Příspěvky

JAK VLASTNĚ FUNGUJE NAŠE TĚLO?

Víte, že novorozenec má energetické tělo, které má velikost a tvar, do kterého dorosteme v dospělosti? Zasazené semínko rostliny doprovází energetické tělo, které dopředu ukazuje velikost a tvar dospělé rostliny, a to do nejmenšího detailu. Zkrátka existují energetické formy, do kterých se odlévá stavební fyzický materiál. Jak je to možné? Je to proto, že pro lidský vývoj – ale nejenom lidský – je primární energetická úroveň, které je nadřazená té viditelné fyzické. Pod vlivem energetických těl a jejich plánů se formuje fyzická hmota. A také pod vlivem a v závislosti na kvalitě energetických těl (vitálního, emočního a mentálního) naše fyzická těla dobře nebo špatně fungují, jsme zdraví nebo nemocní.

Další zásadní převratnou prokázanou skutečností je schopnost měnit v průběhu života naši genetickou informaci uloženou v DNA. Dědičnost se dnes jeví ve zcela jiném světle než v předcházejících desetiletích. Mělo se dlouho za to, že geneticky zděděné dispozice jsou určující pro osud daného jedince a proto je dodnes důležitou součástí lékařského vyšetření zjištění zdravotního stavu prarodičů, rodičů, sourozenců – tzv. rodinná anamnéza. Genetika ale není statická a definitivní záležitost. Jsme všichni schopni během svého života přepisovat geneticky uložené informace v buňkách (přepisovat DNA) a to ve velmi krátké době. Takový přepis informace může být k našemu prospěchu, ale také nemusí. To záleží jenom na nás. Je to ale dobrá zpráva pro ty z nás, kteří se děsí nemocí, kterými trpí jejich pokrevní příbuzní. Je konec modelu myšlení: matka mi zemřela ve 40 letech věku na rakovinu prsu a mne tedy čeká totéž. Ale i naopak nemusí platit: dožiji se ve zdraví devadesáti let jako moji rodiče. Tak to nefunguje, neboť bez práce nejsou koláče. V tomto případě bez práce na sobě.

Bylo prokázáno, že nemáme pouze jeden mozek. Dnes se mluví o druhém mozku, který představuje naše tlusté střevo. Zde žijící kolonie bakterií /mikrobiom tlustého střeva/ produkují za optimálních poměrů až 80 procent množství serotoninu a dalších působků rozhodujících o našem psychickém stavu. V našem mozku tedy probíhá tvorba pouze 20 procent těchto látek. V tomto světle je léčba deprese bez léčení tlustého střeva marná. Tlusté střevo je také zodpovědné za úroveň imunity. Uvědomujeme si tato fakta my lékaři, když několikrát do roka předepisujeme našim pacientům antibiotika? Po léčbě Penicilinem trvá náprava poměrů v tlustém střevu více jak půl roku.

Jako lékař jsem dlouho věřil, že za odvod zplodin našeho metabolismu z těla jsou zodpovědné pouze ledviny a žlučové cesty. Velmi mne překvapila informace (navíc logická), že pokud se potíme, dostáváme touto cestou z těla až 70 procent odpadních látek. Pokud tedy dostatečně pijeme vodu, jsme pohybově aktivní a potíme se, pak naše ledviny a ostatní detoxikační cesty mohou odpočívat a nepřetěžujeme je a šetříme. Pro naše zdraví platí – čím více potu, tím lépe.

S ohledem na existenci orgánových hodin, které už před staletími objevila čínská medicína, není zdravé ráno snídat. První jídlo bychom měli pozřít v 11 hodin dopoledne. Od 05 hodin do 11 hodin totiž v našem těle probíhá úklid a detoxikace. Fakticky první po probuzení je cesta na záchod, stolice, močení. V našich končinách silně zakořeněná představa laiků, ale i výživových poradců, že základem pro zdraví je silná snídaně, u mne tedy pod tíhou logických argumentů vzala zasvé. Podle posledních nejnovějších výzkumů je možno pomocí cíleného hladovění -půstu- likvidovat rakovinové buňky, a po dobu chemoterapie rakoviny je vhodné také držet půst (například pít pouze vodu). Tímto způsobem ochráníme naše zdravé buňky před destrukčním vlivem cytostatik, jak bylo nedávno prokázáno při takto modifikované léčbě například ve Spojených státech. Nyní se běžně doporučuje u pacientů s rakovinou po dobu chemoterapie posilovat jídlem chřadnoucí organismus

Uvedl jsem dnes jenom zlomek nových převratných informací. Měli bychom tyto informace brát vážně, pokud nás zajímá zdraví naše nebo našich blízkých. Je faktem, že současná mainstreamová věda a medicína setrvá hodně dlouho u zaběhnutých představ a léčby. Vyplatí se ale v tomto případě vybočit ze stáda a jít proti proudu. Pokud nový způsob v léčbě nemocí a pochopení mechanismů jejich vzniku povede k vyléčení i těch nejtěžších nemocí, je to výhra pro konkrétní pacienty, ale také dojde k urychlení překonání starých paradigmat v medicíně. Dějiny nás učí, že změna vědeckého náhledu bývá pomalá, a trvá i třicet let, nežli vezmou novou realitu za svoji vědci a politici. Tak se kdysi na vrcholné akademické úrovni mohlo tvrdit, že je nesmysl, aby vzlétlo letadlo těžší než vzduch nebo vyjela lokomotiva poháněná silou páry.

Je velká škody, že místo spolupráce a spojování toho nejlepšího z dnešní moderní medicíny a na druhé straně fungující léčby bylinami, homeopatií, akupunkturou, meditací nebo kvantovým léčením, probíhá nesmiřitelný boj vedený představiteli medicíny „založené na důkazech“. Co na tom, že
důkazy bývají často vyrobeny na papíře na zakázku farmaceutických firem. Za tímto cynickým přístupem jsou samozřejmě peníze a kariérní jistoty v nejisté době.

Já osobně odmítám čekat i 30 let na změnu filozofie léčby, raději sám realizuji v praxi nové poznatky. Mám výhodu, že všechna nová opatření věnuji prevenci a neřeším doposud své zdravotní potíže, nemoci. Zejména pro ty z vás, kteří se potýkají s chronickým nebo život ohrožujícím onemocněním, jsou ty správné informace životně důležité. Také je ale nezbytná vytrvalost a odvaha jít u nás nevyšlapanou cestou, od které nás zrazují nejenom mnozí lékaři, ale i milující rodina.

Přeji vám přátelé pevné zdraví a v příštích článcích se pokusím poskytnou návody pro řešení konkrétních zdravotních potíží.

Slávek

ZBYTEČNÉ NEMOCI A PŘEDČASNÁ ÚMRTÍ

Vážení přátelé, čím více se starám o své tělo a duši, tím častěji si všímám při své práci, ale i mimo ni, lidiček, kteří i v mladém věku trpí vážným onemocněním nebo jejich kombinací. Život takového člověka se tak stává méně plnohodnotný, často velmi bolestný. Potkávám ale i mnoho jiných doposud  zdravých, jejichž způsob myšlení, fyzická pohodlnost a nevhodná skladba stravy vzdalují tyto jedince od ideálu zdraví a otázkou je jenom to, kdy ta či ona nemoc zaklepe na dveře. Ani potom není nic ztraceno, pokud nemoc změní  jejich přístup k sobě a světu kolem. Ne vždy se to však podaří. Není tedy divem při tomto převažujícím trendu, že na přirozené stáří umírá u nás asi jenom čtyři procenta obyvatel. Pouze tak málo z nás naplňuje motto mého oblíbeného léčitele a učitele pana Calábka: „Člověk by měl umřít zdravý a tehdy až chce“.

Každé období našeho života je jiné a může být krásné. Obraz našeho života si malujeme sami a také rozhodujeme, zdali to bude mazanice nebo umělecké dílo. Dnes již odmítám výmluvy na genetiku, nešťastné dětství, zlé životní partnery a nevděčné děti. Každý zdravý a úspěšný člověk by mohl vyprávět, co vše musel v životě překonat. Liší se od ostatních jedinců pochopením těžkých životních zkoušek a reakcí na ně. Tedy ví, že vše “ špatné“ je k něčemu dobré, nic v životě není náhoda a že až po pádu na úplné dno se můžeme odrazit k něčemu lepšímu. Cesta ke zdraví a štěstí je charakteristická také každodenní prací, která k cíli vede. Nic totiž není zadarmo. Ne každému se chce na sobě pracovat a výsledky tomu odpovídají.

Čím je tedy charakteristická špatná a nezdravá životní cesta?

1.chybné stanovení priorit: majetek, prestiž, tituly a moc.

2.samaritánství: všichni ostatní jsou cennější nežli já

3.za mé zdraví nese odpovědnost lékař, jsem přece pojištěný a on je studovaný

4.jsem utahaný z práce, nechtějte po mně ještě pohyb

5.budu jíst, co mi chutná, a co jí všichni ostatní

Uvedl jsem jen několik bodů z mnohem delšího seznamu.

Jak se projevuje v ordinaci pacient zastupující tuto cestu?

Při podání ruky k představení moji ruku nesevře, ruka je vlhká a chladná. Do očí mi nepohlédne.

Na dotaz, zda bere pravidelně léky, odpoví ano, je jich více a on si nepamatuje jejich názvy (často neví ani na co jsou)

Při vysvlečení do půl těla lékař vidí ochablé paže bez svalů, nadměrné množství tuku, pokožku posetou znaménky různého druhu, zejména jaterního původu. Ochablé držení těla a deformity páteře doplňuje pohled na dolní končetiny, které svaly neoplývají, zato často křečovými žilami a otoky kolem kotníků. Obrázek doplňuje plíseň na nehtech nohou, ochablé břišní a hýžďové svaly.

Kolem padesáti let věku je mnoho pacientů již po operaci slepého střeva, žlučníku, operaci gynekologické a křečových žil. Také není výjimkou operace srdce nebo alespoň zavedené stenty v něm.

Do kolonky chronická onemocnění pak zapisuji: vysoký krevní tlak, cukrovka, plicní astma, revma, dna, alergie na léky, prach, pyl, kočku, psa, trávy.

Ano, to je častý obrázek v ordinaci a tak bývám smutný. Já vím, že i zdraví je soukromá záležitost každého člověka. Přesto v pacientovi vidím jedince, který po zdraví touží, je to něčí syn nebo dcera, manžel-manželka, otec-matka, dědeček-babička. Každý z nás je důležitý pro své bližní a jedinečný na této naší planetě. Pak mnou zazní jedna věta, která projede hlavou i srdcem:“Sklízí přece, co zasel“ Ano je to tak a pokud se mne nezeptá, tak nemám právo mu zasahovat do života, páchat dobro proti jeho vůli, a to ani jako lékař. Tím spíše, pokud přijde s akutní záležitostí na lékařskou pohotovost a vidíme se poprvé a často i naposled.

Jak vypadá představitel zdravé životní cesty?

Při vstupu do ordinace podává ruku lékaři, pevně ji tiskne, ruka je teplá, současně se dívá do očí.

Při dotazu na léky odpoví, že léky nebere a chemii nemá rád.

Operace žádné neprodělal, zato zlomeniny končetin v minulosti nějaké měl, vždy ze sportu.

Při vysvlečení vidí lékař svaly, správné držení těla, opálenou pokožku bez znamének, ploché břicho a pevný zadek.

Většinou přichází pro nachlazení, které již sám doma léčil bylinkami a medem. Na dotaz, zda je nachlazený  často, odpoví, že se to děje minimálně, ale ví, kde tentokrát udělal chybu.

Jaké má takový člověk životní priority?

1. zdraví a štěstí

2. nejdůležitější bytostí jsem já (to neznamená sobectví, protože nezištná pomoc bližnímu je pro něho samozřejmostí )

3. nenechá se zneužívat ostatními a z ničeho nemá strach

4. bez pravidelného  pohybu nemůže existovat

5. uvědomuje si důležitost odpočinku po námaze jako základ pro další pravidelnou pohybovou aktivitu

6. jí zdravě a našel, co jeho potřebám vyhovuje, brání se všem potravinovým jedům, tedy cukru, pšenici, margarinům, glutamátům a umělým sladidlům.

7. odmítá veškerá očkování až na tetanus po úrazu

8. neposlouchá, nečte a nesoustředí se na negativní stránky života, přitom si jich je vědom. On ale nevkládá do těchto informací své emoce.

9. miluje sám sebe, přírodu, humor, tanec, nevěří na katastrofické scénáře, nebojí se smrti, ale přesto si váží každé hodiny i nového dne života.

10. žije v přítomném okamžiku.

Tak co, přátelé, do které skupiny pacientů byste se sami zařadili?

Přeji Vám krásné jaro a v dalším příspěvku budu informovat o nedávném půstu s vodou.

Slávek

SŮL NAD ZLATO

Nadměrná spotřeba cukru v potravě vede ke zdravotním katastrofám, jak je to ale v případě soli? Odpovídající množství soli v potravě je stále předmětem dohadů odborníků, ale i laiků. Lékaři sůl často zavrhují a zdůrazňují její podíl na vysokém krevním tlaku a zadržování vody v těle (přitom dodnes medicína neví, co je příčinou hypertenze). Existují ale i radikální názory opačné, které tvrdí, že bychom měli solit vždy a téměř vše. Tak tedy solit nebo nesolit?

Já pracuji jako lékař 33 let a až v tomto Kristově věku mé kariery jsem si udělal o soli jasno. Po přečtení vynikající knihy akademika Borise Bolotova Zdravý člověk v nezdravém světě jsem vykřikl „hurá!“  – konečně mi někdo srozumitelně a přitom vědecky vysvětlil, jak je sůl zásadní pro naše zdraví.

Stárnutím každého z nás se snižuje v žaludku tvorba kyseliny solné a pepsinu. Ve věku 60 let je produkce o 60% nižší! Náš žaludek je kyselé místo určené pro trávení živočišných bílkovin (masa). Ph v žaludku by mělo být kolem hodnoty 1,2. Naopak úsek pod žaludkem – dvanácterník – je místo pro trávení rostlinných bílkovin a žluč spolu s trávicími enzymy ze slinivky tráví také tuky. Ph v dvanácterníku je zásadité a hodnoty kolem 12! Tato dvě diametrálně odlišná prostředí odděluje dolní svěrač žaludku – Pylorus -tedy pokud funguje.

Z logiky věci vyplývá, že nedostatečné množství žaludečních šťáv vede k nedokonalému trávení bílkovin, nedostatečně natrávené procházejí do dvanácterníku a dále do střev. Tam už takové maso tiše hnije a hnitím vznikají jedy otravující organismus po vstřebání ze střev do krve. Složky žaludeční šťávy – kyselina solná a pepsin – hrají veledůležitou roli v naší krvi. Já donedávna netušil, že z celkového množství žaludečními buňkami za 24 hodin vyrobené žaludeční šťávy (8-9 litrů) je využito pro účely trávení v žaludku pouze 15 procent. 85 procent kyseliny chlorovodíkové a pepsinu se dostává do krve a zde likviduje odumřelé buňky našeho těla (vytvoříme asi půl kilogramu tohoto odpadu za 24 hodin!), ničí bakterie i jiné vetřelce.

Z výše uvedeného vyplývá důležitost příjmu soli pro naše zdraví. Ze soli – NaCl – totiž v žaludku vzniká HCl – kyselina solná. Málo soli vede k nedostatečné tvorbě kyseliny a špatnému trávení. Navíc prudce klesá schopnost našeho imunitního systému likvidovat bakterie a viry v krvi. Málo soli narušuje funkci lymfatického systému a tedy naši imunitu. Lymfa je nasycený roztok soli. Pokud chcete mít představu, jak je lymfa slaná, pak vařte vodu a přidávejte do ni sůl do okamžiku, kdys se přestane sůl rozpouštět. Pouze taková lymfa likviduje v lymfatických cestách odpad, vetřelce a podílí se na dobrém stavu naší imunity.

Jaká je tedy rada pro zvýšenou tvorbu žaludečních šťáv a ozdravení organismu? Rada je velmi jednoduchá. Po každém jídle (tedy i 5x denně) dáme na špičku jazyka sůl a necháme ji v ústech rozpustit. Slanou slinu spolkneme. Tím se do žaludku dostane NaCl (sůl) a okamžitě vzniká v žaludku HCl (kyselina chlorovodíková). Je třeba dodržet interval pět minut až do půl hodiny po jídle, kdy sůl takto přijmeme. Ne dříve a ne později.

Je velmi destruktivní předepisovat na recept pacientům léky na snížení tvorby žaludeční kyseliny (blokátory protonové pumpy jako Omeprazol, Helicid apod.). Tyto léky na pálení žáhy sníží její tvorbu, ale také sníží schopnosti trávení a obranyschopnosti organismu. Navíc pálení žáhy je způsobeno nedomykavostí pylorického svěrače žaludku a pronikáním žluče a trávících slinivkových enzymů z duodena do žaludku. Opačným směrem teče kyselina do duodena.

Doporučuji všem, které můj článek zaujal, koupit knihu akademika Borise Bolotova, která vyšla česky pod názvem Zdravý člověk v nezdravém světě. Po jejím přečtení pochopíte, stejně jako já, důležitou roli soli pro naše zdraví.

Princezna měla pravdu, když tatínkovi řekla, že ho má ráda jako sůl. Sůl je nad zlato a drahé kamení. Pohádky se opět nemýlí.

Krásný den přeje Slávek

DÁL OD ORDINACÍ LÉKAŘŮ A BLÍŽE KE ZDRAVÍVážení přátelé, všichni jsme na jedné lodi a život nám někdy poskytuje tvrdé lekce úrazů nebo nemocí jako lék na naše špatná rozhodnutí a chybné směřování. Zdraví i nemoc jsou naší volbou, ale my často nevidíme souvislost mezi způsobem našeho myšlení či jednání a úrazem nebo nemocí. Častěji reagujeme jako oběť, propadáme sebelítosti nebo agresi. Při trvajícím nepochopení poselství nemoci se nemůžeme uzdravit, naopak další problémy jsou za rohem. Smutnou realitou je nekompetentnost řady lékařů pochopit a snažit se objevit skutečnou příčinu pacientových obtíží a následuje selhání léčby. Beze nalezení příčiny mohu pacienta léčit, ale nikdy vyléčit.

Vřele doporučuji vyhledat na youtube rozhovor pana Jaroslava Duška s MUDr. Janem Šulou: &7 bran imunity a imunologie odpuštění&. Dr. Šula je excelentní lékař, který velmi jednoduše vysvětluje složité téma. Je zakladatelem medicínského oboru Psychoneuroimunologie a dokazuje vědecky rozhodující vliv našeho záměru, myšlenek a emocí na kvalitu zdraví. Jeho práce vychází také z výzkumu Dr.  Candace Pert, které byla udělena prestižní cena Alberta Laskera. Nejedná se tedy o teorii na vratkých základech. Nakonec výsledky aplikace tohoto oboru při léčení vážných nemocí jako roztroušená skleróza nebo rakovina mluví za vše.

Ve společnosti je dnes nemoc nebo více nemocí od určitého věku považováno za normu a samozřejmost. V Německu byla provedena studie,která prokázala , že kolem 40. roku věku dostáváme první léky k pravidelnému užívání a ve věku 75 let už 99 % lidí bere více jak 7 druhů
léků. Přitom normální by mělo být naopak zdraví bez léků. Jasně že s věkem máme opotřebované klouby a páteř a nic nefunguje optimálně jako dříve, ale naším cílem by mělo být umřít zdraví, řečeno s mírnou nadsázkou. Velmi se mi líbí přirovnání paní MUDr. Partykové. Ta označila současný způsob léčby chronických onemocnění tabletkami za odborně řízenou chronickou intoxikaci /otravu/ organismu.

Začal Nový rok 2018. Neodkládejme již ani o den svoji cestu k uzdravení a spokojenému životu. Je jasné, že ta práce je na nás a musíme bojovat s předsudky. Výsledek ale stojí za to, jak občas vidím u svých pacientů. Nevzdávejte se ani v tom případě, pokud nějakou vážnou nemocí již trpíte. Někdo kdysi řekl, že největší perly lze nalézt na dně, a proto i velké utrpení může přinést mnoho pozitivního a být startem k dobrému žití.

Pokud se rozhodnete postavit na start a následovat mé rady, tady jsou.

Základní tři roviny naší práce jsou:

1. Kvalita našich myšlenek a emocí
2. Pravidelný a přiměřený pohyb

3.Zdraví nepoškozující strava s dostatkem vody

1. práce s myšlenkami

Myslete na zdraví a ne na nemoc. Neposilujte nemoc tím , že se jí neustále věnujete, tak ji udržujete u sebe a přivoláváte nemoci jiné. Sledujte pouze pozitivní události, nečtěte bulvár a černou kroniku, zejména se vyvarujte sledování politiky, teorií o zániku lidstva a podobně. Pokud nevíte, koho volit ve volbách, pak nevolte. Snažte se trávit svůj čas ve společnosti veselých a optimistických lidí. Pořiďte si domů psa , kočku či jakéhokoli jiného zvířecího mazlíčka, to jsou naši léčitelé. Věnujte alespoň hodinu denně sobě a svým koníčkům nebo zálibám. Naučte se říkat ne, pokud vám něco nevyhovuje. Vnímejte krásu přírody ve všech ročních obdobích a nezabývejte se negativitou.

2. pravidelný pohyb

Vyberte si pohybovou aktivitu , která je vám blízká, a tu pak provozujte. Je jedno, jestli to budou procházky, práce na zahradě, jízda na kole nebo jiný oblíbený sport. Zásadní je potom hýbat se pravidelně a ne nárazově – prostě ať je pohyb vaší pravidelnou aktivitou.

3.  věnujte pozornost tomu, co vložíte do úst, co jíte a pijete

Podrobnější informace k jednotlivým bodům naleznete v našich předchozích článcích na webových stránkách.

Čemu se vyhnout na cestě za zdravím?

1. očkování všeho druhu
2. léky na snížení cholesterolu ze skupiny statinů
3. umělá sladidla
4. margariny
5. časté preventivní prohlídky, zejména mamografie (po Rentgenovém vyšetření, CT vyšetření nebo mamografii vypijte 0,7 litru červeného vína, které ochrání vaše buňky před následky ozáření)
7. ohřívání potravy v mikrovlnce (jídlo ohřívá radiace)
8. kravské pasterizované mléko
9. fruktóza a cukr obecně
10. potraviny s glutamáty
11. veškeré výroby z pšeničné mouky

Co vám prospěje?

1. pravidelný přiměřený konzum alkoholu, zejména vína, za předpokladu ! dobré nálady ! – ne jako náplasti na nezvládnutý stress

2. pití černé kávy do množství 5 šálků denně (ale bez mléka)

3. červená řepa, kurkuma, hlíva ústřičná, česnek, kysané zelí, zázvor

4. jedno pivo denně jako zdroj vitaminů a minerálů, zejména křemíku

5. pravidelný režim spánku v noci, optimální je jít spát kolem 22. hodiny, vhodná je siesta po obědě – &šlofíček& – posiluje nemocná srdíčka

6. občasné hladovění – půst, velmi účinný je půst s vodou (v Rusku u jezera Bajkal půstem léčí většinu nemocí od depresí a hypertenze přes cukrovku, astma a ekzémy až po nádory. Podobně ve Švýcarsku nebo v Německu, třeba v nejstarší nemocnici v Berlíně, Univerzitní nemocnici Charitè. Půst tedy není blbost, jak je někdy prezentováno, ale velmi ozdravný proces.

Jaký je nejsilnější lék?

Láska, Odpuštění a Čisté svědomí

Přátelé věřte v sebe a ve schopnosti vašeho těla. Pokud budou vaše kroky činěny s láskou, pak vám celý vesmír pomůže k dosažení cíle.

Pevné zdraví v tomto novém roce 2018 přeje Slávek

MARGARÍN NEBO MÁSLO ?

 

Taky jste se nechali zlákat reklamou o zdraví prospěšných margarínech? Jak jsou chutné, lehké, vhodné i na pečení? Jak prospívají našemu srdci a mají spoustu vitamínů a minerálů?

 

Tak já vám prozradím, jak se tyhle dobroty vyrábějí.

Základní surovinou na výrobu margarínů jsou nejlevnější a tím pádem nejhorší oleje – sojový, řepkový, kukuřičný a jen někdy nepatrné množství olivového. Jak už dnes snad všichni víme, nejzdravější oleje jsou lisovány zastudena, čímž si zachovávají zdraví prospěšné látky.
Při výrobě margarínů se používají oleje vyrobené pomocí vysokých teplot a tlaku. Je to postup levnější, ale likviduje téměř všechny prospěšné látky a naopak vytváří škodliviny.

Další krokem výrobního postupu je chemické čištění velmi škodlivými chemikáliemi jako ředidla, hexan apod., načež se vše profoukne horkou parou. Ta odstraní poslední zbytky vitamínů.

A opravdu nevím proč, nebo koho to napadlo jako prvního, ale další krokem výrobního postupu je mixování s niklem. Nikl je silný alergen (proto se už nepoužívá při výrobě šperků), zvyšuje riziko vzniku rakoviny, plicní embolie, porodních defektů, zhoršuje projevy astmatu, bronchitidy nebo onemocnění srdce.

Další krok je hydrogenace – hmota (ne, olej už to není) se pod vysokým tlakem a při vysoké teplotě vystaví vodíkovému plynu. To změní chemickou strukturu, tuk je ztužený a má zvýšený bod tání. Pak následuje emulzifikace, tedy přidání emulgátorů, aby to vše drželo pohromadě. Protože v tomto stadiu hmota moc nevoní, následuje deodorizace – opět horkou parou.

A ještě se musí udělat něco s barvou, protože v této fázi výroby má hmota šedou barvu, a tu byste si asi na chleba nenamazali. Tak použijí technické bělení stejně jako u papíru nebo prádla. No a abyste to vůbec konzumovali, je nakonec přidáno něco vitamínů a minerálů (asi 0,1%), produkt se dobarví a dochutí.

Pokud jste dočetli až sem a říkáte si, že margarín nekupujete, tak prosím čtěte složení potravin v obchodech. Dnes už se přidává do velkého množství jiných produktů, jako jsou sušenky, zákusky, koláče, některé druhy pečiva a mnohé další.

 

Máslo

Zatímco mnoho diet nedoporučuje jíst máslo, pravda je taková, že ho klidně jíst můžete, ale samozřejmě s mírou. Nejlepší je české organické máslo, vyrobené z mléka krav, které se pasou venku. Můžete ho koupit na nejbližší farmě nebo na farmářských trzích.

Máslo je velmi komplexní druh tuku obsahující přes 400 různých mastných kyselin a poměrně slušné množství v tuku rozpustných vitaminů (A, D, E a K). Nasycené tuky zvyšují hladinu HDL cholesterolu, který je známý jako „dobrý“ cholesterol. HDL cholesterol snižuje riziko srdečních chorob a infarktů. Cholesterol z másla je také základem pro pozitivní rozvoj mozku a funkce nervového systému.

 

Výroba másla

Máslo je ztuhlá emulze vody a tuku, obsahující výhradně mléčný tuk (minimálně 80%).  V České republice se máslo vyrábí stloukáním ze smetany. Smetana získaná z mléka odstřeďováním o tučnosti asi 40% (optimálně 37 – 42 %) se pasteruje při teplotách nad 95 °C po dobu několika sekund. Fyzikální zrání smetany je klíčovým krokem při výrobě másla. Při tomto kroku dochází k částečné krystalizaci mléčného tuku. V máselnici se smetana intenzivně mechanicky pohybuje, čímž dojde ke spojování tukových kuliček na máselné zrno. Od hmoty se postupně odděluje tekutá složka podmáslí (obsahuje laktózu, soli, vitaminy rozpustné ve vodě, bílkoviny, fosfolipidy).  V odlučovacím válci se oddělí máselné zrno od podmáslí a propere se sprchováním studenou vodou. Máselné zrno se dále hněte, aby byly odstraněny zbytky podmáslí, snížilo se množství vzduchu a máslo se dokonale spojilo.  Toť vše.

A pokud si chcete vyrobit máslo doma, není to nic složitého. Stačí smetana o obsahu tuku víc jak 30% a šlehač nebo mixér. Postupů najdete na internetu spoustu.

Tak snad jsem vás přesvědčila, že je pro vás a vaše zdraví vhodnější máslo. Doma vaříme výhradně na másle, přepuštěném másle, sádle nebo kvalitním olivovém nebo kokosovém oleji a máme cholesterol jak mimina.

A ještě zajímavost – proč se říká, mít máslo na hlavě? V 15. století bylo ve francouzských městech zvykem, že trhovkyně, které šidily máslo, byly postaveny na pranýř a musely stát s hroudou másla na hlavě tak dlouho, až se máslo na slunci rozteklo.

A ještě obrázek z pokusu, jestli mravencům chutná margarin nebo máslo.
MÁSLO 2

 

Krásný den
Ivana

 

 

HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY JE CESTA KE ZDRAVÍ

nádech-výdech, srdeční stah-relaxace, bdění-spánek, aktivita-odpočinek, mluvení-mlčení, příjem tekutin-výdej, jídlo-lačnění

Každá jednostrannost v našem myšlení a konání vede dříve nebo později k nezdravým výsledkům, nemoci, úrazu.V současné uspěchané době je velmi těžké najít rovnováhu v myšlení, emocích a fyzické zátěži. Jsou mezi námi jedinci, kterým se dlouhodobě najít rovnováhu daří a odměnou je jim zdraví na všech úrovních. Bohužel, jak říkají zdravotnické statistiky, není takových lidí většina.

Často jsme vyvedení z rovnováhy činy ostatních lidí kolem nás, zejména rodinných příslušníků, nejsou naplněna naše očekávání. Stačí málo a potlačovaná destruktivní energie se projeví výbuchem hněvu nebo lítosti. Máme problémy se spánkem, nedaří se nám zbavit se v posteli dotěrných myšlenek a starostí a tak raději usínáme v obýváku u puštěné televize. Naši frustraci léčíme dobrým jídlem ve velkém množství nebo alkoholem. Zdá se nám, že nemáme po práci energii už na nic jiného, než povalovat se doma, a sport nebo procházka jsou nad naše síly. Je z toho začarovaného kruhu nějaká cesta?

Dobrým začátkem ke pozitivní změně je uvědomit si, jak žijeme, a že nejde o vyrovnaný život. Co musí udělat provazochodec, aby přešel po laně z bodu A do bodu B? Musí se soustředit a uklidnit své myšlenky, zvolit optimální tempo své chůze a odklon těla vyvažovat balanční tyčí nebo využít horních končetin. Když zavane silný vítr nebo mu ubývají síly, pak si umí odpočinout, v klidu přečkat potíže a pak pokračuje k cíli. Nebude li se na laně takto chovat, následuje pád do hlubiny.

Uvědomte si tedy svůj cíl, zvolte vhodné tempo a korigujte nerovnováhy. Pokud přijde úraz či nemoc, pak se zastavte a přemýšlejte, proč
k tomu došlo. Vždy najdete nějakou nerovnováhu, která ke karambolu vedla. Jaký druh nerovnováhy mám na mysli?

• staráme se především o druhé kolem nás a volný čas, peníze a pozornost si sami odpíráme
• přemíru psychické zátěže nevyvažujeme fyzickou aktivitou
• chodíme spát v nepravidelnou dobu, často až po půlnoci
• stravujeme se špatně co do načasování, kvality i množství

A jistě přijdete sami i na mnoho jiných důvodů nerovnováhy ve vašem životě.

Vyrovnaný a hezký život ve zdravém těle Vám přeje Slávek

PŘÍZNAKY A LÉČBA SRDEČNÍHO INFARKTU

„Má dobré srdce, zlomilo mu to srdce, je to srdeční záležitost, srdce na pravém místě,“ to je jenom několik z mnoha spojení, která dávají najevo, že srdce není jenom svalem, pumpou krevního oběhu.
Naše srdce je místem zrcadlení prožívaných emocí, centrum lásky a intuice.

Náhle vzniklá pálivá nebo svíravá bolest na hrudi, mezi lopatkami, šíření bolesti do levé horní končetiny, krku, čelisti, rameních kloubů nebo nadbřišku signalizuje možnou příčinu – srdeční infarkt. Současně výrazné pocení, strach a dušnost jsou rovněž jeho neklamnými známkami. Tento život ohrožující stav přichází po velmi dlouhé době našeho nezájmu o sebe samé. Nedostatek pravidelného pohybu na čerstvém vzduchu, nevhodná strava, psychický stres, zájem o potřeby všech okolo nás větší, než zájem o potřeby své, to jenom několik příčin poškození srdce.

Pokud máme podezření na možný srdeční infarkt, je zcela nezbytné okamžité přivolání záchranné lékařské služby na tísňové lince 155 nebo 112. Doporučuji všem stáhnout si do chytrého mobilu aplikaci „Záchranka“, přivolávaní záchranáři totiž okamžitě dostanou GPS souřadnice polohy volajícího, což usnadní hledání pacienta zejména venku v terénu.

První laickou pomocí je podání 200 mg (půl tablety) aspirinu do úst, pokud je při ruce, nebo alespoň panák tvrdého alkoholu. Pacient do příjezdu záchranky musí zůstav v naprostém fyzickém klidu (zásada „už ani krok“). Záchranáři na místě  stabilizují zdravotní stav pacienta a odvážejí jej do nejbližšího kardiocentra. Po  kardiologickém vyšetření je zaveden jeden nebo více stentů do zúžených srdečních cév, pacientův život je zachráněn.

Mnoho lidí v české republice srdeční infarkt přežije. Je potom jen na nich samotných, jestli novou šanci na dlouhý spokojený život využijí a pochopí důrazné poselství srdečního infarktu.

O jaké poselství jde?

Zvolni životní tempo, přehodnoť priority, ty sám jsi na prvním místě a pak až všichni ostatní, nauč se říkat „ne“, pokud od tebe někdo něco žádá a tobě se to nehodí nebo nemáš dost sil. Pozornost, volný čas nebo peníze věnuj napřed sobě a pak až ostatním. Vyhledávej  pravidelný  pohyb na čerstvém vzduchu. Měj se rád a chovej se k sobě slušně, láskyplně. Pak bude tvé srdce spokojené a bude ti ještě dlouho neúnavně sloužit.

A to ti přeje z celého srdce

Slávek

NEMOC NENÍ NEPŘÍTEL

Pokud jsme zdraví, bereme tento stav většinou jako samozřejmost. Chřipka, angína, průjem přijdou vždy v tu nejméně vhodnou dobu. Vážnější nemoci jako rakovina, srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo vysoký krevní tlak nás často staví do role oběti. Někdy začíná boj s nemocí na život a na smrt. Vše je ale jinak, věřte mi.

Pokud začnete pracovat pro dobro vašeho těla a  duše, pak banální, ale i vážná nemoc se vám obloukem vyhnou. Uprostřed i té největší chřipkové epidemie budete kypět zdravím. Rýma, ale i rakovina, přicházejí jako mírné nebo důrazné upozornění, že jdete v životě špatným směrem. Mají vám pomoci pochopit svou vlastní důležitost a vrátit se na správnou cestu.

Uvědomuji si nyní zpětně mnoho chyb, které jsem vůči sobě dříve činil. Bolesti v kříži , úrazy a zlomeniny při nárazovém sportování, patnáct kilo nadváhy, několikrát za rok antibiotika a  také alkohol jako náplast na stres. Byl jsem čím dál tím více unavený z vedení soukromé lékařské praxe, kde jistotou byla každý den plná čekárna nemocných a opožděné a nízké platby od zdravotních pojišťoven. Obavy o prosperitu, negativní myšlení, špatné stravování a málo pohybu časem vedly k občasným tlakům na hrudi a vyčerpání.

V současné době je naštěstí vše jinak a vede se mi po všech stránkách dobře. Vážím si sám sebe za rozhodnutí, která jsem v minulosti učinil. Nebylo totiž vůbec jednoduché opustit vysněnou soukromou ordinaci, stejně jako absolvovat náročné studium a atestaci z rehabilitačního lékařství. Probouzející se zájem o alternativní medicínu a přátelství s léčitelem Vaškem Vítem mi otevřelo oči a dalo nový směr. S manželkou Ivankou jsme sami na sobě postupně testovali různé formy výživy, bylinky, jarní půsty, doplňky stravy.

Dosažené změny v mém profesním životě, myšlení, výživě a pravidelném pohybu – tedy nová životospráva – vedly k současnému žádoucímu stavu plnému zdraví. V posledních dvou letech jsem neměl rýmu nebo kašel. Upravila se mi tělesná hmotnost (13 kg směrem dolů). Pravidelným pohybem kompenzuji psychickou zátěž ze zaměstnání. V okolí jsem známý jako celoroční cyklista a pravidelný návštěvník posilovny. Jsem na tom psychicky a fyzicky lépe, než ve svých čtyřiceti (před 16 lety).

Vše mohlo ale také dopadnout jinak. Občasné tlaky na hrudi mohly přejít do srdečního infarktu, permanentní psychický stres způsobit hypertenzi nebo diabetes a nadváha mohla vyústit v bolestivou artrózu kolenních kloubů. Pokud v současné době nejste zcela zdrávi a trpíte nemocí, radím vám – nezlobte se na ni.  Snahou nemoci není vaše utrpení, ale pochopení. Pochopení toho, že se máte mít rádi více, než doposud. Pokud je ve vašem životě třeba změn, pak je učiňte, stejně jako jsem to udělal i já. Odměnou vám bude vyléčení  nemocí nebo jejich zmírnění a zejména prevence těch jiných a nových. Je ale také pravdou, že potřebné změny ve vašem životě za vás nikdo jiný neudělá.

Přeji vám hodně odhodlání a sil potřebných ke splnění nových zdravých předsevzetí a někdy na cyklostezce nebo v posilovně – ahoj!

Slávek

CO S JARNÍ ÚNAVOU ? NO PŘECE DETOX !

Vypadá to, že už máme konečně jaro, počasí nám zatím nepřeje, ale snad už se brzy dočkáme. Příroda se nesměle probouzí, ale naše těla se vlivem dlouhé zimy a nedostatku sluníčka cítí unavená a bez energie. Samozřejmě to můžeme řešit různě – přidáváním větších dávek vitamínů, co nejdelším pobytem na sluníčku na zdravém vzduchu anebo v poslední době velmi oblíbeným detoxem.

Já osobně jsem na sobě vyzkoušela všechny možné druhy detoxů. Někdy před 5 lety jsem držela patnáctidenní hladovku a po celou tu dobu jsem pila jen vodu s citronem. Další rok jsem vyzkoušela detoxikační dietu, kdy se první týden jí jen ovoce a zelenina, v dalším týdnu se přidávají luštěniny a brambory atd. Jednou jsem taky vyzkoušela Neera Detox – přírodní stromový sirup. Nebylo to špatné, zhubla jsem asi 8 kg a cítila se skvěle, ale měla jsem hlad a váha se po detoxu vrátila zase na původní hodnotu.

Po různých testech na vlastním těle jsem se rozhodla ho už dál netrápit. Nejsem ideálně štíhlá, ale už to neřeším a mám se ráda taková, jaká jsem. Co ale řeším je, aby moje tělo dobře fungovalo a dostávalo vše potřebné. Se stoupající teplotou se snažím odlehčovat stravu, zařazovat více ovocných a zeleninových šťáv, k snídani si dělám smoothie z banánu, skořice a rozemletých lněných semínek.
A právě ta lněná semínka bych Vám chtěla doporučit jako detox. Pro tělo je to nenásilné, a pokud máte časté zácpy, nadváhu, cukrovku, poruchu látkové výměny, alergie, potíže se sluchem a zrakem, ekzémy, problémy s vlasy a nehty, nemoci jako artritida, zánět žaludku nebo dokonce rakovinu, neváhejte je zařadit do jídelníčku. Léčením rakoviny pomocí lněných semínek a panenského lněného oleje se zabývá práce Dr. Johanny Budwigové, pokud to někoho zajímá, napsala na toto téma několik knih, např. „Lněný olej“.

Já se chci dnes věnovat pouze detoxikačním účinkům lněných semínek a to pouhým přidáváním 1 až 3 lžiček čerstvě rozemletých lněných semínek do jídla. Doporučuje se jogurt, kefír, tvaroh apod. po dobu 3 týdnů. A proč to musí být dohromady s mléčným výrobkem? Protože pro nejlepší účinky se musí lněné semínko vždy kombinovat s potravinou bohatou na bílkoviny a síru. Tuky se stanou ve vodě rozpustné jen tehdy, pokud se sloučí s bílkovinou.

Díky lněnému semínku se zbavíte nánosu ve střevech  (v tenkém i tlustém), hlenu i parazitů. Přirozená mikroflóra střev přitom zůstává nepoškozena. Rozemleté semínko na sebe naváže toxiny, odpadní látky a odvede je z těla. Další příjemný vedlejší účinek konzumace lněných semínek je regulace tělesné hmotnosti a snížení hladiny cholesterolu.

Detox pomocí lněných semínek – rozpis

1.týden – 1 lžička lněných semínek a 10 dkg jogurtu nebo kefíru nebo acidofilního mléka či tvarohu

2.týden – 2 lžičky lněných semínek a 10 dkg mléčného výrobku

3.týden – 3 lžičky lněných semínek a 10 dkg mléčného výrobku

 

Přeji zdraví a sílu s jarním detoxem
Ivana

AKCE „MLÉKO DO ŠKOL“ DĚTEM NEUŠKODÍ

Tak se podařilo najít finance na zásobování školáků mlékem. Někteří politici jsou spokojeni, jak před volbami ukázali svůj zájem o zdraví dětí. Výrobci mléka našli nový odbyt, vše zaplatí stát, tedy daňový poplatníci.

 

Nemám nic proti výrobcům mléka a jejich poctivé a nedoceněné práci. Zřejmě i samotní politici opravdu věří, že mléko je nezbytné pro zdravý vývoj dětí a jejich silné kosti. Politik je povětšinou laik a tak jim to nemám za zlé. Ten kdo se měl ozvat ve prospěch školáků je potichu. Profesionálové, dětští lékaři, měli v samém zárodku zarazit mléko na cestě do škol.

 

Kravské mléko je nápoj pro telata, těm jediným prospívá. Pro děti a dospělé je pasterizované mléko vyloženě nezdravé a nebezpečné. O negativech pití kravského mléka dávno mluvil a psal význačný český léčitel pan páter Ferda a věda mu dala za pravdu. Alergie, anémie, plicní astma, průjmy – to je jenom vzorek nemocí, za kterými je pití kravského pasterizovaného mléka. Pro naše děti příroda vymyslela lidské mateřské mléko. Toto mléko je optimální pro malého človíčka, ale ani takové mléko není určeno pro školáky.

 

Dětští lékaři jsou zatím potichu. Mléko se chystá na cestu za školáky. Přesto tato akce „Mléko do škol“ dětem neuškodí.

Věřím dětské intuici a jejich rodičům, kteří už dávno ví, že kravské mléko zdraví dětí ani dospělých neprospívá.

 

Slávek

Short News

ÚPLNĚK NASTANE 4.11. V 6.22 VE ZNAMENÍ BÝKA

Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Býka, jako třeba já . Vliv úplňku bude nejvíce cítit v oblasti související s majetkem a penězi, ale i ve vztazích. To co doposud bylo vnímáno jako nehmatatelné, schované někde uvnitř vás, se projeví, a může vám to přeházet i vaše žebříčky hodnot. Vše co není pravdivé, odejde a zůstane jen to, co je postaveno na pevném základu LÁSKY. Ukončí se staré vztahy a i smlouvy, aby uvolnili místo těm novým.
Energie úplňku v Býku nám dá tu potřebnou sílu ukončit NEFUNKČNÍ vztahy, zvyky či vzorce chování. Dá nám ENERGII převzít moc do svých rukou a osvobodit se od všeho, co už ve svém životě nechceme.
Protože slunce máme ve Štíru, tak kombinace Štíra a Býka nám v sobotu přinese perfektní energii k požitkářství jakéhokoliv druhu.
Tak si ten den užijte, ať už s dobrým jídlem, nebo třeba romantikou s partnerem, to už záleží jen na vás.

Zdravotně je úplněk v Býku o krku, hlasivkách, štítné žláze, mandlích, tak doporučuji zvýšenou opatrnost v celé oblasti krku.

ÚPLNĚK 9.ČERVNA 2017 v 15.09

Tak je tady zase a tentokrát máme úplněk ve znamení Střelce. Toto znamení má jako živel oheň a planetu Jupiter. Střelec, který díky své velkorysosti a nadhledu je více odolný vůči stresu, nám přináší optimismus, novou energii, naději, touhu po novém poznání a nových cestách.
Jupiter je také planetou hojnosti a dnes po 16 hod se otáčí vpřed a jeho otočka tak zafunguje pozitivně všude tam, kde jste mohli dočasně strádat nebo stagnovat a to včetně záležitostí finančních.
Po zdravotní stránce má dnešní úplněk vliv na játra, stehenní kost, křížovou kost, kostrč, kyčle, bedra. Tak o ně pečujte a nezatěžujte je.
Na den úplňku se nemají provádět žádné lékařské zákroky

Tak si ten dnešní úplněk užijte a mějte krásný den
Ivana