Příspěvky

OFICIÁLNÍ NEBO ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA?

Ideální situace je ta, kdy jsme zcela zdrávi a lékaře ani medicínu nepotřebujeme. Věřím, že i v dnešní době jsou mezi námi jednotlivci, kteří u lékaře nikdy nebyli – a pokud ano, potom z formálních důvodů, například pro razítko na potvrzení. Odhaduji, že jich ale mnoho není, spíše jako šafránu.

Na počátku mé lékařské kariery před více jak třiceti lety jsem jich ale potkával více. Naše setkání neprobíhala v ordinaci a neměli často ani založenou kartu pacienta. Venkovské povětří, zdravá strava, pravidelný příjem té správné dávky alkoholu, fyzická práce a veselá povaha byly zřejmě těmi správnými ingrediencemi. Ale to je již minulostí. Očkovací programy pro kojence, toxická medicína založená na barevných a drahých tabletách na vše, rakovinu probouzející častá vyšetření na mamografu, devastující způsob léčby onkologických nemocí, nadužívání antibiotik a ničení naší imunity ve střevech, nikdy nekončící boj s cholesterolem toxickými léky – to jsou jen namátkou některé faktory, kterými se medicína prohřešuje proti svému poslání léčit a neublížit. Nenasytné farmaceutické koncerny vychovaly generace lékařů, kteří nikdy nepochopili nebo zcela rezignovali na své posvátné řemeslo. Výsledkem je ale také jejich trápení, pokud onemocní sami.

Druhým a zcela zásadním faktorem podepisujícím se negativně na našem zdraví je popírání odpovědnosti za své zdraví, které svěřujeme slepě do rukou lékařů a lékárníků. Odevzdáváme tak svoji moc nad vlastním zdravím a stáváme se tudíž „ne-mocní“. V dnešní hektické době už vůbec nemáme čas vážně se zabývat kvalitou naší stravy, zdravým pravidelným pohybem nebo příjmem tekutin a pozitivní myšlení je nedosažitelné a také často nehledané. Jednoduchá pravidla šťastného života tedy neznáme nebo se jimi neřídíme.

Třetí skutečností, která se podepisuje na našem zdraví, je stále se zhoršující kvalita potravy a životního prostředí. Chemtrails na obloze, neviditelný elektromagnetický smog ve formě radiových vln, WiFi technologií a uměle vytvořených geopatogenních zón v našich
domovech – přímo devastují naše energetická těla, jejichž poškození se také přenese ve formě nemoci na tělo fyzické. Je tedy pouze otázkou času, kdy za těchto okolností vážně onemocníme. Náš pasivní přístup k sobě a k životu jako takovému ruku v ruce se současným trendem léčení nese potom své hořké plody, zmenšuje se kvalita a zkracuje délka našeho života. Žijeme v době, kdy se rodiče dožívají vyššího věku, nežli se dožijí jejich děti.

Jakou medicínu si ale máme v případě vážné nemoci vybrat? Tu oficiální, založenou na „vědeckých důkazech“, nebo tu alternativní, prověřenou staletími zkušeností?

Pochopení poselství nemoci je prvním nezbytným krokem k našemu vyléčení. Nemoc nepřichází jako náš nepřítel, ale láskyplné, byť důrazné, upozornění, že jdeme životem po špatných cestách. Úkolem vážného úrazu nebo nemoci je nasměrovat nás ke změnám pro dobro naší duše a těla nezbytným. Poděkujme tedy nemoci, pokud nás dříve, nežli to stačíme, nezabije. A potom už nezbývá, než změnit způsob svého dosavadního myšlení, překopat žebříček životních hodnot, probudit v sobě a na sebe zaměřit lásku. Vše výše popsané není snadné, ale pokud se o to upřímně snažíme, pak se uzdravíme i ze smrtelné nemoci. Výsledkem této naší alchymistické proměny je znovudosažení zdraví. Jsme-li schopni takto na sobě zapracovat, je už méně podstatné, jestli si vybereme oficiální medicínu nebo tu alternativní. Optimální se jeví ale kombinace obou přístupů.

A prosím věřte, že pokud s pokorou, bojovností i vírou v uzdravení pochopíte poselství nemoci, potom Vám bůh, vyšší inteligence nebo – chcete-li – vesmír otevře v ten správný čas ty správné dveře ordinací lékařů i léčitelů.

Pevné zdraví všem, přátelé

Slávek