Příspěvky

REPORTÁŽ O PŮSTU S VODOU

 

V jednom z posledních článků jsem psal o půstu a slíbil jsem vám informace o jeho průběhu. Takže tady jsou mé poznatky. Nadšení bylo předem veliké, stejně jako zvědavost. Drželi jsme s Ivankou půst s vodou, který proběhl v období před Velikonocemi. Důležitým bodem našeho plánu byla kvalitní voda, pro kterou jsem jel s předstihem k vyhlášené studánce. Velký barel vody se tak na několik příštích dnů stal jediným zdrojem obživy a osvěžení.

Považoval jsem za rozumné přejít na půst pozvolna a dva dny před jeho zahájením jsem jedl pouze jablka a pil vodu. Připravil jsem tedy zažívání a střeva na období bez jídla. Naše plány s půstem narušily pouze panující nízké venkovní teploty, v noci pod minus deset stupňů a během dne pod nulou. To působilo větší metabolický obrat. Nezbytou součástí půstu je pohybová aktivita a také z toho důvodu jsem si vzal v zaměstnání dovolenou. Jezdil jsem venku na kole, ale s ohledem na mrazy bylo příjemněji v posilovně.

Náš půst trval pět dní, tedy méně, nežli jsem plánoval. Ověřil jsem si, že kritický je třetí den půstu. Po dobu půstu jsem měl přebytek energie, potřeba spánku byla menší, od druhého dne pominul pocit hladu nebo nějaké chutě. Pití vody jsme doplňovali černou kávou pro její stimulační a detoxikační účinky. I přes pravidelný a intenzivní pohyb se nedostavovala hypoglykémie nebo jiná slabost. Vedlejším efektem půstu byl váhový pokles o pět kilogramů.

Pátý den hladovění jsme s Ivankou usoudili, že půst ukončíme. Tělo nám, oběma signalizovalo „stop!“ a pokračování v hladovce by bylo kontraproduktivní. Prvním naším jídlem byla čerstvě uvařená hrášková polévka a chutnala přímo božsky.

Co tedy říci na závěr?

Půst s vodou byl zajímavou zkušeností. Příště zvolím pouze lepší načasování. Tedy nebudu přihlížet pouze k předvelikonočnímu termínu, ale také k panujícímu počasí a počkám na oteplení. Jinak se mi upravilo zažívání, váhový úbytek nešel na úkor svalové hmoty, ale pouze tuku. Po dobu půstu raketově narostla výkonnost imunitního systému, proběhl generální úklid opotřebovaných buněk a likvidace možných onkologicky změněných. Plánuji vynechat jeden den v týdnu jídlo a pouze pít vodu. Konkrétní den jsem zatím nevybral, trochu to odkládám.

Přeji vám hodně zdraví – půst vám k tomu může výrazně pomoci.

Slávek

HLADOVĚNÍ JE ÚČINNÁ CESTA KE ZDRAVÍ

Opět se blíží velikonoční svátky a tedy také období vhodné pro půst. V dávných časech byl člověk každoročně vystaven realitě, kdy po dlouhé zimě došly zásoby potravin a on měl hlad. V našich genech máme tuto informaci o hladovění uloženu a bylo by tedy zdravější dát si občas od jídla pauzu.  Půst je součástí náboženských tradic a nejnovější věda potvrzuje zázračný vliv půstu na naše zdraví. Tato metoda nás na rozdíl o jiných léčebných postupů nic nestojí – krom odvahy začít.

Už před více jak 60 lety si ruský psychiatr Jurij Nikolajev povšiml vyléčení pacienta z těžké deprese díky hladovění. Tento velmi nemocný člověk v nemocnici sveřepě odmítal jídlo. Oproti dosavadním zvyklostem se lékař rozhodl nenutit pacienta jíst a dal mu k dispozici pouze vodu. V průběhu dobrovolné hladovky se zdravotní stav zlepšoval, po měsíci byl tento člověk propuštěn domů a nastoupil do zaměstnání. Toto zázračné uzdravení vedlo psychiatra k dalšímu, teď již cílenému výzkumu, na základě jehož kladných výsledků byla později v Sovětském svazu vytvořena odborná komise z řad tehdejších lékařských kapacit. Výsledek studie na tisících pacientů byl ohromující. Nelepšil se pouze psychický stav, ale nad očekávání došlo k léčení vysokého krevního tlaku, cukrovky, střevních onemocnění, plicního astmatu, revmatických onemocnění, lupénky a ekzému. Bylo vědecky prokázáno, že hladovění představuje pro náš organismus stres, který startuje proces „sanogeneze“ jako vlastní mechanismus uzdravování.

V současné době existují po celém světě léčebná centra využívající léčbu půstem. Známé centrum ve městě Gorjačinskoje na břehu Bajkalského jezera používá půst s vodou, centra v Německu a Švýcarsku u Bodamského jezera razí cestu půstu s vodou, ale i zeleninovými vývary nebo ovocnými šťávami. Největší nemocnice Charité v Berlíně má celé jedno podlaží určeno pro léčbu půstem a na hospitalizaci tam mají pořadníky. A co u nás? Nic! Jistě by mnoho kolegů lékařů tvrdilo, že zavedení léčby půstem je nevědecké, protože je opustila již dávno přirozená zvědavost a kromě brožur farmaceutických firem jiné informace neznají.

Dnešní špičkové laboratoře a přístroje objektivně potvrzují léčebný vliv půstu na zdraví. Dr. Valter Longo ze Spojených států provedl výzkum na potkanech a k jeho údivu potkani vystavení hladu přežili v dobré kondici velké dávky podávaných cytostatik, využívaných pro chemoterapii rakoviny. Skupina dobře živených potkanů naopak ve 100 % takovou masivní chemoterapii nepřežila. Dnes v Norrisově nemocnici ve Spojených státech dobrovolníky léčí chemoterapií při současném půstu. Výsledky předčily očekávání lékařů. Dokonce mohou bez většího rizika navyšovat dávky chemoterapie a díky půstu nedochází k vedlejším ničivým důsledkům agresivní léčby na zdravé nenádorové buňky. Dr. Longo také potvrzuje, že i bez chemoterapie při půstu zanikají nádorové buňky, a tedy že skutečně lze rakovinu vyhladovět. Princip sebedestrukce nádorové buňky při půstu je jednoduchý. Rakovinová buňka existuje pouze z energie cukrů – glukózy. Jinak neumí získat pro své přežití energii. Naopak zdravá nenádorová buňka umí kromě cukru využít pro tvorbu energie bílkoviny a tuky. Bez přísunu glukózy do těla rakovinná buňka umírá, zdravá přepne metabolismus na zpracování bílkovin a tuků.

Po úvodních 24 hodinách půstu vyčerpá naše tělo zásoby glukózy a probíhá přepnutí metabolismu na využití bílkovin a tuků jako zdrojů energie. Bylo potvrzeno, že náš organismus využívá bílkovin odbouraných ze svalové hmoty pouze ze 4 % a tedy inteligentně umí bílkoviny šetřit. Veškerou další energii získáváme z tuků. Štíhlý člověk vysoký 175 cm a vážící 75 kg má zásobu 15 kg tuku. Je tedy reálné postit se bez rizika poškození organismu i 40 dní.

Vlastní průběh půstu:

První tři dny hladovění nejsou jednoduché, naše tělo, ale zejména hlava, vyžaduje jídlo. Třetí den přichází tzv. acidická krize, způsobená nahromaděním zplodin metabolismu, a přechodně se zhoršují příznaky, pro které jsme půst zahájili, tedy bolesti hlavy, migrény, plicní astma, revmatické bolesti, lupénka atd. Tato krize však trvá maximálně 12 hodin a od čtvrtého dne již dochází k velmi pozitivnímu obratu. Naše tělo ožívá přebytkem životní energie, mizí hlad, zlepšuje se náš zdravotní stav, tedy uzdravuje se psychika, odcházejí bolesti revmatického původu, bolesti hlavy, snižuje se hladina cholesterolu, insulinu, krevní tlak, hubneme ztrátou tukových zásob, mizí kožní onemocnění.
Nutnou součástí půstu je pravidelný pohyb trvající dle intenzity dvě až tři hodiny denně. Vhodným doplňkem je návštěva sauny, termálních pramenů, masáže. Po ukončení půstu je třeba velmi pozvolna a opatrně začínat s jídlem, nejdříve použijeme zeleninové vývary, ovocné šťávy a pak postupně další složky naší výživy.

Já sám letos plánuji ruskou variantu půstu a to půst s vodou. Již vím o studánce, ze které budu brát vodu pro mé hladovění. Půst zahájím před Velikonocemi a délku půstu nechám na svých pocitech a intuici. Minimálně 10 dní, je ale možné, že budu mít potřebu nejíst déle. Sám jsem zvědavý. Doplním režim o každodenní pohyb, cyklistiku, procházky a posilovnu. Netrpím žádným nemocněním a neužívám léky. Jsem přesvědčen, že velmi prospěji svému zdraví, a to také preventivně. Láká mne představa, že i v průběhu roku budu zařazovat jeden den v týdnu bez jídla. Uvidím.

Tak mi přátelé držte palce a já vás samozřejmě budu o svém půstu s vodou po jeho skončení informovat.

Krásný den

Slávek

Doporučuji: „Léčba půstem“(film Francie s překladem) na You Tube

A CO PIJETE ?

Často slyšíme, že máme hodně pít, ale co tedy máme pít? Když se zaměříte na svůj pitný režim, zjistíte, že pijete málo nebo nezdravě. Slazené nebo sycené limonády nejsou opravdu pro naše tělo zdravé, ale to asi už všichni víme.

Překvapuje mě, jak ještě spousta lidí věří tomu, že voda v PET láhvi je lepší, než voda z kohoutku. Jedním z problémů s plastovými láhvemi je ten, že se vyrábějí z recyklovaného plastu a při tom se uvolňuje benzoperylen (benzo(g,h,i)perylen představuje závažné zdravotní riziko pro člověka. Bezprostřední uváděná působení jsou podráždění pokožky a dýchacích cest. Nebezpečí spočívá především v karcinogenitě a ohrožení zdravého vývoje plodu. Dalším rizikem může být jeho hoření, při kterém mohou vznikat dráždivé a toxické produkty.) Dalším problémem je obsah barya (životu nebezpečná hodnota obsahu Barya v prostředí je od 0,4 gramu Barya na 1 kg prachu.)
Z balených pitných vod obsahovala v roce 2009 relativně vysoké množství barya značka Tesco Value, ale limit tato voda nepřekročila (270 μg/l barya, dodavatel HBSW Byňov, což je současně i výrobce Dobré vody). Pro srovnání: pitná voda z kohoutku obsahuje 15,2-22,9 μg/l, avšak limit pro kojeneckou vodu je dokonce až 500μg/l barya. Dalším problémem je množení bakterií v uzavřeném prostoru plastové láhve. No a posledním, ale určitě ne nejméně palčivým problémem je zamoření přírody plastovým odpadem.

Co tedy pít, aby naše tělo bylo dobře hydratované a naše orgány a lymfatický systém fungoval v náš prospěch? Doporučuji vodu, nejlépe čistou, bez příchutě a bublinek. Já osobně piji vodu z kohoutku, protože u nás ve Františkových Lázních máme vodu kvalitní. Vím, že ve větším městě, jako je Praha nebo Brno, není voda z kohoutku moc dobrá. Nabízí se ale několik možností, jak i tuto vodu upravit, aby se dala pít. V dnešní době už máme na výběr z velkého množství filtrů. Můžete si najít přesně ten správný typ pro vás, ale mě pomohla knížka od Tomáše Kašpara Nespěchejte do rakve a jeho webové stránky, kde doporučuje, jaký filtr na vodu vybrat.

Pokud jste přístupní i alternativním způsobům úpravy vody, tak i zde máte mnoho možností. Ona voda je vůbec zázračná a pokud ještě neznáte práci Dr. Masaru Emota, tak vřele doporučují. V knize Zázračná voda. Dr. Emoto ukazuje, jak voda přenášením vibrací přirozených slov může pomoci se změnit a žít pozitivnější a šťastnější život. Dr. Emoto objevuje význam slov a jazyka, jejich původ a vliv na vodu. Pracuje s klíčovým pojmem rezonance, prostředku, jímž se přenáší životní energie. Pokud si chcete sami vyzkoušet sílu vašich myšlenek, naplňte 2 skleničky rýží a na jednu nalepte slovo LÁSKA a na druhou NENÁVIST. Zalijte je vodou a alespoň jednou denně se na sklenice soustřeďte a do jedné posílejte lásku a do druhé negativní myšlenky. Cca za 10 dnů uvidíte rozdíly. A teď si představte, co dělá negativní myšlení s vašim tělem, když jsme zhruba ze 70% z vody?
Vraťme se ale k možnostem, jak si upravit vodu, aby byla tím, čím má být, tedy životodárnou. Jak už jsem psala výše a práce Dr. Emoty to potvrzuje, jedna z možností je vodu změnit k lepšímu pozitivní myšlenkou. Stačí ji poděkovat, poprosit nebo jen poslat lásku.

Další možností je spinování vody. Molekula vody v lidském těle má kolem sebe elektron, jehož kruhová dráha je ve 180° polokruhu směrem na jih. Ale veškeré tekutiny, které konzumujeme, byly prohnány kovovým potrubím, což způsobilo, že elektrony jejich molekul se točí k severu. Propagátor této metody David Kaas říká, že když začal spinovat své pití, zbavil se postupně svých nemocí i nadváhy. Napsal knihu Farmer Physics a natočil několik videí. Jak „spinovat vodu k jihu“? Velmi jednoduchým gestem drženým po dobu 30 sekund. Vidíte ho na obrázku níže. Je prý jedno, která ruka má jakou pozici.

18073631_1542681402411281_1411954465_n

Další možnost úpravy je Sluneční voda. Procesem solarizace vody skrze modré sklo získává voda jedinečné schopnosti očišťovat, uvolňovat a odstraňovat negativní vzpomínky, asociace, bloky a energie, které jsme v průběhu života nashromáždili a které se podílejí na vytváření naši reality. Pitím modré sluneční vody se těchto negativních energií zbavujeme.
Jak si připravit modrou sluneční vodu:
Modrou karafu naplňte obyčejnou pitnou vodou z vodovodu
Karafu uzavřete nekovovým uzávěrem (např. papírový ubrousek s gumičkou)
Karafu umístěte na slunce či k žárovce (nikoliv zářivce) na 15 až 60 minut

Křišťálová voda.
Vložením drahých kamenů se voda díky procesu „JUWELIZACE“ energeticky vysoce obohatí, čímž dochází k úpravě běžné pitné vody na vodu křišťálovou. Během krátkého okamžiku kameny vodě dodají energii a zlepší její chuť. Pokud si chcete vyrobit křišťálovou vodu, potřebujete k tomu pouze vodu z kohoutku a křišťál – nejlépe surový, neopracovaný, bez prasklin, který je očištěný pod tekoucí vodou a nabitý na slunci. Jedním křišťálem můžete nabíjet neomezené množství vody. Nejlepší způsob je ponechat křišťál ve vodě přes noc a ráno pak vodu můžete začít pít. Sama doma používám skleněný džbán a v něm nakolik druhů kamenů a mezi nimi i šungitovou drť.

Co je to šungit a jak si z nēj připravit šungitovou vodu?
Šungit je neprůhledná černá uhlíková hornina stará 2 miliardy let. Může obsahovat 20 – 95% uhlíku. Jeho jediné naleziště se nachází v Karélii v severozápadním Rusku. O jeho původu se stále spekuluje. Od diamantu a grafitu se šungit liší pouze svojí strukturou. Šungit má absorpční, baktericidní a katalytické (čistící) schopnosti. Právě díky své vysokomocné struktuře dokáže šungit na sebe vázat velké množství jiných prvků. Proto se uplatňuje při výrobě pitné a užitkové vody, při čištění kontaminovaných a silně znečištěných vod. Dokáže také vyčistit vodu od ropných produktů a těžkých kovů. Díky svým baktericidním vlastnostem se tohoto nerostu využívá ve filtrech při čištění pitné vody. Ničí škodlivé mezofilní bakterie a vytváří přirozené biocidní prostředí ve vodě. Díky vysokému obsahu uhlíku má vysokou elektrickou vodivost a je využíván při ochraně před elektromagnetickým zářením či při rušení nepříznivého vlivu geopatogenních zón.

Příprava šungitové vody:
Do skleněné nádoby vložíme promytý šungit a zalijeme vodou, necháme odstát 24 hod, vylijeme a pak znovu zalijeme vodou a po 30 minutách můžeme pít.
Necháme-li vodu odstát déle, než po uvedenou dobu, její energetická hodnota se snižuje (můžeme dále použít pro zálivku květin)! Nedoporučuje se dávat šungitovou vodu do chladničky ani ponechávat v nádobě déle než 72 hod. Po spotřebování vodu dolijeme a po půl hodině můžeme opět pít. Z 200g šungitové drti lze připravit až 300 l aktivní vody. Opotřebovanou šungitovou drť dávám do květináčů ke kytkám nebo do nádoby na odstátou vodu pro zálivku kytek..

Je samozřejmě i mnoho jiných způsobů úpravy vody, ale ty, co jsme popsala, jsem si sama vyzkoušela a vyhovují mi. I Vy jistě najdete tu pravou pro Vás.

Ivana

PYRAMIDA ZDRAVÍ

Velký problém nastane, když hledáme informace a pokyny jak zdravě žít. Tímto problémem je nadbytek informací a často jejich protichůdnost. Nabídnu Vám dnes svůj pohled na problematiku uzdravování těla a duše.
Pro názornost a lepší pochopení se nabízí princip pyramidy. Na jejím vrcholu a jejích vyšších patrech jsou faktory nejdůležitější a směrem dolů zásady důležité již o něco méně.

Od vrcholu budeme postupovat dolů.

1.Na vrcholu pyramidy je úroveň našich myšlenek a emocí.

Myšlenky nevidíme, ale mají velkou sílu. To, co se odehrává v naší hlavě, ovlivňuje činnost každé buňky v našem těle. Pozitivní, láskyplné myšlení působí ozdravujícím způsobem a naopak negativní myšlenky, plné obav, strachu, odporu nebo nenávisti vedou dozajista k nemoci. Naše myšlení ovlivňuje emoce a emoce opět myšlení, nedají se oddělit.
Ten, kdo je ve vleku svých emocí a nemá nad nimi kontrolu, nemá opět předpoklady k dobrému zdraví.
Na našich stránkách v jiném článku více rozvedu a vysvětlím princip, kterým myšlenky a emoce zasahují do funkcí fyzického těla. Naznačím zde nyní pouze fakt, že fyzické tělo z masa a kostí je jenom jedno z našich těl.

Další těla nevidíme, přesto existují a tato těla mají řídící vliv na tělo hmotné
Těmito energetickými těly jsou: Éterické tělo, Emoční tělo, Mentální tělo.

 

2.Opouštíme nyní vrcholek pyramidy a dostáváme se na úroveň fyzického pohybu.

 

Pohyb dělá krásná těla, udržuje v provozu svaly, šlachy, srdce a klouby. Zásadním přínosem pro naše zdraví je pohybem zaručený přísun kyslíku (a prány) ke každé buňce v těle. Kyslík umožňuje spalování živin a jejich přeměnu. Představte si krbová kamna. Pokud máme kvalitní dřevo (potravu) a dostatek vzduchu potřebného k hoření, pak sledujeme v okénku kamen jasné plameny, na skle dvířek se neusazuje černý povlak a samozřejmě výsledkem kvalitního spalování za přístupu vzduchu je příjemné teplo. Fyzická aktivita tedy zaručuje kvalitní spalování živin, nedochází k usazování zplodin v našich tělech a působíme pohybem proti překyselení organismu. I zde je třeba opatrnosti.
Přemíra pohybu vede k tvorbě volných radikálů poškozujících zdraví.

 

3.Pokračujeme dolů pyramidou a zde se setkáváme s vodou.

 

Při pohledu z vesmíru na naší planetu, převažuje modrá barva oceánů. Ve stejném poměru obsahuje vodu i naše lidské tělo. Jsme převážně z vody. Pamatuji si z dětství okamžiky, kdy pocit žízně byl tak silný a neodbytný, že i voda z potoka nebo rybníka situaci vyřešila. Během dospívání postupně pocit žízně z různých společenských důvodů ignorujeme a výsledkem je nakonec ztráta tohoto signálu, tedy pocitu žízně. Výsledkem dlouhodobého nedostatku vody v těle je zhoršování zdravotního stavu a poškozování vnitřních orgánů.

 

  • LEDVINY

Ledviny jsou orgánem detoxikačním. Filtrují a zbavují naše tělo zplodin látkové výměny, které následně vymočíme. Optimálně mohou pracovat při dostatečném pití vody. V opačném případě neodstraňují všechny jedovaté zplodiny z těla a tyto se následně usazují. Po letech nízkého příjmu vody představují jedovaté skládky časovanou bombu. Následují potíže s klouby, důsledkem chronického překyselení organismu rozvoj rakoviny, vrásčitá kůže, vysoký krevní tlak a nakonec poškozené ledviny a jejich selhání.

I nejlepší prací prášek a aviváž nevyperou prádlo v pračce bez vody, navíc pračka se poškodí.

 

  •  HYPERTENZE

Vysokým krevní tlakem trpí v České republice 25 % obyvatel. Jen málo pacientů má vysoký krevní tlak způsobený onemocněním cév zásobujících krví ledviny. Převažující případy se označují jako tzv. Esenciální hypertenze, přeloženo neznámého původu. Následkem nízkého příjmu vody krev v těle houstne a neteče jako horská bystřina, ale spíše jako polévka nebo omáčka cévním systémem. Ty nejjemnější krevní kapiláry takovou krev nemohou vést k našim buňkám. Nedostatek kyslíku a živin je potom smrtící. Logickou odpovědí našeho organismu na neprokrvení, je zvýšení krevního tlaku, díky čemuž je krev protlačena do míst, kde chybí.
Pokud lékař neuváží tento mechanismus nárůstu krevního tlaku a předepíše antihypertenziva, pacientovi uškodí, protože vynuluje snahu organismu o dostatečné krevní zásobení .

 

  •    BOLESTI

Bolesti hlavy, páteře, kloubů a břicha často odezní jednoduchou léčbou, postačí napít se vody.

 

  •   ZAPOMÍNÁNÍ, DEMENCE

Zejména starší lidé více zapomínají nebo mají stavy zmatenosti. První pomocí je opět voda.

 

 

  •  ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST, LEDVIN

Nedostatečný příjem vody znamená koncentrovanou hustou žlutou moč, která za přítomnosti bakterií vytváří podmínky pro infekce močových cest.

Zdaleka nebylo popsáno vše negativní, co způsobuje nedostatek přijímané vody. Proto prosím myslete na příjem tekutin, je to důležitý krok na cestě ke zdraví, a PIJTE.

Voda je životodárná a také kouzelná. Je nadána schopností specifické paměti. Není jedno jakému je vystavena prostředí. Pan  Masaru Emoto vedl výzkum na toto téma a učinil pro nás důležité závěry. O tom později v samostatném článku.

Nyní jsme se dostali po pyramidě až dolů a chápeme již, jak je důležité volit správné myšlenky a emoce, pravidelně se hýbat, pít vodu.

 

Naše zdraví je také ale postavené na tom co, kdy a kolik toho sníme.

 

4.Naše potrava

 

Ani nevím kde začít. Je tolik výživových trendů, názorů. Existují zapřísáhlí „masožrouti“, vegetariáni, vegané, makrobiotici, sluneční lidé, brethariáni. Jedno ale mají všechny skupiny strávníků společné, to jest kvalita potravy se stále zhoršuje.

Tak tedy začneme:

  •  GENETIKA

S ohledem na stravovací návyky našich předků má každý člověk odlišné genetické informace. Českou zemí se prohnala v minulosti mnohá vojska a zanechala po sobě kromě mrtvých i nový život. Vikingové. Keltové, Germáni, Švédové, Římané, Turci, Francouzi. Rusové atd. přenechali svým potomkům genetickou informaci o převažujícím způsobu stravování. Tu informaci si pokrevní příbuzní předávají z generace na generaci. Předpokládá se určité statistické rozložení dané vrozenými dispozicemi strávníků.

Tedy 10% populace jsou lidé, kterým chutná nejvíce maso, jedí ho téměř každý den a tento trend nemá negativní vliv na jejich zdraví.

Další krajní skupinkou je 10 % vegetariánů, kterým skutečně zdravotně prospívá nejvíce strava bez masa.

80% populace je ta většina, kteří by se měli vyvarovat obou extrémů. Velkou neznámou je, ale jak mám poznat ke které skupině patřím a který způsob stravování je pro mne ten nejlepší. Své rodokmeny neznáme a genetický rozbor si dělat nenecháme. Je tedy na nás poznat, co mi vyhovuje, co mi škodí, jak na mne působí konkrétní druh jídla, jaké tělesné a psychické dopady ona strava má. Naše těla jsou chytrá a každý den nám naznačují co dělámě špatně, stačí je poslouchat.

Tématu stravování se budeme na stránkách pravidelně věnovat.

Vážení přátelé, zdraví máte ve svých rukách. Nechovejte se k sobě jako většina lidí kolem Vás.  Ta většina totiž předčasně umírá, mnohdy zbytečně fyzicky i psychicky trpí.

Otevřete oči a zjistíte, že to jde a život ještě může být krásný. Stojí to za to úsilí a k tomu Vám přeji odhodlání.

Slávek