

První tři dny hladovění nejsou jednoduché, naše tělo, ale zejména hlava, vyžaduje jídlo. Třetí den přichází tzv. acidická krize, způsobená nahromaděním zplodin metabolismu, a přechodně se zhoršují příznaky, pro které jsme půst zahájili, tedy bolesti hlavy, migrény, plicní astma, revmatické bolesti, lupénka atd. Tato krize však trvá maximálně 12 hodin a od čtvrtého dne již dochází k velmi pozitivnímu obratu. Naše tělo ožívá přebytkem životní energie, mizí hlad, zlepšuje se náš zdravotní stav, tedy uzdravuje se psychika, odcházejí bolesti revmatického původu, bolesti hlavy, snižuje se hladina cholesterolu, insulinu, krevní tlak, hubneme ztrátou tukových zásob, mizí kožní onemocnění.
Nutnou součástí půstu je pravidelný pohyb trvající dle intenzity dvě až tři hodiny denně. Vhodným doplňkem je návštěva sauny, termálních pramenů, masáže. Po ukončení půstu je třeba velmi pozvolna a opatrně začínat s jídlem, nejdříve použijeme zeleninové vývary, ovocné šťávy a pak postupně další složky naší výživy.

Já sám letos plánuji ruskou variantu půstu a to půst s vodou. Již vím o studánce, ze které budu brát vodu pro mé hladovění. Půst zahájím před Velikonocemi a délku půstu nechám na svých pocitech a intuici. Minimálně 10 dní, je ale možné, že budu mít potřebu nejíst déle. Sám jsem zvědavý. Doplním režim o každodenní pohyb, cyklistiku, procházky a posilovnu. Netrpím žádným nemocněním a neužívám léky. Jsem přesvědčen, že velmi prospěji svému zdraví, a to také preventivně. Láká mne představa, že i v průběhu roku budu zařazovat jeden den v týdnu bez jídla. Uvidím.

Tak mi přátelé držte palce a já vás samozřejmě budu o svém půstu s vodou po jeho skončení informovat.

Krásný den

Slávek

Doporučuji: „Léčba půstem“(film Francie s překladem) na You Tube